Copy
Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in uw browser
Share
Tweet
Forward

Website NDFF vernieuwd 

De NDFF-website wordt binnenkort vernieuwd. Al uw informatie over de Nationale Databank Flora en Fauna kunt u vinden op ndff.nl. Dat geldt ook voor de informatie die op natuurloket.nl stond. Dit websiteadres verwijst u straks door naar ndff.nl. Wat is er nieuw? 

  • voor leveringen van watervogels, beknopte en standaardleveringen was de website van Het Natuurloket het vaste adres; nu is dat NDFF.nl
  • de bestelmodule van Het Natuurloket is in de NDFF-website opgenomen
  • vanaf de homepage is er een directe link naar het Uitvoerportaal van de NDFF zodat NDFF.nl het startpunt is bij uw zoektocht naar natuurgegevens
  • de lay-out van de website is in een nieuw jasje gestoken

www.ndff.nl

De functionaliteit voor het bestellen van losse leveringen van natuurloket.nl wordt samengevoegd met NDFF.nl; een website voor al uw natuurinformatie.

Helpdesk wordt Serviceteam NDFF


Met de introductie van de nieuwe website veranderen we ook de naam van ons team. De helpdesk van Het Natuurloket was uw vaste adres voor al uw vragen over de NDFF. Vanaf vandaag helpen wij u graag onder een nieuwe naam: Serviceteam NDFF. U wordt te woord gestaan door experts op het gebied van de NDFF.

 Wij helpen u bijvoorbeeld met:
  • invoeren op telmee.nl
  • vragen over invoerportalen
  • vragen over het Uitvoerportaal
  • ondersteuning bij het Excel-invoerformulier
  • het bestellen van een standaardlevering of beknopte levering
Neem contact op met het Serviceteam NDFF! 
U kunt ons bereiken op 0800 2356333 of via serviceteamNDFF@natuurloket.nl
 

Serviceteam NDFF: van links naar rechts: Thea van Vliet, Nicoliene Peet, Dries Oomen en Femke Hamelynck.

Waarnemingsmethode visgegevens: laat ons niet achter het net vissen


Het blijkt dat bij veel visgegevens die in de NDFF gezet worden, informatie over de vangmethode ontbreekt. Informatie hierover is echter van groot belang voor de bruikbaarheid van visgegevens.

Daarom roepen wij op om bij het doorgeven of uploaden van visgegevens de informatie hierover zoveel mogelijk toe te voegen.
Vissoorten hebben een duidelijke voorkeur voor bepaalde biotopen. Er zijn soorten die zich vooral in de oeverzone tussen waterplanten ophouden, soorten van het open water en soorten die juist de voorkeur hebben voor stromend water. Om deze reden worden bij visinventarisaties, zoals voor de Kaderichtlijn Water of de Flora en faunawet, verschillende methoden toegepast. In de oeverzone of in sloten wordt vaak gevist met een (elektrisch) schepnet. In meren en kanalen met veel open water, gebruikt men juist sleepnetten zoals de zegen of de kuil.
Als de methode waarmee gevist is bekend is, kan er rekening worden gehouden met de trefkans van bepaalde soorten. Dit is onder andere belangrijk voor de statistische analyses die het CBS uitvoert in het kader van het NEM Meetnet Beek- en Poldervissen. 
Geef dus bij het toevoegen van nieuwe visgegevens aan de NDFF voortaan ook de vangmethode door. Dank voor uw medewerking.
 

Foto: Jelger Herder

Nieuw bij de NDFF


Begin dit jaar werd het voor adviesbureaus mogelijk om aan te sluiten bij de NDFF dankzij een samenwerking tussen de NDFF en het Netwerk Groene Bureaus.

We verwelkomden al bijvoorbeeld Bureau Viridis, ATKB en Royal HaskoningDHV. Niet alleen adviesbureaus vinden hun weg naar de NDFF, maar ook de Limburgse gemeenten Leudal en Voerendaal mogen zich sinds kort abonnee op de NDFF noemen.

Meer weten?
Een overzicht van alle abonnees vindt u hier.
 


Werkzaamheden & storingen op centrale plek


Een goed functionerende databank is cruciaal voor de NDFF. Daar is gedegen onderhoud voor nodig. We willen dit tot een minimum beperken, maar soms is bijvoorbeeld het Uitvoerportaal even uit de lucht. Daar willen we u goed van op de hoogte houden. Via deze link komt u terecht bij alle geplande werkzaamheden. Ook wanneer er een storing is, kunt u zien wat de laatste stand van zaken is. Ziet u geen informatie over uw storing? Geef dat dan aan ons door! Stuur in dit geval een mailtje aan: serviceteamNDFF@natuurloket.nl
 

Het laatste woord


Ineke Radstaat neemt afscheid. Zij verzorgde de communicatie van de NDFF en was verantwoordelijk voor onder andere de totstandkoming van deze nieuwsbrief.

Ineke raakte in 2009 vanuit De Vlinderstichting bij de NDFF betrokken en onderhield vooral contacten met onze gebruikers. Voordat je afzwaait Ineke, maak deze zinnen eens af?

De charme van NDFF is voor mij…
… dat iedereen er aan bij kan dragen. Elke waarneming in Nederland kan in principe in de NDFF terechtkomen. De kennis die uit al deze waarnemingen voortkomt, is cruciaal voor overheid, bedrijfsleven en burgers want ze kan gebruikt worden om planten en dieren beter te beschermen.

Ik ben trots op…
… dat ik heb kunnen bijdragen aan een uniek systeem dat aan zoveel (vrijwillige) waarnemers haar bestaansrecht ontleent. En nog trotser ben ik op al die onmisbare mensen achter de schermen: de medewerkers van de toenmalige Gegevensautoriteit Natuur en het huidige team van Het Natuurloket, het netwerk van validatoren die waarnemingen controleren, de databasebeheerders die constant de nieuwste technieken implementeren, de medewerkers van het Serviceteam die voor iedereen klaar staan. 
En natuurlijk al die mensen die, allemaal vanuit hun eigen organisatie en met hun eigen beweegredenen, de afgelopen jaren hebben gezorgd dat de NDFF steeds meer tot de gevestigde orde behoort. Bedankt allemaal, en graag tot ziens! 

En ook jij bedankt Ineke voor je inzet voor de NDFF. We wensen je alle succes toe in de toekomst!

 

Agenda


5 maart
Vlinderdag De Vlinderstichting

15 maart
Cursus lanenbeheer voor vleermuizen

16 maart
Symposium nieuwe Wet natuurbescherming

19 maart
Landelijke dag Stichting Anemoon

23 april
Landelijke Zoogdierdag

9 juni en 3 november
Cursus 'Werken met de NDFF'

Meer weten over gegevens uit de NDFF

 
                    
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2016 Het Natuurloket / NDFF
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Contactgegevens
Het Natuurloket / NDFF
Natuurplaza - Mercator III
Toernooiveld 1, 6525 ED
Nijmegen

 

uitschrijven