Copy
 Nieuwsbrief Ergonomie -  december 2016
 

Nieuwsbrief Ergonomie


Studiedag Vlaamse Tilthermometer - deel 2
Op 1 december kwamen de deelnemers aan de studiedag "Vlaamse Tilthermometer" terug samen om de opgedane ervaringen met elkaar te delen. Op dag 1 werd de nieuwe tool voorgesteld en ingeoefend. Daarna waren de deelnemers zelf aan de slag gegaan in hun zorginstelling. Het werd een boeiende studiedag. Lees meer
 
Prijs voor "Goede Praktijk Ergonomie 2016"
Heb je het afgelopen jaar zelf een project uitgevoerd waar je fier op bent? Heb je binnen je opleiding een eindwerk, projectwerk of ontwerp rond ergonomie gemaakt? Stuur deze goede praktijk zeker in en win een Deskbike. Uit de inzendingen zal een jury de Goede Praktijk Ergonomie 2016 kiezen... Lees meer

Ergonomie op de Prenne 01/12/2016
Op de Prenne in Affligem stond ook heel wat ergonomie op het programma. Op dit netwerkevent voor preventieadviseur blijkt er toch steeds veel interesse in ergonomie. De bijdragen van de VerV leden kan u hieronder terugvinden. Lees meer

Studiedag "Goede praktijken in ergonomie" - 24/01/2017
Op de studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting wordt teruggeblikt op succesverhalen  van het afgelopen jaar: Scania, BPost, Axa en Laevo komen aan het woord. Afsluitend biedt de VerV een receptie aan om bij te praten en plannen voor het komende jaar te smeden. Iedereen is welkom! Lees meer

Specialisatie ergonomie: cursisten aan het woord
De opleiding ergonomie draait ondertussen op volle toeren. In de modulaire aanpak zijn de eerste twee modules reeds volledig doorlopen. Tijd voor een eerste stand van zaken een daarvoor gingen we te rade bij enkele cursisten. De aanpak wordt positief onthaald en de gedrevenheid straalt van de cursisten af... Lees Lara en Lees Ronny

Lidgeld 2017
Voor 2017 wordt een bijdrage van 50 euro gevraagd aan de leden. In ruil krijg je gratis studiedagen of met korting, een maandelijkse nieuwsbrief, uitwisseling van kennis en ervaring... VerV is het grootste ergonomienetwerk in Belgie. Iedereen kan meewerken in de werkgroepen kantoor, zorg en industrie. Lees meer

KB Reïntegratie
Eind november 2016 verscheen het KB Reïntegratie om langdurig zieke medewerkers terug naar werk te begeleiden. Naast de arbeidsgeneesheren worden ook "andere bevoegde preventieadviseurs" vernoemd. Daaronder kan men verstaan dat ergonomen ook een rol te spelen hebben... Lees meer
 
Stasecretaris aan KULeuven
Professoren aan de KU Leuven mogen voortaan een student aanduiden die om het halfuur de les mag onderbreken, de "sta-secretaris". "Want een halfuur per dag bewegen kan de gezondheidsrisico's die met langdurig zitten gepaard gaan niet compenseren", legt professor en bewegingsexpert Jan Seghers uit. Lees meer
 
Duurzame inzetbaarheid bij Kawasaki
Het Europees distributiecentrum van Kawasaki zette in op investeren in opleidingen, aanpassen van de werkplek en bovenal een cultuuromslag waarbij luisteren naar de medewerkers centraal staat. De teamleiders zijn als toezichthouder benoemd en er zijn twee medewerkers tot Coach Fysieke Belasting opgeleid. Lees meer
 
Praktijkrichtlijnen zorgsector in beeld
Voordat je als ergocoach begint moet je weten dat er richtlijnen zijn die aangeven waar fysieke belasting overgaat in fysieke overbelasting. Dit zijn de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Elke brache in de zorg heeft zijn eigen praktijkrichtlijnen. Deze zijn geautoriseerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Lees meer

Hoe minder zitten op kantoor?
De hoogopgeleide Nederlander zit op een gemiddelde dag 10,1 uur­­. Aangezien een groot deel van de zittijd op kantoor wordt doorgebracht, is dit de aangewezen plek om die zittijd te verminderen. De omgeving kan aangepast worden, het (individueel) gedrag kan worden veranderd of de interventie is een combinatie van beide. Lees meer
 This email was sent to roeland_motmans@yahoo.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
VerV - Beroepsvereniging voor Ergonomie · v · v 0 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp