Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief LPO maart 2021

We gaan je regelmatig informeren.....

In de afgelopen periode hebben we als nieuw bestuur veel contact gehad met de betrokken Odensehuizen. Dit doet jullie én ons goed.

We gaan deze digitale nieuwsbrief gebruiken om jullie regelmatig te informeren. Niet alleen vanuit het bestuur, ook vanuit de betrokken Odensehuizen. Zo houden we elkaar goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwtjes.

Bericht van de voorzitter

Toen ik nog werkte moest ik vroeg op en kwam laat ik thuis waardoor ik haast geen daglicht zag. Nu heb ik grote vakantie en zie dagelijks de zon opkomen. Gelukkig worden de dagen langer en de nachten korter. Ik zie ook dat de crocussen en de narcissen uitbundig bloeien. Dan krijg je ongemerkt het lentegevoel over je heen en stroomt de energie naar binnen. Ik heb ook de Corona persconferentie gevolgd en de sprankjes van hoop. Met jullie allemaal hoop ik dit dat we goede kant op gaan. Dat we als Odensehuizen de beperkingen weer kunnen opheffen en kunnen er weer tegen aan kunnen. Lekker naar buiten met zijn allen. Op eerste Paasdag wordt de bijzondere film Kapsalon Romy uitgezonden. De 10-jarige Romy woont bij haar oma. Oma heeft een kapsalon en gaat steeds meer vergeten. Langzaam maar zeker neemt Romy op jonge leeftijd het heft in handen. Zoals gezegd, de moeite waard om te kijken. Er wordt ook weer een nieuwe serie Restaurant Misverstand gemaakt.
Ik wens jullie alle succes toe de komende tijd. Wij zullen jullie in ieder geval elk kwartaal een nieuwsbrief toesturen en op de hoogte houden van nieuwtjes.

Met vriendelijke groet,
Piet Bezemer, voorzitter LPO

Jaarverslag 2020

Op dit moment werken we aan de laatste wijzigingen van het LPO jaarverslag 2020. Natuurlijk kijken we terug op dit bewogen Corona jaar. Maar we kijken ook vooruit en laten zien dat we doorbouwen op de ontwikkeling die we hebben ingezet.

Door de foto's die jullie hebben gemaild, hebben we er een beeldend jaarverslag van kunnen maken. Dit hebben we bewust gedaan zodat je het verslag ook kunt gebruiken bij de promotie van het Odensehuis. Zo kunnen we laten zien welke belangrijke bijdrage wij leveren aan het vormen van een dementievriendelijke samenleving.

Webinar Levenstestament

Regie op Dementie presenteert op dinsdag 6 april om 19.30 uur dit webinar samen met twee experts, een kandidaat notaris en een gespreksexpert.

Met een levenstestament bepaalt iemand zélf wie hem/haar vertegenwoordigt (en hoe) bij belangrijke zaken. Het is zeker geen makkelijk onderwerp voor kinderen om met, vaak nog vitale, ouders te bespreken. Toch moet je er op tijd bij zijn. 

Klik hier om je aan te melden

Bestuurders gezocht

Odensehuis Haarlem is opgericht in samenwerking tussen Zorggroep Reinalda en Kennemerhart.
De inzet van de samenwerking en de opzet van Odensehuis Haarlem is altijd geweest dat het Odensehuis als zelfstandige stichting zijn weg zou vervolgen. Om deze weg tot zelfstandige stichting in te slaan zijn wij op zoek naar 3 enthousiaste en betrokken bestuursleden.

Lang Leven Kunst Fonds

Het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceren het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Dit jaar zijn er twee deadlines voor het indienen van aanvragen, zie www.langlevekunst.nl
Meer weten over kunst bij ouderen?

1Sociaal Domein

Hartelijk dank voor al jullie reacties op het gebruik van 1Sociaal Domein. Het gebruik is niet erg groot. Jullie geven aan dat het gebruik soms als lastig wordt ervaren. De behoefte om digitaal met elkaar te communiceren is er wel. Ook willen jullie graag toegang houden tot de documenten. We hebben al een goedkoper alternatief op het oog dat tegemoet komt aan jullie wensen. Hier gaan we mee aan de slag.
LinkedIn
Website
Copyright © 2021 Landelijk Platform Odensehuizen Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp