Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
maj 2015

Aktuellt


Klimatkommunernas nätverksträff i Lund

Klimatkommunerna välkomnar alla medlemmar till Lund den 4-5 juni!

Den 4 juni kl 9 ses vi på Lunds nya kommunhus Kristallen för att ta del av Lunds klimatarbete. Efter lunch tar vi en tur längs Kunskapsstråket, som förbinder Lunds centrum med nya stadsdelen Brunnshög och forskningsanläggningarna. Här får vi bland annat titta på energieffektiva studiemiljöer med innovativ ljusdesign, attraktiva gång- och cykelvägar, forskningsanläggningen MAX IV som levererar spillvärme till fjärrvärmenätet och förberedelserna för spårväg på Lundalänken. Vi besöker också det energieffektiva kompaktboende för studenter som utmanar rådande byggnormer.

Under förmiddagen den 5 juni kommer vi att få träffa forskare och experter från olika klimatrelaterade områden för att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.

Anmäl dig till träffen senast 22 maj. Mer info här.
 

Klimatkommunerna svarar på remiss om skatt på solel 

Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor som rör småskalig produktion av förnybar energi i många kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Det är därför med stor oro som Klimatkommunerna läser Finansdepartementets förslag som rör dagens särskilda regler om skattefrihet för el från vindkraftverk och solcellsanläggningar – effekten kan inte väntas bli något annat än ett abrupt avstannande av den positiva utveckling som pågår på solcellsfronten.

Läs remissvaret här


Lättare att jämföra fonder med Hållbarhetsprofilen

Efter ett årslångt förberedelsearbete introduceras nu verktyget Hållbarhetsprofilen på den privata fondmarknaden. Hållbarhetsprofilen riktar sig till fondsparare och allmänheten och ska göra det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Verktyget har utvecklats av SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar) tillsammans med sina medlemmar. För två år sedan introducerades Hållbarhetsprofilen hos Pensionsmyndigheten och från och med januari 2014 är den ett krav för alla fonder i premiepensionssystemet med miljö-etisk (M/E) märkning. Nu blir den också en informationsstandard för den privata fondmarknaden.
 
– Ur spararnas perspektiv är det här en milstolpe eftersom Hållbarhetsprofilen skapar jämförbarhet över alla olika plattformar, säger Johan Florén, ordförande i Swesif. Och flera av medlemsföretagen är mycket engagerade i hållbarhetsfrågor och ser profilen som ett medel för att höja branschens gemensamma standard. Det engagemanget borgar för att Hållbarhetsprofilen blir en levande standard som löpande anpassas till den snabba utvecklingen på området.

Länk till Hållbarhetsprofilen

För mer information om Hållbarhetsprofilen kontakta Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Läs mer om Klimatkommunernas arbete med gröna finanser
 

Nya publikationer

Att kalla sig ”Europas grönaste stad” satte fart på Växjös miljöarbete
Genom att säga att man är bäst så ökar möjligheten att bli det. Den slutsatsen dras i en doktorsavhandling som presenteras i veckan av kulturgeografen Ida Andersson, som har studerat betydelsen av platsmarknadsföring.

Fördjupad utvärdering av miljömålen
I rapporten ”Mål i sikte” presenterar åtta målansvariga myndigheter hur miljön mår, om styrmedel och åtgärder gett önskad effekt och förslag på vad som behöver göras för att nå miljökvalitetsmålen. Läs utvärderingen av målet Begränsad klimatpåverkan på sid. 28-109.

Laddstationerna i mobilen
Miljofordon.se har sedan en tid en mobilanpassad karta för laddstationer till elbilar i hela Sverige. Allt för att göra det lättare att hitta laddstationer på väg.
 
Uthållig kommun – Möjligheter med mobility management
Energimyndigheten har gett ut en skrift om att samordna mobility management-åtgärder med den fysiska planeringen. Exempel ges kring arbete med flexibla parkeringsnormer, parkeringsköp, maxtak för antal parkeringsplatser med mera.
Läs mer
 
Vilka styrmedel är effektiva?
2030-sekretariatet har tillsammans med Nordregio, nordiskt institut för regional utveckling, tagit fram en rapport där olika länders utsläpp från nya bilar jämförs och hur ländernas styrmedel skiljer sig åt. Rapporten visar att med rätt styrmedel är det fullt möjligt att påskynda omställningen. Läs hur här.
 
Ny kommunranking: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
Kristianstad är bäst på klimatanpassning i Sverige. Tvåa kommer Botkyrka tätt följd av Göteborg och Växjö på delad tredjeplats. De flesta kommunerna, 96 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar. Trots det uppger var femte kommun att de inte arbetar med klimatanpassning i dagsläget. Det visar en kartläggning av Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.
 

På gång hos medlemmarna


Stockholms Stad

Det går att göra skillnad med bra och god mat!

Förra veckan lanserade Stockholms stad sin klimatkokbok ”Det smarta köket – klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar”. Syftet med boken är att underlätta för stockholmarna att laga god och klimatsmart mat.
Boken innehåller inte bara lättlagade klimatsmarta recept utan även tips på hur man minskar matsvinnet samt en faktadel om matens klimatpåverkan. Boken finns att läsa och ladda ner gratis på www.stockholm.se/smartakoket
 


Sollentuna

Satsar på hållbar IT 

Sollentuna kommun gjorde under 2014 en livscykelanalys av kommunens alla inköp, där det visade sig att IT är en av de 5 största posterna sett till klimatpåverkan. Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun beslutade att göra en genomlysning av kommunens verksamheter med hjälp av verktyget GITaudit 2.0.

I mars i år presenterades resultatet tillsammans med en anpassad handlingsplan och verksamhetsmål. Arbetet fortsätter med att ta fram en miljöutbildning och ett miljöprogram för Sollentuna kommun där en handlingsplan för Grön IT är en del.

Läs mer här
 


Karlstad


Karlstad tredje bästa cykelkommun

Karlstad hamnar på delad och hedrande tredjeplats i Cykelfrämjandets Kommunvelometer tillsammans med förra årets etta Lund och strax efter Malmö och Eskilstuna.

– Det är verkligen roligt att få uppskattning och ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med att göra Karlstad till en bra stad att cykla nu ger resultat. Hållbart resande är och har varit ett prioriterat område i flera år säger Andreas Pettersson kommunalråd (C).

Priset delades ut i samband med den nationella cykelkonferensen i Karlstad.

Läs mer här.
 

Satsning av laddplatser för elbilar 

Karlstads Parkerings AB och Karlstads El- och Stadsnät har invigt en första laddplats för elbilar, en L-plats. Den kommer att finnas på bibliotekshusets parkering och är en pilot för kommande L-platser runt om i Karlstad.

– En L-plats är en parkeringsplats där man laddar sin elbil, det känns jättekul att vi nu kan inviga Karlstads första offentliga laddplats av just det här slaget. Elbilsförsäljningen ökar kontinuerligt och vi får ofta frågor kring laddmöjligheter från intresserade Karlstadsbor, säger Marija Borenius, marknadschef på Karlstads El- och Stadsnät.

15 kronor kostar det att ladda sin bil som är så kallade semiladdare där det tar två–tre timmar innan bilen är fulladdad.

Läs mer här.  
 

Klimatpengar gav elever cyklar 

Nu kan eleverna och lärarna ta cykel till olika platser i Karlstad och bidra till mindre utsläpp av avgaser. Med bidrag från kommunens klimatkompensation har 30 sprillans nya cyklar köps in som eleverna kan använda under skoldagen.

– Vi fick tips om klimatkontot under en studiedag och sökte då 145 000 kronor för att kunna köpa in cyklar till skolan. Det var i höstas sen dess har vi väntat och blev väldigt glada att kommunen höjde bidraget till 165 000 kronor så vi kunde köpa en hel klassuppsättning, berättar Louise Helgar, lärare vid Orrholmsskolan.

Läs mer här.

 

Göteborg

Världsbanken uppmärksammar Göteborgs klimatprogram 

I mars var Göteborgs Stad i Yokohama för att delta i en workshop inom ramen för Världsbankens arbete med ett "City Climate Planner Certification Program". Målet är att ta fram en utbildningsmodell för tjänstepersoner som ska kunna projektleda framtagandet av en klimatstrategi inklusive en lokal växthusgasinventering.

På plats i Yokohama fanns framstående städer och organisationer från hela världen för att tillsammans prata om framgångsfaktorer för strategiskt klimatarbete. Göteborg bidrog med erfarenheter från arbetet med att ta fram stadens klimatprogram och särskilt arbetet med konsumtionsperspektivet. 


Foto: Peter Krahl Rydberg
 

Göteborg - Sveriges klimatstad 2015 

Göteborg blev Sveriges klimatstad 2015 i Världsnaturfonden WWFs globala stadsutmaning Earth Hour City Challenge och deltog i den globala finalen vid prisceremonin den 9 april i Seoul, Sydkorea.Värdstaden Seoul utsågs också till Global Earth Hour Capital för sitt ambitiösa klimatarbete. Finalen ägde rum i samband med ICLEI World Congress med 2 500 deltagare från hela världen.

Internationellt är intresset stort för Göteborgs arbete med konsumtionsbaserade klimatmål och strategier, liksom finansieringen av miljösatsningar via gröna obligationer. På kongressen presenterade Göteborgs Stad sitt klimatarbete på tre olika sessioner och fanns med på en posterutställning där även andra svenska städer som Växjö fanns med.

Mer information Svante Sjöstedt, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad

Hässleholm

Kommunalt bolag i Hässleholm minskar sin miljöpåverkan

Hässleholms kommunkoncern arbetar aktivt med energieffektivisering inom sitt fastighetsbestånd. Det kommunägda bolaget Hässleholms Industribyggnads AB, HIBAB, genomför kontinuerligt förbättringar och insatser som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Som del av detta arbete är bolagets samtliga fastigheter oberoende av fossila bränslen för uppvärmning och all köpt el är grön, producerad genom vindkraft. Under 2013 installerades en solcellsanläggning på Jacobsskolan i Hässleholm som används i utbildningssyfte och dessutom bidrar med cirka 6500 kWh årligen.

HIBAB har också tecknat ett grönt hyreskontrakt med PostNord Logistic, vilket innebär att HIBAB och PostNord tillsammans minskar miljöpåverkan från den hyrda lokalen. HIBAB arbetar för att teckna fler gröna kontrakt med sina hyresgäster och har dessutom som mål att miljöcertifiera en fastighet årligen.

Sedan ett par år är HIBAB fullvärdig medlem i Sweden Green Building Council, SGBC.

Läs mer om HIBAB här.

Södertälje

Internationell konferens om hållbar mat

Den internationella konferensen ”Soils and the food we eat” om hur hållbar mat kan rädda klimatet, arrageras 20 maj av Beras International, Saltå Kvarn och Södertälje kommun. Politiker, tjänstemän, lantbrukare, forskare, företagare och experter med flera medverkar från hela världen.

Beras international är experter på ekologiskt jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion och har utvecklat konceptet ”Östersjövänlig mat” med Södertälje kommun och Saltå Kvarn.


Samarbete Färgfabriken

Södertälje medverkar i Färgfabrikens utställning ”Experiment” under hösten 2015. Färgfabriken bedriver en bred verksamhet med konstutställningar, arkitektur, samhällsfrågor och stadsutveckling. Temat på utställningen är Vilket samhälle bygger vi för kommande generationer? Södertäljes gymnasieskolor medverkar genom olika arbetet och workshops om hållbar utveckling som kommer att visas på Färgfabriken och i Stadshuset i Södertälje.

Läs mer här.
 

Samordnade leveranser

Planering pågår för ett genomförande av samordnad varudistribution under hösten 2015. Södertälje kommer att påbörja samordningen av sina livsmedelsleveranser. Projektet genomförs i samarbete med övriga Södertörnskommuner.

 

Helsingborg

Performance för klimatet

Malmöensemblen Teater Insite mobiliserar till handling för klimatet med opinionsbildarstycket I cry to the sea, som uruppfördes på en flotte i Norra hamnen i Helsingborg. Stycket ska också framföras på FNs klimatkonferens i Paris i november.

”Tre människor färdas på en flotte i efterdyningarna av en katastrof. De letar efter den enas barn som försvann i en flyende människoström. Med I cry to the sea undersöker Teater Insite en berättelse om att försöka ta sig ur förödande vanor som man byggt hela sina liv på och att inte ha någon aning om var man ska börja. Som handlingsförlamade superhjältar står vi på randen av en ny tid – och vet att förändringen måste komma NU”  

Läs recensionen på hd.se


Cykeln i fokus i Laröd

Sista söndagen i maj arrangerar Helsingborgs stad en familjedag i stadsdelen Laröd med cykeln i fokus. Syftet är att uppmuntra invånarna att cykla mera, speciellt barn och vuxna tillsammans, samt att uppmärksamma förbättrade cykelvägar i området. Under eventet CykLaröd finns bland annat en cykelverkstad för självservice, en hinderbana för barn och en cykeltipsrunda. Vi delar även ut material om trafiksäkerhet till föräldrar. Trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen visar kartor över cykelvägarna i kommunen och tar emot synpunkter. Och naturligtvis blir det underhållning på cykeltemat.

Eva Sunnerås (eva.sunneras@helsingborg.se)
 

Konkreta resultat i Öresundskrafts miljöredovisning

Men hög andel förnybar energi i fjärrvärmen, utbyggnad av solkraft och vindkraft minskar klimatpåverkan. Hållbar energianvändning, produkternas miljövärden och miljöpåverkan från verksamheten sammanfattas i miljöredovisningen för 2014. Här kan bland annat nämnas att fjärrvärmen bestod till 96 % av återvunnen energi, att stadens mål för solcellsel nåddes, att elnätsförlusterna täcktes med förnybar el, samt att energikartläggningar visar på möjligheten att spara 3 000 MWh.

Läs miljöredovisningen
Cecilia Andersson (cecilia.andersson@oresundskraft.se).

Kristianstad

Kristianstad - Sveriges bästa kommun på klimatanpassning

Kristianstad har utnämnts till bäst på klimatanpassning i Sverige jämt 10 år efter att Naturskyddsföreningen utsåg Kristianstad till Sveriges bästa klimatkommun!

Läs mer här.
 

Två nya solcellsanläggningar i drift 

Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun, C4 Teknik, har nu tagit i drift ytterligare två solcellsanläggningar på kommunala byggnader. Ishallen i Kristianstad och Öllsjö skola har fått taken prydda med solceller med effekten 43,5 kW vardera. Sammanlagt har Kristianstads kommun nu installerat 155 kW solceller på sina fastigheter. 
 

Miljöinspektörer kör på el

Kristianstad kommuns miljö-och hälsoskyddsinspektörer kör numera elbil till sina uppdrag. Miljöförvaltningen har skrivit avtal med Move about, som sköter C4 Energis Solbilspool, om att 23 anställda ska kunna använda solenergiladdade elbilar för sina tjänsteresor. 

Upplands Väsby

Medborgardialog för ett cykelvänligare Väsby

För att ta reda på hur pengarna för underhåll och framtida satsningar gör mest nytta bjöd Upplands Väsby kommun in till dialog om ett cykelvänligt Väsby.

– Kanske är asfalten dåligt underhållen och kanske finns det önskemål om fler cykelbanor? Istället för att gissa vad vi trodde att våra medborgare hade för önskemål när det gäller cyklingen i Väsby valde vi att fråga dem, säger Carina Nordin som arbetar som trafikingenjör på Upplands Väsby kommun. Synpunkterna som kommit in kommer att ligga till grund för framtida satsningar och underhåll av cykelvägnätet i Upplands Väsby kommun.

Mer info här och härÖstersund

Solcellsanläggning med olika varianter

A4 Campus fastighetsbolag har tillsammans med Mittuniversitetet i Östersund investerat i en 30 kW solcellsanläggning avsedd för både produktions- och forskningsändamål. Fyra olika varianter har valts ut: monokristallina paneler, 2 olika typer av polykristallina paneler och CIS-tunnfilmspaneler. Mätutrustningen redovisar produktionen för både enskilda paneler och för hela anläggningen och ska utvärdera hur olika typer av solceller presterar i Östersund klimat och under olika förhållanden.

Kontakperson; Torbjörn Skytt, MIUN, torbjorn.skytt@miun.se
 

Biooljor

Energikontoret i Jämtland har kört igång ett projekt för att informera om biooljor med syfte att ersätta fossilolja hos fastighetsägare och tillverkningsindustri.

Kontaktperson; Jimmy Anjevall, jimmy.anjevall@regionjamtland.se
 

Projekt med idrottsföreningar 

Energikontoret har också startat upp ett projekt för att minska energiförbrukningen hos idrottsföreningar i länet.

Kontaktperson Ingrid Ahnlund-Rohde, ingrid@regionjh.se

Lund

EU-pengar till energieffektiviseringar

Lunds kommun har beviljats 1,5 miljoner kronor för att delta i EU-projektet OptEEmAL. Projektet går ut på att ta fram ett modelleringsverktyg och beslutsstöd för energieffektivisering i byggnader. Lunds kommuns uppgift är att testa och utvärdera hur verktyget fungerar på flera olika byggnadstyper, som skolor, idrottshallar och vårdboenden. Projektet ska även ta fram en katalog med möjliga åtgärder, bedömda utifrån ekonomi, miljönytta och sociala aspekter.

Läs mer här.
 

Frukostmöte och Öppet hus – Lund tar täten i energieffektivisering av befintlig bebyggelse

Den 16 juni arrangerar Lunds kommun, tillsammans med Kraftringen, LKF (Lunds Kommunala Fastighetsbolag) och IVL Svenska Miljöinstitutet, en förmiddag med fokus på energieffektiv renovering. Anna Jarnehammar från IVL berättar om varför EU väljer att satsa stort på energieffektivisering, bland annat i Lund. Deltagarna kommer också att få veta mer om vad som händer i Lund just nu, bland annat om CITyFiED, Fjärrvärmens roll i framtidens hållbara Lund, OptEEmAL och andra pågående och kommande projekt.
 

Miljöministern besökte Lund

Den 6 maj besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt som pågår i kommunen. Ett av besöken var förlagt till stadsdelen Linero, där Lunds kommun, tillsammans Kraftringen, LKF och IVL Svenska Miljöinstitutet just nu deltar i ett stort renoveringsprojekt som ska energieffektivisera två bostadskvarter från 70-talet.

Arbetet drivs inom ramen för EU-projektet CITyFiED som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov, sänkta koldioxidutsläpp och ökad användning av förnybara energikällor. 
 

Borgmästaravtalet gör nytta för klimatet

Lund är på god väg att uppfylla sina åtaganden enligt Borgmästaravtalet. Det innebär också att målet att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2020 är nåbart. Lunds kommuns åtagande enligt avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990, och att 36 åtgärder ska genomföras för att nå dit. En ny deltidsrapport visar att 17 av åtgärderna redan är genomförda, 18 är pågående, och endast en uppskjuten.

Läs mer här.


Örtoftaverket minskar de årliga utsläppen med cirka 40 000 ton CO2
Foto: Mads Armgaard, GAB

Malmö

Hur kan vi använda restvärme smartare?

Vi kan skapa en mer hållbar stad och hamn om vi använder överbliven energi såsom restvärme på ett smart sätt, frågan är bara hur? Just den frågan ställs nu i en öppen innovationstävling, har just du kanske en bra idé? Tävlingen arrangeras av bland andra Malmö stad, Lunds kommun och SLU med stöd av Vinnova.
 
Läs mer här.
 

Solracet 2015 för sjätteklassare avgjort

Den 23 april gick den sjätte upplagan av Solariet av stapeln för skånska sjätteklassare. Närmare 800 elever från 40 olika klasser deltog med egendesignade solcellsdrivna bilar.

Läs mer här.
 

Minskat matsvinn med miljöanslag

Connectors Malmö var en av de aktörer som tilldelades bidrag ur årets miljöanslag från Malmö stads miljönämnd. Målet med Connectors Malmös projekt är att minska matsvinnet, flera av de andra projekt som fått bidrag syftar till ökad stadsodling.
 
Läs om alla de som fått bidrag här.

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 24 februari
 

Kalendarium

20 maj
Möte för att främja kunskapsutveckling för hållbara städer - Umeå

4-5 juni
Klimatkommuneras Nätverksträff  - Lund

9 juni
Klimatkommunernas styrelsemöte - Hässleholm

17 juni
Skånes Energiting - Malmö

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium
 


I ett nytt webbinar från Covenant of Mayors ger Henrik Johansson i Växjö tips för alla som ska göra uppföljande rapportering till Borgmästaravtalet. Henriks del börjar vid 28 minuter, och webbinaret är på engelska.
 

Copyright © 2015 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp