Copy
View this email in your browser


 Nuusflits Februarie 2021

VL oorhandig persoonlik amptelike voorlegging oor Onteieningswetsontwerp aan Parlement 

Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL), het op 23 Februarie 2021 die organisasie se amptelike voorlegging oor die onteieningswetsontwerp aan die parlement oorhandig.
Die dokument word ondersteun deur meer as 80 000 individue regoor die land wat die onteieningswetsontwerp van die hand wys soos in die huidige vorm ter tafel gelê.

Die insette is aan die parlement oorhandig en die aantal persone in ondersteuning van Vrystaat Landbou sal deel vorm van ons argument teen Onteiening sonder vergoeding gedurende mondelinge voorleggings in die parlement later vanjaar en gedurende die provinsiale openbare verhore.

Enigiemand wat die Wysigingswetsontwerp op Onteiening in sy huidige vorm wil opponeer, kan hul insette hier aanteken.

Francois Wilken, president van VL, voor die Parlementsgebou waar hy persoonlik die organisasie se amptelike voorlegging oor die Onteieningswetsontwerp ingehandig het. 
Vrystaat gemeenskappe ervaar toename in misdaadgolf
                                            
Die Vrystaat het die meeste plaasaanvalle van al die provinsies in die onlangse derde kwartaal misdaad statistieke van 2020-2021 gehad, ʼn toename van 53.85%. Die Vrystaat het ʼn toename van 14.1% in moord insidente en 39.2% in poging tot moord insidente gedurende dieselfde tydperk gehad. Die moord en poging tot moord syfers is die hoogste in ʼn 5 jaar periode.

Vrystaat Landbou (VL) beskou dié toename as ʼn bewys dat die regering nie die SAPD na behore toerus en beman om misdaad effektief te bestry nie.

Lees verder

Begrotingswerklikheid vir landbou en landelike gemeenskappe
“Die regering neem met albei hande en gee dan met net een terug.” 

Dit was Francois Wilken, president van die Vrystaatse Landbou, se reaksie op Minister Tito Mboweni se begroting vir 2021. Wilken meen die minimum lone styg tot 16%, die ESKOM-tariefverhogings neem toe met ook bykans 16% en die brandstofprysstygingstesame met die verhoogde brandstofbelasting is groter as inflasie. Dié stygings, tesame met baie min verligting van die 2021-begroting, kan lei tot stygende voedselpryse.

Lees verder

Nasionale Minimum loon uit voeling met realiteit, sê VL

Die Minister van Indiensneming en Arbeid het, ten spyte van besware uit verskillende oorde, tog besluit om voort te gaan met ‘n 16% opwaartse aanpassing wat betref die Nasionale Minimum loon wat vir plaaswerkers betaalbaar is. Dit het aanleiding gegee dat die huidige bedrag betaalbaar van R18.68 aangepas is na R21.69 per uur vanaf 1 Maart 2021.

“Die regering se besluit om die Nasionale Minimum Loon met 16% aan te pas kom in ʼn tyd waar dit ekonomies geweldig uitdagend is om voedsel te produseer en dit wil voorkom asof die regering uit voeling is met realiteite.” sê Francois Wilken, president van VL.


Daar is verskeie aanduidings dat werkverliese gaan volg en is Vrystaat Landbou tans besig om 'n verslag saam te stel n.a.v. ‘n opname onder lede wat betref die impak wat die geweldige toename op landbouers gaan hê.  

Die relevante Staatskoerant, tesame met 'n uiteensetting van die loontariewe, is hier beskikbaar. (Gebruik u VL-lidnommer om in te teken)

Lees verder
Trotse bedryfsvennote van Vrystaat Landbou 
Copyright © 2021 |Free State Agriculture|, All rights reserved.


Our mailing address is:
*info@vslandbou.co.za* 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Website
Instagram