Copy
 Nieuwsbrief Ergonomie -  juli 2016
 

Nieuwsbrief Ergonomie


Studiedag “Naar een Vlaamse Tilthermometer” – 22/09/16
Op 22 september en 1 december organiseert de VerV twee studiedagen rond een Vlaamse versie van de Tilthermometer. Tijdens de grote vakantie zal de werkgroep zorg deze uitwerken. Een eerste voorstelling gebeurt op 22/09. Daarna kan iedereen aan de slag met deze nieuwe versie en deze uitproberen. Lees meer
 
Studiedag “Ergonomie en beroepsziekten” – 10/11/16
Op 10 november organiseert de Vlaamse Ergonomie Vereniging een studiedag rond ergonomie en beroepsziekten. Rugklachten en klachten aan de bovenste ledematen kunnen onder bepaalde voorwaarden erkend worden als beroepsziekte. Joeri Luts geeft uitleg bij de evaluatiecriteria met praktijkvoorbeelden. Lees meer
 
Verslag poll "Tilthermometer"
De invullers van de poll zijn het er over eens, de Tilthermometer is een bruikbare methode om een risicoanalyse uit te voeren. Toch primeert de filosofie om de patiënt zoveel mogelijk zijn restcapaciteiten te laten gebruiken. Ook is er aandacht nodig voor de thuiszorg, waar de fysieke belasting vaak nog hoger is. Lees meer
 
Verslag Premus 2016 congres: preventie musculoskeletale aandoeningen
Dit wetenschappelijk congres over de preventie van musculoskeletale aandoeningen vond dit jaar plaats in Toronto. Nieuwe ontwikkelingen op vlak van onderzoek kwamen uitgebreid aan bod: inertial sensors, langdurig staan, sedentarisme, job exposure matrix, participatieve ergonomie,... Lees verslag

Effect zit-statafels en middagwandelen in contact centers
De medewerkers van contact centers hebben een zittend beroep. Daarom werd bij Colruyt Group de invloed van zit-statafels en middagwandelen nagegaan gedurende vier maanden. Persoonlijke coaching met het afstemmen van individuele doelen liet de interventies tot hun recht komen. Lees meer

WHI - Werkhoudingsinstrument
Het WHI of werkhoudingsinstrument is ontwikkeld door TNO in Nederland. De methode geeft per taak een snelle beoordeling of de verschillende werkhoudingen aanvaardbaar zijn of niet. Doel is gezondheidsrisico’s door ongunstige houdingen te vermijden. Lees meer

Maximale draaggewicht berekenen
Naar analogie met de NIOSH methode bestaat er ook een rekenmodel om het maximale tilgewicht te berekenen. Len vertrekt van 20kg in optimale omstandigheden. Dat gewicht wordt vermenigvuldigd met een score per risicofactor: afstand, houding, frequentie en grip. Lees meer

Ergonomie in de keuken op Batibouw
Ergonomie is overal, dus ook in het dagelijks leven. Tijdens de jaarlijkse beurs van Batibouw ging de aandacht uit naar ergonomie in de keuken. Een leuk filmpje waarin fabrikanten hun licht op ergonomie laten schijnen: wasmachines op hoogte, makkelijke kranen, enz... Bekijk filmpje

Vacatures
Preventieadviseur Ergonomie bij Mediwet - lees meer