Copy
Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in uw browser
Share
Tweet
Forward

Maak kennis met NDFF Verspreidingsatlas
 

Waar komt de boomkikker voor? Hoe staat het eigenlijk met de bijenorchis in Nederland? Het antwoord vind je in de NDFF Verspreidingsatlas. Deze website combineert actuele, gevalideerde gegevens uit de NDFF met soortinformatie en trends afkomstig van organisaties zoals FLORON en de Zoogdiervereniging. Het staat gebruikers vrij om kaarten over te nemen in publicaties. Dankzij de nieuwe kaartenmachine kun je de kaarten zelf vormgeven en op hoge resolutie downloaden.

www.verspreidingsatlas.nl

Buidelmees (Foto: Harvey van Diek)

Nieuwe Rode Lijst vogels


Eind 2017 heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland de nieuwe rode lijst vogels gepresenteerd. Vanaf nu is deze nieuwe standaard ook doorgevoerd in het Uitvoerportaal van de NDFF. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de Rode Lijst uit 2004.

Nieuw op de Rode Lijst
Er zijn meerdere redenen waarom soorten nieuw op de Rode Lijst komen. De eerste oorzaak betreft de afname van de populatie ten opzichte van 1950, die zich sinds de vorige Rode Lijst verder heeft doorgezet (n=7). Dat betreft Noordse Stern en Europese Kanarie (Bedreigd), Wulp, Torenvalk en Grote Lijster (Kwetsbaar) en Zwarte Mees (Gevoelig). De Buidelmees komt op de Rode Lijst als Gevoelig, als gevolg van een recente populatie-afname, waardoor de populatie zeer klein is geworden. Daarnaast is er bij zeven taxa sprake van recente vestiging die nog niet geleid heeft tot een populatie van ‘voldoende’ omvang of verspreiding. Het betreft Wilde Zwaan, Smient, Zeearend, Kraanvogel, Oehoe, Drieteenmeeuw en Graszanger. Omdat deze soorten nog zeer zeldzaam zijn, is er een kans op weer verdwijnen; daarom behoren ze tot de categorie Gevoelig.

Naar een zwaardere categorie
In totaal vijf taxa komen terecht in een zwaardere categorie. Het betreft:
  • Naar Verdwenen: de voorheen Ernstig bedreigde Klapekster, Duinpieper en Ortolaan.
  • Naar Bedreigd: de voorheen Kwetsbare Zomertaling en Kwartelkoning.
Naar een lichtere categorie
Vijf taxa komen terecht in een lichtere categorie:
  • Naar Ernstig bedreigd: de voorheen als Verdwenen in het wild beschouwde Kwak.
  • Naar Kwetsbaar: de voorheen Bedreigde Roerdomp en Grote Stern.
  • Naar Gevoelig: de voorheen als Verdwenen beschouwde Kleinst Waterhoen en de voorheen als Kwetsbaar beschouwde Visdief.
Afgevoerd van de Rode Lijst
Acht taxa kunnen van de Rode Lijst worden afgevoerd:
  • De voorheen Bedreigde Nachtzwaluw en Purperreiger.
  • De voorheen Kwetsbare Kerkuil en Groene Specht.
  • De voorheen Gevoelige Grote Zilverreiger, Slechtvalk, Kortsnavelboomkruiper en Gekraagde Roodstaart.
De populaties van deze soorten zijn sinds de vorige Rode Lijst duidelijk toegenomen.

Bron: Sovon

Cursus 'Werken met de NDFF'


Op dinsdag 22 mei 2018 wordt er weer een cursus ‘Werken met de NDFF’ gegeven in Utrecht. U kunt zich hier alvast aanmelden.Tijdens de bijeenkomst komen het (mobiel) invoeren van waarnemingen, de validatie, het inladen van oude data, de mogelijkheden van het Uitvoerportaal en natuurlijk het gebruik in de praktijk aan bod. Leer alles over werken met de NDFF, nieuwe toepassingen en handigheidjes. 

Komt 22 mei u niet uit? In 2018 wordt ook op nog op 1 november de cursus in Utrecht gegeven.

Locatie en aanmelden
Tijd:      13.30 - 16.00 uur
Locatie: Utrecht

Direct aanmelden

Agenda


3 maart
Landelijke vlinderdag

8 maart
Symposium ecologie in de praktijk

17 maart
Landelijke Anemoon dag

5 april
NLBIF symposium

12-21 mei
Nationale Vogelweek
 

Meer weten over gegevens uit de NDFF

 
                    
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2018 Het Natuurloket / NDFF
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Contactgegevens
Het Natuurloket / NDFF
Natuurplaza - Mercator III
Toernooiveld 1, 6525 ED
Nijmegen

Storing? Kijk hier

 

uitschrijven

 This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Het Natuurloket / NDFF · Natuurplaza · Toernooiveld 1, 6525 ED · Nijmegen, Gelderland 6525 ED · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp