Copy
Met het symposium 'De balans: zes jaar Gegevensautoriteit Natuur' heeft prof. dr. Jan van Groenendael op 11 oktober 2013 in Dierenpark Amersfoort afscheid genomen als Gegevensautoriteit Natuur. 
Het Natuurloket

Symposium 
De Balans: zes jaar Gegevensautoriteit Natuur

 

Met het symposium 'De balans: zes jaar Gegevensautoriteit Natuur' heeft prof. dr. Jan van Groenendael op 11 oktober 2013 in Dierenpark Amersfoort afscheid genomen als Gegevensautoriteit Natuur. Annemie Burger sprak namens het Ministerie van Economische Zaken (EZ) haar dank uit voor de jarenlange tomeloze inzet van de Gegevensautoriteit Natuur en de Stichting GaN. Op de hartenkreet van Van Groendael over de noodzaak van onafhankelijk toezicht kwam ze terug door aan te kondigen dat “Het ministerie van EZ gaat onderzoeken of en hoe het onafhankelijk toezicht op natuurgegevens in de toekomst geborgd kan blijven”.
 
Programma
Ton Rombouts, de voorzitter van de Stichting GaN, gaf de aftrap met een dankwoord aan Jan. Hij werd gevolgd door inleiders vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap die vanuit hun perspectief een eigen kijk op onafhankelijk toezicht gaven. Na de pauze kwamen organisaties die nauw betrokken zijn bij de GaN en de autoriteit zelf aan het woord. Het slotakkoord was voor Annemie Burger, Directeur-generaal Natuur en Regio van het ministerie van Economische Zaken. 

Dagvoorzitter Annemiek Tubbing heet de gasten welkom

Inleiders
Volgens Frederieke Damme, directeur staf bij de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestaan er grote verschillen tussen beide autoriteiten. En dat gaat verder dan alleen de omvang en de organisatievorm. “De NVWA heeft een wettelijk basis, als dat ook voor de GaN zou gelden, dan worden haar rol en positie enorm versterkt”, aldus Damme. Aan het eind van haar inleiding nodigde ze de GaN uit om te komen praten over een eventuele samenwerking op het gebied van natuurgegevens.

Frederieke Damme, directeur staf NVWA, tijdens haar inleiding

Jeroen Jansen, ecoloog van de NAM/Shell, benadrukte dat zijn werkgever natuur hoog in het vaandel heeft staan. Bij eventuele ingrepen geldt het voorzorgsprincipe, er moet vooraf worden aangetoond dat er geen blijvende schade ontstaat. Aan de hand van voorbeelden van gasboringen in de Waddenzee gaf hij een toelichting van wat daar zoal bij komt kijken. Er wordt bijvoorbeeld van de vaste wal geboord en de gevolgen worden nauwkeurig gemonitord. Jansen: “Voor het laatste zijn gevalideerde gegevens noodzakelijk, maar ook de interpretatie van natuurinformatie staat soms ter discussie. Onafhankelijk toezicht op data en besluitvorming is daarbij onmisbaar”.

Jeroen Jansen, ecoloog van de NAM/Shell, tijdens zijn inleiding 
 
De laatste inleiding werd gegeven door André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM. In zijn verhaal ging hij uitgebreid in op de nieuwe omgevingswet en de ‘informatiehuizen’ voor bijvoorbeeld water, bodem en lucht, die daarbij horen in het kader van de ontwikkeling van de ‘Laan van de Leefomgeving’. “Natuurgegevens moeten ook onderdeel gaan uitmaken van dit (huizen)rijtje”, aldus van der Zande. Flora en fauna scoren volgens gebruikers hoog als het gaat om het veroorzaken van problemen bij het inrichten van de groene ruimte. Daarom moeten betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van natuurgegevens zijn geborgd. Van der Zande: “Op het terrein van de bruikbaarheid valt nog veel te winnen. De andere twee zijn dankzij de Gegevensautoriteit Natuur de afgelopen jaren prima geborgd. Waarvoor dank”.

André van der Zande, de directeur-generaal van het RIVM: "Er wordt gebouwd aan een goede gegevensvoorziening voor de nieuwe Omgevingswet aan de Laan van de Leefomgeving."

Vuurwerk
In het vervolg van het programma gaven 10 aanwezigen een pitch over wat de Gegevensautoriteit Natuur de afgelopen jaren heeft bereikt, maar ook over wat in de toekomst geborgd moet worden. Na 2 minuten volgende onherroepelijk de ‘eindtoeter’. Daarna kreeg het publiek in de zaal de tijd voor het stellen van 1 of 2 vragen. De pitches, ook die niet zijn uitgesproken, zijn gebundeld.
Bekijk alle pitches in de bundel 


Dylan Verheul van Waarneming.nl houdt een gloedvol betoog over wat er in de afgelopen jaren door de GaN is bereikt en over wat in de toekomst geborgd moet worden.
 
 
Een officieel moment
Na de gloedvolle betogen en korte discussies biedt Jacob Jan Bakker, directeur Stichting GaN, de Gegevensautoriteit Natuur de bundel aan ter ere van zijn afscheid en spreekt zijn dank uit voor de jarenlange plezierige samenwerking. 

Prof. dr. Jan van Groenendael neemt het eerste exemplaar van de bundel in ontvangst.
 
Afscheidsrede prof. dr. Jan van Groenendael, Gegevensautoriteit Natuur
Na een korte chronologische opsomming van gebeurtenissen van voor en na zijn benoeming ging Jan van Groenendael in op de noodzaak van onafhankelijk toezicht. “Met de Nationale Databank Flora en Fauna beschikken we in ons land over een uniek instrument om de spanning tussen economie en ecologie te verminderen. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Toezicht op kwaliteit, markt, gebruik en saldering en tot slot het vertrouwen van waarnemers en gebruikers is daarbij noodzakelijk. Samen vormen ze het fundament voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het juiste gebruik van natuurgegevens in Nederland. 
 
Slotakkoord Annemie Burger, directeur-generaal Natuur en Regio
Als laatste kreeg Annemie Burger het woord. Zij sprak namens het ministerie van EZ haar dank uit voor de jarenlange tomeloze inzet van de Gegevensautoriteit Natuur en de Stichting GaN. Op de hartenkreet van Van Groendael over de noodzaak van onafhankelijk toezicht kwam ze terug door aan te kondigen dat “Het ministerie van EZ gaat onderzoeken of en hoe het onafhankelijk toezicht op natuurgegevens in de toekomst geborgd kan blijven”.


De middag werd afgesloten met een hapje en drankje. Hier was volop gelegenheid tot napraten. Bij vertrek ontvingen alle aanwezigen de bundel ter ere van het afscheid van Jan van Groenendael als Gegevensautoriteit Natuur. De organisatie dankt alle aanwezigen voor hun komst en voor ieders bijdrage aan deze geslaagde middag. 
 
 
Bekijk de presentaties:
 

De Gegevensautoriteit Natuur zorgt voor betrouwbare natuurgegevens en bevordert het gebruik ervan.
Gegevensautoriteit Natuur
Postbus 607
6700 AP Wageningen 
 
0317 482901