Copy
 Nieuwsbrief Ergonomie -  mei 2016
 

Nieuwsbrief Ergonomie


Studiedag “Minder zitten op kantoor” – 2 juni
Deze bijscholing gaat dieper in op het actuele thema van het vele zitten. rond zitten op kantoor en wat we eraan kunnen doen, is de doelstelling  brug te slaan van de theorie naar de praktijk. Lees meer
 
Poll “Minder zitten op kantoor”
Minder zitten is gezonder! Deze poll peilt naar jouw ervaringen met zit-statafels, pauzesoftware, trappenacties, enz... Wat heb je reeds gedaan, getest of willen doen in je eigen bedrijf of bij een klant? Deel je bevindingen en kom te weten wat anderen ervan vonden. Vul poll in
 
Verslag poll “Ergonomie apps”
Voor alles worden vandaag de dag apps ontwikkeld, dus ook voor ergonomie. De papieren versies van de ergonomietools worden digitaal aangeboden en zijn steeds toegankelijk op de werkvloer via tablet of smartphone... Maar wie gebruikt die apps en hoe gebruiksvriendelijk zijn ze? Lees meer
 
Studiedagen najaar 2016
VerV zit niet stil. Naast de specialisatie ergonomie staan dit najaar ook verschillende studiedagen geprogrammeerd:
- Studiedagen zorgsector - 22/9 en 01/12 : lees meer
- Studiedag “Ergonomie en beroepsziekten” – 10 november : lees meer
- Bekijk alle studiedagen :  lees meer
 
Langdurig zieken terug aan het werk begeleiden
Op 9 april lanceerde minister Maggie De Block een persmededeling om langdurig zieken, die nog kunnen werken, beter en intenser te begeleiden naar een job. Een voorgestelde maatregel is het opstellen van een actieplan voor de langdurig zieken. Lees meer
 
Gewijzigde wetgeving over verlichting en verluchting: impact voor ergonomie
Op 25 maart 2016 verscheen een wijziging aan het KB Arbeidsplaatsen (2012). Een aantal concrete richtwaarden rond verlichting en verluchting werden toegevoegd. Deze zijn afkomstig uit het vroegere ARAB en worden nu terug opgevist. Lees meer
 
Een onderzoek naar de ergonomie van brancardsystemen in ambulances
Het werken met een ambulancebrancard kan tot lichamelijke klachten leiden van de chauffeur of verpleegkundige. Daarom werden vier relatief nieuwe brancardsystemen volgens de huidige stand der techniek vergeleken op vlak van fysieke belasting, behoeften en eisen. Download onderzoek
 
Wetenschappelijke literatuur ergonomie: top 10 tijdschriften
Ergonomie gaat verder dan het gezonde verstand. Een ergonoom probeert ook evidence based te werken. Daarvoor is de wetenschappelijke literatuur is een interessante bron aan info. In deze top 10 van tijdschriften ontdek je wellicht nog nieuwe tijdschriften. Lees meer
 
Robotisering, een nieuwe evolutie voor ergonomie
De robotisering gaat snel en raakt bijna alle beroepssectoren. De werkinhoud verandert, de gerelateerde arbeidsbelasting ook. Hoe kan een werkgever hierop
anticiperen? Door bij samenwerkingsvormen tussen robot en mens oog te hebben voor de ‘human factor’. Lees meer

Znap: wie veel zit, is een znapper
Het PVI wil de aandacht vestigen op het teveel zitten. Daarom organiseren ze een actie met klevers. Zie je iemand langer dan 30 minuten zitten, dan wordt hij geznapt. Hij moet dan bewegen tot de klever van hem afvalt. Ludiek en visueel. Bekijk filmpje

Vacatures Ergonomie
Preventieadviseur Ergonomie, Vovo Group - Lees meer
Preventieadviseur Ergonomie, Productie Gentse Zeehaven - Lees meer
Preventieadviseur Ergonomie, Attentia - Lees meer