Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
December 2012 

Aktuellt


Byggkravsutredningens förslag stoppar kommuner som vill gå före
Idag presenterades Byggkravsutredningen, som föreslår att kommunerna ska förbjudas att använda tekniska särkrav i bostadsbyggandet. Utredningen menar att kommunernas energikrav leder till ökade byggkostnader och saktar ner bostadsbyggandet. Klimatkommunerna är mycket kritiska till utredningens förslag och anser att ett förbud mot kommunernas energikrav straffar de som jobbar aktivt för att få en välisolerad och energieffektiv bebyggelse. Att ställa tuffa energikrav vid byggande på kommunal mark är ett viktigt verktyg för att nå klimatmål på lokal, nationell och EU-nivå.
- Det är ett grundskott mot våra medlemskommuners klimatarbete att man tänker bakbinda oss på detta sätt, säger Lars Bergwall (C), ordförande i Klimatkommunerna.

Örebro nyaste Klimatkommunen
Örebro kommun välkomnas som medlem I Klimatkommunerna från och med januari 2013. Örebro var först i Sverige med att skriva under the Covenant of Mayors/Borgmästaravtalet och har kommit tvåa i Miljöaktuellts två senaste kommunrankningar.
Läs mer om Örebros energi- och klimatarbete

Mycket att göra utanför klimatmötena
FN:s artonde klimatmöte är över, och förhandlingarna i Doha fortsatte i samma stil som tidigare – oändligt långsamt och med mycket små framsteg. Än en gång åker världens ledare hem tomhänta efter att förhandlingarna låst sig i nyckelfrågor. Men det finns mycket att göra utanför klimattoppmötena, både för FN, EU, Sverige, kommuner, näringsliv och medborgare.
Debattartikel av Lorentz Tovatt och Mattias Goldmann 
Debattartikel av New Yorks borgmästare Mike Bloomberg: Megacity Mayors take action on climate changeNya publikationer


Tips: Nytt trafikalstringsverktyg
Trafikverket lanserar nu ett verktyg som kommuner kan använda för skattning av trafikalstring i samband med planering av nya eller befintliga områden. Användarinstruktioner och själva verktyget hittar du här.

Guide till belysning i offentliga miljöer
Energimyndighetens guide, "Belysning i offentliga miljöer" syftar till att inspirera till att skapa god och energieffektiv belysning i det offentliga rummet.
Ladda ner eller beställ guiden här

Jämförelse av kommuners klimatarbete i Sverige, Finland, Norge och Island
I studien NordLead jämför Union of Baltic Cities kommunernas klimatarbete i Finland, Sverige, Norge och Island. För ett framgångsrikt lokalt arbete rekommenderar studien statligt stöd till åtgärder och till personal. En annan viktig rekommendation från studien är vikten av starkare nationell policy för förnybar energi och energieffektivitet för att stärka det lokala arbetet.

Intelligent Energy Europe nyhetsbrev
Nu finns det ett gemensamt nyhetsbrev för fem Intelligent Energy Europe-projekt som fokuserar på kommunernas nyckelroll i EU: s utmanande energi- och klimatarbete.Projekten heter LEAP, CASCADE, CONURBANT, Covenant capaCITY och ERENET.
 

På gång hos medlemmarna


Linköping

Miljöspanarna lär sig om miljö
I vår drar Linköpings nya projekt Miljöspanarna igång.  Målet är att barn och unga ska lära sig mer om miljön på ett lekfullt och kreativt sätt. Förutom att jobba med ett antal enklare miljöåtaganden under hela året erbjuds deltagarna att varje år medverka i ett miljöspanaruppdrag. Uppdraget kan handla om många olika saker men har miljö som gemensamt tema. Årets Miljöspanaruppdrag har skapats i samarbete med Tekniska verken och fokuserar på matavfall. Projektet kommer att pågå under minst 3 år och ha olika samarbetspartners för uppdragen varje år. 
Läs mer här

Godkänd KLIMP-rapport
Naturvårdsverket har beslutat att godkänna Linköpings kommuns slutredovisning i dess helhet. Det innebär att det fjärde och sista investeringsprogrammet är slutfört. Linköping har under perioden 1999 -2012 erhållit 115 miljoner kronor som delfinansiering för genomförande av 57 åtgärder för att öka omställningen till ekologisk hållbarhet. Den totala miljöinvesteringen inom ramen för programmet har varit ca 537 miljoner kronor. Kommunen och dess bolag har genomfört huvuddelen av åtgärderna.

Kickoff Biogas Research Center
Nu är kickoffen genomförd för det nya nationella kompetenscentrat för biogas på Linköpings universitet. Centrat finansieras av Energimyndigheten, näringslivs- och offentliga parter samt av Linköpings universitet. Linköpings kommun är en av parterna.
Läs mer här.

Jönköping


Nytt Program för hållbar utveckling
Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete. Programmet uppdateras och följs upp årligen. 2013 års version, som nu är beslutad, hittar du här. I Hållbarometern finns prognoser och kommentarer till samtliga mål och åtgärder i programmet. Vill du veta mer, kontakta annelie.wiklund@jonkoping.se.


Stockholm


Tackkort till etanol- och gasbilsägare
Stockholms stad gör nu en extra insats för att uppmuntra etanol- och gasbilsägare att fortsätta köra på E85 respektive fordonsgas. Ägare av etanol- och gasbilar får ett tack-kort hemskickat, och budskapet annonseras på stadens annonstavlor och i lokalpress m.m. Läs mer på www.stockholm.se/tanka. Där hittar du även frågor och svar om etanol och fordonsgas, med korta svar, fördjupningar samt länkar till ännu mer fakta om drivmedlen.


Upptäck Stockholm vinnare av Årets hållbara projekt 2012
Appen Upptäck Stockholm vann priset som Årets hållbara projekt 2012 i CIO Awards som delas ut av IDG. Upptäck Stockholm har tagits fram av miljöförvaltningen i Stockholms stad för att uppmuntra stockholmarna att upptäcka sin egen stad och dess natur. Appen guidar till härliga platser och utomhusaktiviteter runt om i Stockholm och visar hur du tar dig dit klimatsmart med kollektivtrafik. Den har laddats ner många fler gånger än man hade räknat med, och har blivit en riktig snackis i Stockholm.

- Vi är fantastiskt glada och stolta över utmärkelsen och de 90 000 unika nedladdningar som har gjorts av appen, säger Emma Åberg på miljöförvaltningen.

Läs mer om appen här  och om CIO-awards här. För mer information och frågor om Upptäck Stockholm kontakta projektledaren Emma Åberg på 076-12 28 886.

Uppsala


Förslag på skärpta mål i nytt miljö- och klimatprogram
Ett förslag på nytt miljö- och klimatprogram för Uppsala kommun 2013-2016 har nu skickats ut på remiss. I det nya klimatprogrammet förslås att klimatmålet skärps. Siktet är inställt på att de kommungeografiska utsläppen ska minska med 50 % per capita till år 2020 och senast 2050 vara cirka ett halvt ton per invånare. Även utsläpp från icke-energi och långväga resande räknas in. Programmet ska visa på kommunens riktning, spets och bredd i miljö- och klimatarbetet och ta vara på medborgarnas engagemang. I arbetet med detta har också ett ramverk för ekologisk hållbarhet tagits fram för att stärka befintliga program och planer.

För mer information om miljö- och klimatprogrammet samt ramverket för ekologisk hållbarhet, kontakta Björn Sigurdson, klimatstrateg på kommunledningskontoret i Uppsala, på bjorn.sigurdson@uppsala.se eller 018-7271204

Ny cykelbro invigd
Nu har den nya bron över Fyrisån mellan Stadsträdgården och Kungsängen invigts. Namnet på bron är Hamnspången. Bron beräknas leda över 4 000 cyklister per dygn varav många färdas mellan Resecentrum och Uppsalas södra delar. I planeringen har det varit viktigt att skapa en vacker bro som passar in i åns naturlandskap. 
Se bilder från invigningen här.

Kommunal bilpool öppnar för allmänheten
Under hösten har Uppsala kommun upprättat en bilpool i Centralgaraget. Bilpoolen, som utgörs av tio miljöbilar, är tillgänglig för kommunens medarbetare under kontorstid och övrig tid är den öppen för allmänheten. Syftet med poolen är att effektivisera kommunens tjänsteresor både ekonomiskt och miljömässigt och samtidigt underlätta för privatpersoner att ställa om sina resvanor och leva mer miljösmart.
Läs mer här.

Hög aktivitet i avfallsgruppen
På initiativ från Uppsala Klimatprotokoll bildades i augusti en fokusgrupp för avfallsfrågor. Flera aktiviteter har redan initierats med arbetsgrupper för olika intresseområden.
– Det är stor aktivitet i de olika arbetsgrupperna. Bland annat har två konkreta förslag diskuterats. Det ena är samarbete kring avfallshantering för minskad klimatpåverkan i Uppsala Business Park och det andra är ett samarbete kring återvinning på allmän plats, berättar Michael Åhlman, processansvarig för Klimatprotokollet.
Läs mer här.

Kristianstad


Energispartävling för kommunanställda
Under hösten har personalen i kommunens inhyrda lokaler deltagit i en energispartävling för att spara el. Sammantaget sparade avdelningarna 6,4 % el jämfört med samma period förra året. En av avdelningarna lyckades minska sin förbrukning med mer än 20 % jämfört med referensperioden och sammanlagt sjönk förbrukningen för de deltagande avdelningarna med mer än 17 000 kWh under tremånadersperioden .

National Geographic – ”Good Gas – Bad Gas”
Biogas i Kristianstad finns med som ett gott exempel på ett uppslag vid en stor artikel om metangas i National Geographics decembernummer.

Besök av turkisk TV
I början av december spelade den turkiska statstelevisionen in ett inslag om biogas i Kristianstad. Värd för besöket var Carl Lilliehöök, VD för Kristianstad Biogas. Inslaget skildrar biogas och biogasdriven kollektivtrafik.
Läs artikel i Norra Skåne

Biogaståget Amanda besökte Kristianstad
Region Skånes miljöpris delades i år ut ombord på världens första biogasdrivna tåg Amanda. Färden började vid Järnvägsmuseet i Kristianstad vid Södra station och gick vidare genom några av Skånes viktiga platser för biogasen.
Läs mer här.

Östersund


Igår invigdes den åttonde snabbladdaren i Green Highwayområdet vid Coop i Meråker. Idag finns två snabbladdare på svensk sida, en i Lillänge, Östersund och en i Åsarna. I Norge finns det fyra snabbladdare i Trondheim och en på flygplatsen i Værnes. Det finns planer på att etablera ytterligare tio snabbladdstationer längs Green Highway fram till slutet av 2014, vilket innebär att det kommer att finnas snabbladdare på mindre än var tionde mil längs sträckan.

Malmö

Nyheter på miljöbilssajt
Sveriges ledande miljöbilssajt, miljofordon.se, som görs av Stockholms stad och Malmö stad, har nu lanserats i utökad version. Sajten erbjuder sedan tidigare detaljerad information om aktuella miljöbilar när det gäller teknik, miljö och ekonomi.

Nyheterna som lanseras är:
•         upp till tre år gamla bilmodeller är nu inkluderade och sökbara
•         buller, NOx och partikeldata finns nu med i bilfakta
•         utökad ekonomifakta
•         miljökalkylen presenterar även NOx-utsläpp
•         förbättrade sök- och listningsmöjligheter


Stockholms läns landsting


Sopor granskas
I landstinget pågår just nu en närgående studie av verksamhetens sopor. Avfall från sammanlagt 25 olika avdelningar, ska undersökas. Upp till 80 procent av avfallet från sjukvårdsfastigheter sorteras som brännbart hushållsliknande avfall och det är de här soporna som man nu ska titta närmare på. Analysen ska ge svar på vad avfallet mer exakt består av och hur mycket som skulle kunna återvinnas.

- Analyserna kommer förhoppningsvis ge vägledning för om det finns sätt att minska mängden avfall med förändrade arbetsrutiner och val av material, säger Kristian Hemström som är projektledare för plockanalyserna.

Webbaserad miljöutbildning erbjuds chefer
Stockholms läns landsting erbjuder alla chefer och medarbetare en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om landstingets vision och mål för det nuvarande miljöprogrammet tillsammans med goda exempel från landstingets verksamheter. Den ger också en bakgrund till miljöarbetet och en tillbakablick på vad som hänt inom miljöområdet - i världen, i Sverige och inom landstinget. Alla som deltar får göra ett kunskapstest och får ett diplom för godkänt resultat.

Omställning för tunga transporter
Snart rullar ett 40-tal lastbilar med nya bränslen och ny teknik på vägarna i Stockholmsområdet. Det berättades vid ett seminarium som Stockholms stad och projektet CleanTruck anordnade tillsammans med SLL:s miljöavdelning och SL. På seminariet redovisades nya bränslen, tekniker och erfarenheter. Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson talade om landstingets mål när det gäller att pressa ned utsläppen av klimatpåverkande gaser. SL håller sina mål och kunde konstatera att mer än 50 procent av deras transporter nu sker med förnybara drivmedel. Till 2016 är målet 75 procent.


Upplands Väsby


Pilotkommun med PACT
Upplands Väsby kommun är en av pilotkommunerna i Sverige med att använda verktyget PACT. Verktyget ska ge en bild av vilken kapacitet en organisation har att fatta starka beslut där man tar hänsyn till klimatförändring. Upplands Väsby har valt att använda PACT både för utsläppsminskning (mitigation) och klimatanpassning (adaptation). Nu väntar kommunen med spänning på resultatet.

Läs mer om PACT.
 

 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete!  

Kalendarium

8 och 10 januari
Seminarium om farliga ämnen i plastleksaker - Malmö

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp