Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief LPO december 2020

Richting het einde van het jaar......

Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt zijn we in de eerste helft van december. De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Altijd een goed moment om eens terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin Covid-19 de dienst uitmaakte in de wereld. Voor mij is het nog steeds onbegrijpelijk dat een virus zo snel om zich heen slaat en over gigantische afstanden kan worden verspreid.

Wat het voor de Odensehuizen heeft betekend leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Gelukkig is er zoom, daardoor konden we elkaar als coördinatoren en bestuursleden van de Odensehuizen toch min of meer regelmatig zien en spreken. Er waren 2 bijeenkomsten met de aangesloten besturen en er waren 3 bijeenkomsten met de coördinatoren.
Elders in deze nieuwsbrief leest u ook dat er in juni een nieuw bestuur is gekozen. Ik mag al een poosje met deze mensen samenwerken en ik kan u uit de grond van mijn hart vertellen dat het een zeer enthousiast en gemotiveerd bestuur is.

Via zoom vergadert het bestuur meestal één keer per maand. Dick van der Bout heeft aangegeven nog een poosje in het bestuur te blijven als steun, toeverlaat en bron van kennis. Willem Draaisma zal ondergetekende nog ondersteunen tot eind maart 2021.

Margo Langedijk heeft besloten om aan het eind van het jaar definitief te stoppen met haar werkzaamheden voor het Landelijk Platform Odensehuizen. Inmiddels zijn haar werkzaamheden verdeeld over de overige bestuursleden. Natuurlijk laten we Margo niet zomaar gaan, daar hoort u nog van.

Op dit moment zijn er 38 Odensehuizen aangesloten en zijn er nog een aantal in oprichting. We hopen dat dit aantal de komende jaren fors zal toenemen.

Wat de toekomst brengen moge is een prachtig lied, dat veel mensen troost biedt. Dit jaar is het bijzonder moeilijk de toekomst te voorspellen. Alles is afhankelijk van dat ene woord Covid-19. Het lijkt er niet op dat we hiervan het eerste kwartaal van 2021 al verlost zijn. We zullen als Odensehuizen moeten blijven roeien met de riemen, die we hebben. Ook zal het financieel niet altijd gemakkelijk zijn.

Als bestuur zullen we iedere mogelijkheid onderzoeken en aangrijpen om de Odensehuizen in Nederland te steunen.
Kerst en de jaarwisseling zullen zeker anders zijn dan in andere jaren.
Belangrijk is dat we elkaar als gezin, familie en vrienden vast blijven houden. Juist in deze tijd waarin het wat moeilijker is dan anders. We zullen elkaar nodig hebben.

Namens het bestuur wens ik jullie toch een mooie tijd toe, een tijd van even rust en een tijd voor bezinning. En natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar.

Piet Bezemer,
voorzitter Landelijk Platform Odensehuizen

Odensehuizen in Corona tijd

Vrijdag 13 maart 2020 was voor veel Odensehuizen een ongelukkige vrijdag. Corona had definitief zijn intrede gedaan. Veel besturen en coördinatoren moesten snel beslissen hoe verder. Het scenario was overal het zelfde. Het beste is om de huizen te sluiten, vooral omdat we werken met mensen met een kwetsbare gezondheid. De afgelopen tijd heb ik een gesprek gehad met coördinatoren en soms met bestuursleden van ca. 25 Odensehuizen.
lees verder

Deltaplan Dementie afgerond

Vorige maand werd het Deltaplan Dementie dat een looptijd gehad heeft van 8 jaar, op feestelijke wijze afgesloten. Een belangrijke conclusie is dat de strategische doelstelling van het Deltaplan Dementie grotendeels binnen bereik is gekomen, het onderwerp dementie is landelijk op de kaart gezet.
lees verder

Dementiestrategie 2021-2030

Op Wereld Alzheimer Dag presenteerde minister De Jonge namens zijn departement de nieuwe Dementie Strategie voor de komende 10 jaar.
Dit zijn de drie kern thema's:
  • ‘Dementie de wereld uit’
  • ‘Mensen met dementie tellen mee’
  • ‘Steun op maat bij leven met dementie’
Voor de gehele strategie zijn vier doorsnijdende thema’s geformuleerd, die bij elk hoofdthema betrokken worden:
innovatie, jonge mensen met dementie, internationaal en communicatie.
lees verder

Benoeming Anne-Mei The

Anne-Mei The, grondlegster van de Sociale Benadering Dementie die in de Odensehuizen word gehanteerd,  is benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige zorg en de sociale benadering dementie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze houdt zich bezig met de integrale benadering van dementie. Daarin staat de wisselwerking tussen ziekte en sociale aspecten centraal. Binnen de leerstoel zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan dementie en diversiteit.
lees verder

Nieuwe leden bestuur LPO

Sinds de zomer van dit jaar is het  van het LPO uitgebreid met een aantal nieuwe leden. Dit heeft ook geleid tot een aantal functiewisselingen binnen het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit onderstaande personen:
Piet Bezemer (voorzitter), Saskia Danen-de Vries (penningmeester LPO), Michel Dijkman (secretaris LPO), Bernard Fritzsche (lid), Dick van den Bout (lid en oud-voorzitter LPO), Willem Draaisma (lid en oud penningmeester LPO).
lees verder

Infographics over dementie en corona

Marieke Dooremalen ontwikkelde samen met Saskia Danen (adviseur Dementiezorg, oprichter Dementie Academie en penningmeester LPO) enkele infographics over contact maken ten tijde van Corona. Marijke noemt zich 'visueel vertaler' en brengt op die manier complexe informatie op een duidelijke, aantrekkelijke manier terug tot de kern. Haar expertise ligt op het snijvlak van wijkgericht werken, het medisch en het sociaal domein, kwetsbare ouderen en technologische innovatie.
lees verder

Gids Odensehuis Groningen

Het Odensehuis is door de Gemeente Groningen één van haar pareltjes genoemd. In deze gids laten wij zien dat het Odensehuis Groningen, als dat pareltje een belangrijke schakel is in de keten van voorzieningen voor mensen met dementie. En niet alleen voor degene die geheugenproblemen heeft maar voor een ieder die deel uit maakt van zijn of haar netwerk. 
In dit document (75 pagina’s) wordt het bovenstaande nader uitgewerkt en wordt aangegeven op welke wijze het Odensehuis de komende jaren werkt aan een verdere onderbouwing van de meerwaarde en het specifieker formuleren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor deze algemene voorziening.
naar de website (inclusief pdf)

Activiteiten in de Odensehuizen

Foto expositie Culemborg

Zes fotografen van Fotoclub 'Lek & Licht' en zes deelnemers van Odensehuis Culemborg werkten dit jaar samen aan een reeks portretten die een impressie bieden van het dagelijks leven met dementie. Naast deze tentoonstelling is er ook een boek uitgebracht: "Mijn leven (met dementie) in beeld."
lees verder

Vrijheid in Vriendschap bij Odensehuis Gelderse Vallei

Het boekje Vrijheid in Vriendschap is een optekening van de ontmoetingen tussen schoolkinderen en deelnemers van het Odensehuis Gelderse Vallei, in Wageningen. Vier weken lang kwamen verschillende schoolklassen naar het Odensehuis. Samen met deelnemers en kunstdocent Fransje Smit gingen zij aan het werk in het kader van Kunstmenu.

Het resultaat is een boekje over vriendschap. Dit was onderdeel van het 75 jarig bevrijdingsfeest.
Wilt u het boekje zien of online inkijken, gebruik dan deze button:
bekijk boekje

OdenseTV Amsterdam

Begin 2019 werd een start gemaakt met een maandelijks Technologie Trefpunt in het Odensehuis, maandelijkse bijeenkomsten rondom een thema, en de creatie van een digitale ‘koffer’ met informatiebladen. Al snel werd duidelijk dat digitale ondersteuning van deelnemers en hun naasten een kwestie is van maatwerk. Ervaring, kennis, voorkeur en stadium van de ziekte spelen een rol bij de keuze van digitale middelen. Maatwerk, maar ook noodzaak, zo bleek maar al te duidelijk toen we te maken kregen met de COVID-19 pandemie.
lees verder

Bijzonder portret van Andante, Utrecht

Jepke Versnel (vrijwilliger) en Mieka Vroom (voorzitter van het bestuur) maakten een boekje over de bezoekers en activiteiten van Odensehuis Andante samen met Felix Janssens, ooit fotograaf bij het Brabants Dagblad. Hij kwam drie jaar geleden binnen en werd al snel de huisfotograaf.
lees verder

Masterclass Switch2Move

Andrew Greenwood, bij de Odensehuizen bekend van zijn bijdrage op het Landelijk Congres in 2018, hield op Wereld Alzheimer Dag een Masterclass Switch2Move in het Rijksmuseum. Met zijn Health Dance Movement is Andrew Greenwood — voormalig balletdanser — een beweging gestart om met dans een positieve impact te hebben op het leven van kwetsbare mensen met ziektebeelden zoals dementie, artritis en Parkinson.
lees verder

Tussentijdse resultaten Social Trials Sociale benadering Dementie en SDB digitaal

De sociale benadering is geïntroduceerd Anne-Mei The op grond van uitgebreid onderzoek. De sociale benadering betekent dat de aandacht gericht wordt op het dagelijks leven van iemand met dementie en de basisbehoeften die ieder mens heeft: sociale relaties, ertoe doen, betekenisvolle daginvulling. Sinds 2018 zijn er vier regionale pilots (de ‘Social Trials’) gestart in Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam en Den Bosch. De tussentijdse resultaten van de social trials zijn in november 2020 bekendgemaakt.
lees verder

Interessante webinars

Nu in Coronatijd trainingen voor vrijwilligers en mantelzorgers van de Odensehuizen nauwelijks mogelijk zijn, bieden webinars een goede mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen. De Vrijwilligersacademie Amsterdam heeft inmiddels een uitgebreid aanbod van online trainingen. Er is bijvoorbeeld een gratis training "Beeldbellen met je maatje" in 7 sessies dus echt een prettig tempo voor iemand met geheugenproblemen. Maar ze bieden ook webinars aan, die je online kan terugkijken.
lees verder
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 Landelijk Platform Odensehuizen Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp