Copy
 Nieuwsbrief Ergonomie -  december 2020
Vlaamse Ergonomie Vereniging - VerV
Nieuwsbrief Ergonomie 

Intervisie "MULTI KIM" - 17/12
Op 17 december houdt VerV een online intervisie over de "Multi KIM". Hendrik Mortier (Volvo Cars) licht dit nieuwe rekenblad toe waarmee de fysieke belasting van verschillende taken doorheen de dag samengeteld kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld twee verschillende tiltaken op een dag worden uitgevoerd, dan kan men nu de dagbelasting door tillen berekenen. Schrijf je nog snel in! Lees meer

Nieuwjaarsontmoeting - 26/01
Om het jaar goed in te zetten organiseert VerV, Beroepsvereniging voor Ergonomie, op 26 januari 2021 zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Bedoeling is om terug te blikken op goede praktijkvoorbeelden van het afgelopen jaar. Dit jaar volledig digitaal, maar iedereen nog steeds welkom! Bekijk het programma op onze website en schrijf je gratis in. Lees meer

Ergonomieprijs 2020
Heb je in 2020 een ergonomieproject uitgevoerd waar je fier op bent? Heb je binnen je opleiding een eindwerk, projectwerk of ontwerp rond ergonomie gemaakt? Bezorg ons dit goede praktijkvoorbeeld en maak kans op een zit-statafel met geïntegreerde Work&Move software. Uit de inzendingen zal een jury de VerV Ergonomieprijs kiezen. Lees meer

Webinar “Active workplace certificat” - 12/02
Minder zitten en meer bewegen gaan hand in hand. Om bewegen op het werk te stimuleren, loopt een Europees onderzoeksproject rond een “Active workplace certificat”. Artevelde Hogeschool is hierin de Belgische partner. In deze webinar willen ze de vertaalslag maken van de literatuur naar de praktijk. Hoe kan de werkplek bijdragen of uitnodigen om meer te bewegen? Lees meer

Webinar 3D houdingsanalyse - 25/02
Houding is de meest zichtbare risicofactor van ergonomie. Vandaag kan deze echter ook makkelijk objectief gemeten worden in 3D. De volgende stap is echter hoe we deze data kunnen visualiseren en interpreteren. Deze webinar toont vanuit de praktijk hoe 3D houdingsanalyse werkt, hoe men data kan verwerken en er zelfs de fysieke belasting mee kan bepalen. Lees meer

Ergodays 2021
De data van de Ergoday industrie (20/4), kantoor (01/05) en zorg (20/10) zijn gekend. Reserveer deze data alvast in je agenda. De Ergodays zijn ontmoetingsmomenten voor de ergonomen per sector. In het voorjaar gaat VerV nog steeds digitaal. Op 20/10 is de ambitie om er weer een grote fysieke studiedag van te maken, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. De moeite waard! Lees meer

Login op de VerV-website
Sinds kort kan je als lid inloggen op de VerV website. Al geprobeerd? Via jouw persoonlijke login krijg je toegang tot presentaties die werden gebruikt tijdens oefensessies, opleidingen, ergodays enzovoort. Ook opnames van onze webinars kan je daar raadplegen. Ben je lid? Creëer een account en ontdek de vele mogelijkheden. Ben je nog geen lid? Reden te meer om lid te worden. Lees meer

Hoe gebruik jij antropometrietabellen?
VerV participeert in een onderzoeksproject rond antropometrie, de lichaamsafmetingen van mensen. AP Hogeschool in Antwerpen bekijkt welke update nodig is voor de DINBelg 2005 tabellen. Daarom houden ze een enquête om een overzicht te krijgen van de gebruikers van antropometrietabellen en de noden anno 2020 bij het gebruik ervan. Een warme oproep om deze bevraging in te vullen vóór 15 januari: Klik hier.

Portret Cinthy Ameye
Om te weten wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan mevr. Cinthy Ameye, adviseur ergonomie en binnenkort preventieadviseur niveau 2 bij AZ Delta te Roeselare. Benieuwd naar haar ervaringen en kijk op ergonomie? Lees meer

Externe activiteiten
Ergonomie zit in de lift en dat betekent dat het steeds meer op studiedagen wordt geprogrammeerd. VerV werkt hierin samen om sprekers met kennis van zaken af te vaardigen. Op onze website vind je een overzicht van externe activiteiten waar ergonomie en VerV leden geprogrammeerd staan. Lees meer

Hybride werken, deels op kantoor en deels thuis
Hybride werken wil het beste van de twee werelden combineren. Telewerk zorgt voor minder file, meer focus, minder absenteïsme en meer vrije tijd. Een kantoor heeft de sociale cohesie, de informele gesprekken, brainstormen, overleggen en de ergonomisch omstandigheden als troeven. Hybride werken betekent dat men in functie van de activiteiten de beste locatie kiest. Thuiswerken zal dus een blijver worden. Lees meer

MEDI en MDER, de nieuwe lichtgrootheden voor Human Centric Lighting
Human Centric Lighting is het verhogen van het welzijn door verlichting te optimaliseren op basis van de visuele en niet-visuele effecten van licht. MEDI en MDER zijn de nieuwe grootheden om de niet-visuele welzijnseffecten van licht meetbaar te maken. MEDI wordt bepaald door de hoeveelheid licht die zijwaarts in de ogen valt. Dit heeft een invloed op de adviezen bij lichtontwerp. Lees meer

Tillen met één hand: Ohio State richtlijnen
De Ohio State Richtlijnen voor tillen met één hand bieden grenswaarden om het éénhandig tillen te beoordelen. Deze studie is gebaseerd op een labostudie waar verschillende tilsituaties naar beginhoogte, asymmetrie, reikafstand en gewicht werden opgemeten. Op basis van de houding en spieractiviteit berekende een biomechanisch model de druk- en schuifkrachten op de lage rug. Als grenzen werd respectievelijk 3400N en 700N gehanteerd. Lees meer

Vermoeidheid van buschauffeurs
Lange werkdagen, onvoldoende slaap, wisselende shiften en een gebrek aan verpozingslokalen dragen bij aan vermoeidheid onder buschauffeurs. Terwijl managers willen dat vermoeidheid meer gerapporteerd wordt, vrezen sommige buschauffeurs disciplinaire gevolgen. Een open cultuur waarin de buschauffeurs zich comfortabel voelen om over vermoeidheid te spreken en waarin ze zich gesteund voelen door leidinggevenden is cruciaal om het probleem aan te pakken. Lees meer

Artificiële Intelligentie (AI) in opmars in de zorg
Wegens o.a het blijvende personeelstekort en ergonomische risico’s is AI in opmars in de zorg. Verschillende toepassingen zoals het verzamelen van data om artsen te adviseren, apps die de gezondheid monitoren, zorgrobots, sensoren onder matrassen in kader van valpreventie, VR-bril in kader van pijnstilling, draadloze sensorpleisters en robotrollator Lea zijn in opmars. Bekijk hier een voorbeeld uit Israël en lees meer.

 
tiltech.bezitsta.be
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
VerV - Beroepsvereniging voor Ergonomie · v · v 0 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp