Copy
Is deze mail niet (goed) leesbaar? Bekijk hem in uw browser
Share
Tweet
Forward

95 miljoen waarnemingen NDFF nu ook

beschikbaar voor adviesbureaus

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de NDFF hebben een overeenkomst gesloten waarmee de 70 adviesbureaus die zijn aangesloten bij het NGB toegang kunnen krijgen tot de 95 miljoen gevalideerde natuurwaarnemingen in Nederland. De overeenkomst stelt adviesbureaus in staat om een abonnement op de NDFF te nemen. Hiermee kunnen ze gegevens gebruiken voor eigen projecten en data toevoegen aan de databank.

Lees meer

Erik Lubberink, manager Natuurinformatie en Natuurbeheer bij BIJ12 en Johan Burger, directeur ATKB en voorzitter NGB, tekenen het contract voor aansluiting van de leden van het Netwerk Groene Bureaus op de NDFF.

Cursus 'Werken met de NDFF': er is nog plek


Op 18 februari 2016 wordt er weer een cursus ‘werken met de NDFF’ gegeven in Utrecht. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Geef je nu op! 

Tijdens de bijeenkomst komen het (mobiel) invoeren van waarnemingen, de validatie, het inladen van oude data, de mogelijkheden van het Uitvoerportaal en natuurlijk het gebruik in de praktijk aan bod. Leer alles over werken met de NDFF, nieuwe toepassingen en handigheidjes. 

Locatie en aanmelden
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Utrecht

Direct aanmelden

Uitbreiding onderzoeksvolledigheid


In het Uitvoerportaal en via de Beknopte eenmalige levering is informatie op te vragen over de volledigheid van onderzoek(en). Deze geven per kilometerhok inzicht in de mate van onderzoeksdekking van een soortgroep, gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF. Onlangs is het aantal soortgroepen waarvoor deze informatie beschikbaar is, uitgebreid.

Het gaat om de soortgroepen vleermuizen, landzoogdieren, macronachtvlinders en micronachtvlinders. Voor vleermuizen en landzoogdieren is dit een belangrijke stap, omdat veel zoogdieren wettelijk beschermd zijn en mogelijke aanwezigheid van deze soorten van invloed kan zijn op de planning en uitvoering van werkzaamheden in hun leefgebied. 

De onderzoeksvolledigheidskaarten zijn te raadplegen in het Uitvoerportaal. Klik hier voor de handleiding.
Een Eenmalige levering is aan te vragen via de website van Het Natuurloket.Eitjes van de Sleedoornpage op een Sleedoorntakje (Foto: Kars Veling)

Veel eitjes Sleedoornpage

In de winter worden er nauwelijks vlinders gemeld. Toch is er een aantal soorten waarvoor men juist nu op pad kan om ze te inventariseren. Een aantal vlinders brengt de winter door als eitje. Deze eitjes kunnen uitstekend tegen de vorst. Sommige zijn goed te vinden als je weet hoe en waar je moet zoeken.

De Sleedoornpage leeft zo verborgen, dat er op verschillende plekken waar wel een stip op de verspreidingskaart staat nog nooit een vlinder is gezien. Hier zijn echter wel eitjes te vinden. Deze vaste locaties worden jaar in jaar uit op de aanwezigheid van eitjes onderzocht. De voorlopige resultaten (er wordt nog doorgeteld tot eind februari) laten zien dat de sleedoornpage het goed heeft gedaan in 2015; op veel plekken zijn meer eitjes gevonden dan in de jaren ervoor.

Lees meer

Agenda


18 februari, 9 juni en 3 november
Cursus 'Werken met de NDFF'

3 maart
Symposium Ecologie en praktijk

5 maart
Vlinderdag De Vlinderstichting

15 maart
Cursus lanenbeheer voor vleermuizen

16 maart
Symposium nieuwe Wet natuurbescherming

19 maart
Landelijke Zoogdierdag

19 maart
Landelijke dag Stichting Anemoon

Meer weten over gegevens uit de NDFF

 
                    
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2016 Het Natuurloket / NDFF
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Contactgegevens
Het Natuurloket / NDFF
Natuurplaza - Mercator III
Toernooiveld 1, 6525 ED
Nijmegen

 

uitschrijven