Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
januari 2013 

Aktuellt


World Economic Forum: Klimatet ett allt större hot
Tuffa ekonomiska förhållanden kombinerat med frekventa extrema väderhändelser utgör en allt farligare mix för den globala ekonomin, menar World Economic Forum i en ny rapport inför sitt årliga möte i Davos. Rapporten bygger på en undersökning där mer än tusen experter värderat de största riskerna för den globala ekonomin under det kommande årtiondet. Utsläppen av växthusgaser listas som det tredje största hotet, efter ”allvarliga inkomstskillnader” och ”kroniska obalanser i finanspolitiken”. Läs artikeln i Miljöaktuellt

Ny miljöbilsdefinition
Från och med den 1 januari 2013 gäller en ny miljöbilsdefinition, där fordonets koldioxidutsläpp relateras till tjänstevikten, det vill säga tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk. Läs mer på Trafikverkets webbplats

Klimatforum 2013 - Klimatet och transporterna
Transporterna står för en allt större del av koldioxidutsläppen och är en viktig del av lösningen i klimatarbetet både i Sverige och internationellt. Därför kommer Klimatforum 2013 att fokusera på detta tema. Konferensen arrangeras av Naturvårdsverket och Trafikverket, och kommer även att direktsändas på Naturvårdsverkets webbplats. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Nya publikationer


Kommuner och landsting ökar sina insatser för klimatsmarta transporter i rask takt. Även energianvändningen i lokaler och bostäder visar tecken på att minska, enligt en rapport som SKL gjort i samarbete med Energimyndigheten. Läs mer och ladda ner rapporten från SKL:s webbplats

På gång hos medlemmarna


Sandviken
Miljöutbildning med Pär Holmgren
I Sandviken fortsätter arbetet med att införa ett miljöledningssystem. Under 2012 gjordes en miljöutredning och alla politiska nämnder fick information. Nu är det dags för kommunens alla chefer att gå på en miljöutbildning. Föreläsare är meteorologen och författaren Pär Holmgren. Det blir även en föreläsning öppen för kommunens övriga medarbetare och allmänheten. 

Uppsala
Uppsala kommun finalist i Världsnaturfondens tävling
Uppsala kommun är en av tre svenska finalister i Världsnaturfondens (WWF) tävling Earth Hour City Challenge. Världsnaturfonen har tittat på Uppsalas långsiktiga och metodiska arbete och har särskilt uppmärksammat Uppsala klimatprotokoll, ett lokalt och långsiktigt samverkansprojekt mellan näringsliv, kommun, offentlig verksamhet, universitet och föreningssliv som syftar till att uppnå Uppsalas långsiktiga klimat- och energimål. Läs mer 

Uppsala Klimatprotokoll publicerar klimatbokslut
Uppsala klimatprotokoll har nu gett ut ett Klimatbokslut för den första protokollperioden 2009-2011. Målet för Klimatprotokollet var att minska utsläppen av växthusgaser med 3,6 % under den första protokollperioden och Klimatbokslutet visar att resultatet uppnåddes, utfallet blev en minskning med hela 4 %. Läs mer om Klimatprotokollet 

Stor uppslutning till seminarium om solenergi
Det var stor uppslutning till seminariet ”Sol på alla tak – en outnyttjad resurs”, som hölls den 7 december. Sammanlagt kom det drygt 120 företagare och privatpersoner, som ville lära sig mer om solenergi. Läs mer om seminariet och ta del av presentationerna 
 

Västerås 
Nytt klimatprogram 
Nu har Västerås ett nytt Klimatprogram där målet är att minska utsläppen av koldioxid med 60 % till år 2020. I handlingsplanen redovisas åtgärder inom områdena energi, transporter och jordbruk/livsmedel som planeras för att nå målet. Visionen till 2050 är att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat från dagens sju ton per invånare och år till ett ton per invånare och år. Läs mer om Klimatprogrammet

Climate Challenge Västerås
Ett starkt näringsliv i Västerås skapar förutsättningar för en positiv utveckling av Västerås som ort. Climate Challenge Västerås är ett projekt inom Västerås stad som vill skapa möjligheter för Västerås näringsliv att vara konkurrenskraftigt i en framtid med nya krav från omgivningen. I Västerås finns det många företag som har goda förutsättningar att vända klimatproblemen till en affärsmöjlighet. Läs mer om Climate Challenge Västerås

Göteborg 
Nytänkande uppdrag inom hållbar stadsbyggnad
Fyra lag har under hösten tävlat för att hitta hållbara idéer och innovativ teknik för att bidra till att utveckla den nya Lindholmshamnen till ett kvarter med stark miljöprofil. Idéerna handlar om allt från hur man fördröjer regnvattnets väg via gröna tak till lagring av solenergi med hjälp av stenmjöl. Läs mer

Klimatsmarta lösningar till kommuner
Står ni i kommun eller region inför utmaningar för att nå era målsättningar om minskade klimatutsläpp? Eller har du goda exempel på klimatsmarta energilösningar? I PRINCIP projektet har vi samlat goda exempel i en online inspirationskatalog, indelad i kategorierna Energismart byggande, Transporter samt Små och medelstora företag. Katalogen är uppbyggd som wikipedia, så att du också kan lägga upp dina goda exempel. Läs mer

Kontakt: Anna Cognell, miljöförvaltningen Göteborgs Stad.
anna.cognell@miljo.goteborg.se

Region Skåne
Region Skåne tar över ordförandeposten i Klimatsamverkan Skåne
Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne, bland annat ett fossilbränslefritt Skåne 2020, som uppmanar personer och företag i Skåne att arbeta aktivt för att få ner användningen av fossila bränslen. Läs mer

Region Skåne har infört en klimatväxlingsmodell
Region Skåne införde efter beslut i Regionstyrelsen en intern klimatväxlingsmodell 1 januari 2013, som ett led i att nå fossilbränslefri verksamhet 2020. Modellen innebär att varje avdelning/klinik får betala en avgift (ca 1 kr/kg CO2) om en medarbetare väljer att göra en tjänsteresa med flyg eller privat bil. Pengarna sätts in på ett centralt konto och ska användas till åtgärder som syftar till att förbättra möjligheterna för medarbetare att välja t ex distansmöten, resor med kollektivtrafik eller de egna poolbilarna. Avgifterna är 2 kr/mil med privat bil, 250 kr/enkel flygresa inrikes, 500 kr/enkel flygresa i Europa och 1000 kr/enkel flygresa interkontinentalt. Mer information: tove.zellman@skane.se

Utställning om transporternas effekt på klimatet
Monoliten är en interaktiv utställning som gör det både enklare och roligare att lära sig mer om sina resor och transporter och dess miljöpåverkan. Till en början kommer den att stå på Skånes universitetssjukhus i Lund där medborgare får prova den. Efter det är det fritt fram för kommunerna i Skåne att låna monoliten. Läs mer

Upplands Väsby
Energisparprojekt
Kommunen har startat ett energisparprojekt för att spara energi och för att skapa bra kommunikation och ett väl fungerande samarbete med skolorna i Väsby. Genom att informera, utbilda och inspirera elever och personal är målet att skapa ett hållbart energitänk som genererar minskade växthusgaser och sänkta energikostnader. Läs mer

Miljöstipendiet
Upplands Väsby kommuns miljöstipendium 2012 tilldelades Wäsby Golfklubb och Fiskarhedenvillan. Fiskarhedenvillan lyfter energieffektiviseringar och hållbarhet i byggandet och är ett föredöme och en inspirationskälla för en hel bransch. Wäsby Golfklubb har genom ett systematiskt arbete med såväl energifrågor som natur- och vattenvård visat att man kan göra skillnad i sin närmiljö. Läs mer

Jönköping 
Miljöfika – hitta rätt i miljömärkningsdjungeln
Den 23 januari berättar Per Ribbing, Ingenjörer för miljön, mer om en kompass som kan användas för att hitta rätt i miljömärkningsdjungeln. Vill du veta mer kontakta eva.goransson2@jonkoping.se

Stockholms Läns Landsting 
Avfallsåtervinning och återandvändning
Under ett år producerar landstingets sjukhus närmare fyra miljoner sopsäckar - tillräckligt för att fylla halva Globen. Som avstamp för kommande arbete inom det området har SLL genomfört en så kallad plockanalys av avfall. När man vet mer om vad de stora avfallsflödena består av kommer man börja diskutera hur miljömålen att öka kretsloppstänkandet och minska avfallsmängderna ska nås. SL (Storstockholms Lokaltrafik) driver även ett projekt som ska kartlägga vilka anläggnings- och byggmaterial som är möjliga att återanvända och ta fram rutiner för bättre återanvändning.

Malmö
Finalist i Earth Hour City Challenge
Malmö är en av sjutton städer i Kanada, Indien, Italien, Norge, Sverige och USA som valts ut att gå vidare i Earth Hour City Challenge — WWFs klimatutmaning till städer. Malmös satsningar på integrerade lösningar i Hyllie och Fullriggaren samt projekten Hållbara Hilda & Biogassys fann juryn särskilt intressanta. Även Stockholm och Uppsala har gått vidare till finalen. Vinnaren tillkännages vid den internationella Earth Hour City Challenge Conference som Malmö står värd för den 19 mars. Läs mer

Kristianstad 
Alla varor i samma leverans
Den 1 februari 2013 år inför Kristianstads kommun samordnad varudistribution. Det innebär att varor levereras till kommunens olika verksamheter enligt ett fastställt schema. Varorna kommer att distribueras med biogasdrift. Läs mer

Vindkraften ökade med 27 % under 2012
Färsk statistik från Kristianstads kommun visar att vindkraftsproduktionen ökade kraftigt under förra året. 41 stora vindkraftverk producerar nu ca 125 GWh per år. Tillsammans med övrig produktion av förnybar el kommer nu ca 25 % av elbehovet på ca 1000 GWh från lokala källor.


Matavfallsinsamling överträffar målet
Det nya nationella miljömålet att 50 % av matavfallet ska samlas in för biologisk behandling har redan uppnåtts i Kristianstad. Under 2012 samlades över 60 % av matavfallet in mycket tack vare att samtliga hushåll i kommunen har separata sopkärl för matavfall. Kombinerat med bruna papperspåsar i köken säkerställer detta en hög andel insamlat avfall med en relativt god kvalité. Diagrammet visar ökningen över åren.


Östersund 
Östersund i elbilstoppen
Baserat på antal elfordon, laddinfrastruktur och folkmängd så är Sveriges fem bästa elbilskommuner Östersund, Tranås, Lund, Åre och Strömstad. Det visar en ny granskning av elbilsutvecklingen 2012 i samtliga Sveriges kommuner. Granskningen visar också att 101 kommuner saknar elbilar helt och hållet, samt att 198 kommuner saknar offentlig laddinfrastruktur. Granskningen är genomförd av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom E-mobility. Läs mer


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 19 februari. 

Kalendarium

29-31 januari 
Urban Agriculture Summit - Linköping
4-7 februari
Jokkmokk Winter Conference
21 februari
Covenant of Mayors Club Sweden - Stockholm
24-26 april
Building the Energy Transition och Klimatkommunernas årsmöte - Växjö

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2013 Klimatkommunerna , All rights reserved.
Our mailing address is:
kansliet@klimatkommunerna.se 
Email Marketing Powered by Mailchimp