Copy
 Nieuwsbrief Ergonomie -  maart 2016
 

Nieuwsbrief Ergonomie


Studiedag "Minder zitten op kantoor" - 2 juni
Op 2 juni 2016 organiseert VerV een studiedag rond minder zitten op kantoor. Het programma omvat een combinatie van onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Doelstelling is de brug te slaan van de theorie naar de praktijk. Minder zitten, het kan... Lees meer

Verslag poll "Bureelergonomie"
In de vorige nieuwsbrief kon je je mening geven over bureelergonomie. Aanleiding was het nieuwe normvoorstel van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 1813. Een rode draad doorheen de uiteenlopende antwoorden kan je hieronder terugvinden. Lees meer

Nieuwe poll: Apps Ergonomie
Met de groei van mobiel computeren zijn apps niet meer weg te denken. Ook voor ergonomie zijn er verschillende programmaatjes voor de smartphone of tablet ontwikkeld. Welke gebruik jij en wat zijn je bevindingen? Deel het in deze poll
 
Rugpijn als beroepsziekte in Europa
In België staat lage rugpijn in de lijst van beroepsziektes en kan erkend worden ten gevolge van trillingen en/of het manueel hanteren van lasten. Daarbij zit België bij de betere leerlingen van de klas in Europa. Het betreft wel ernstige lage rugpijn met druk op één of meerdere zenuwwortels. Lees meer

Specialisatie opleiding ergonomie
Op 27 september zal Odisee van start gaan met een specialisatie ergonomie. Het betreft een dagopleiding over twee jaar. Met 15 deelnemers lopen de inschrijven vlot binnen. Het programma bestaat uit 10 modules met theorie, praktijk en toepassing. Lees meer

Jobrotatie: invloed op productiviteit en gezondheid
Jobrotatie is een veel geadviseerde preventiemaatregelen binnen ergonomie om overbelasting te voorkomen. Productiviteit en gezondheid werden subjectief bevraagd en objectief gemeten. Met toenemende leeftijd verkiezen de operatoren een meer gevarieerde en trage rotatie. Lees meer

Mentale belasting meten via hartslag
Het objectiveren van de cognitieve of mentale belasting blijft een uitdaging binnen de ergonomie. De hartslag blijkt een effectieve parameter om het onderscheid te maken tussen hoog en laag mentaal belastende taken. Het bewust worden van stressmomenten is een eerste stap in het aanpakken ervan. Lees meer

Studiedag “Begeleiden, verplaatsen en tillen van obese patiënten”
Vives organiseert samen met Zwaartepunt een studiedag over obese patiënten. De deelnemers weten de verworven inzichten, kennis en vaardigheden te vertalen naar verantwoord Begeleiden, Verplaatsen en Tillen (BVT), waarbij de obese patiënt actief betrokken wordt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg en werk voor zowel patiënt als zorgverlener. Lees meer

Distributiecentrum Kawasaki deelt aanpak fysieke belasting
Verschillende bedrijven kregen een inkijkje in de aanpak van het Europees distributiecentrum in Vianen. Inspraak van de medewerkers stond centraal in de aanpassingen aan de werkplek en de bewustmaking. Lees meer
 
Vacatures
Preventieadviseur Ergonomie, Productie Gentse Zeehaven - Lees meer
Preventieadviseur Ergonomie, Attentia - Lees meer
Preventieadviseur Ergonomie, Vovo Group - Lees meer