Copy
View this email in your browser

 Nuusflits
Oktober 2021

Georganiseerde landbou dien nie die regering nie

Die rol van georganiseerde landbou is nie om die staat of regerende party se politieke agenda deur te voer nie, maar om die belange van hul lede – die boere- en landbougemeenskap, voorop te stel.

Dit is die oorheersende mening van Vrystaat Landbou, wat tydens 'n Uitvoerende bestuur vergadering op 21 Oktober bevestig is. 


Lees hier verder

Ons moet nou sonder die staat boer

"Ons sal moet begin om die staat en die ANC, wat die publiek gyselaar hou met hul eie ideologiese besluite, af te skud."

Onwettige jag met honde

Dit wil voorkom asof die onwettige jag met honde problematies is in die landelike gebiede en boerderygemeenskappe.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), blyk dit ook verder asof die probleem nie effektief deur die polisie aangespreek word nie. 

VL het reeds in Oktober 2020 'n opname oor dié kwessie onder lede gedoen en die bevindinge aan die polisie deurgegee.  
Lees hier verder 
(Gebruik u VL lidnommer om in te teken)

Betaalstaat oudits - wys dié dokumente

Vrystaat Landbou beveel aan dat alle werkgewers spesifieke inligting moet bewaar en verskaf tydens betaalstaatoudits om nakoming te bepaal in terme van die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings- en Siektes,( Wet 130 van 1993).
Gernie Botha, Operasionele bestuurder van Vrystaat Landbou (VL), het 'n lys saamgestel van die nodige dokumente. 
Die lys is op ons webtuiste beskikbaar onder Lede area > Dokumente > Arbeid
(gebruik u VL-lidnommer om in te teken)
Verdere navrae kan gerig word aan gernie@vslandbou.co.za 

Vergoeding vir newe effekte n.a.v. COVID-19 inenting

Vergoeding sal betaalbaar wees aan werknemers vir newe effekte soos beserings, siekte of afsterwe weens die ontvangs van ‘n COVID-19 inenting, slegs waar ‘n inenting as ‘n inherente vereiste van diens of waar die inenting gebaseer op ‘n beroepsgesondheid- en besering assessering deur die werkgewer, van die werknemer vereis word.

Die kennisgewing van Artikel 6A(b) van die Wet op Vergoeding van Beroepsbeserings en Siektes, Wet 130 van 1993, is op ons webtuiste beskikbaar onder Lede area > Dokumente > Arbeid
(gebruik u VL-lidnommer om in te teken)

Verdere navrae kan gerig word aan gernie@vslandbou.co.za 

Spaar met VL diensverskaffers
Vrystaat Landbou poog voortdurend om aan lede 'n waardevolle diens te lewer. 
Daarom het ons onlangs ’n platvorm op ons webtuiste geskep waar instansies/ maatskappye  hulle produkte en / of dienste aan lede kan aanbied. Die vereiste om  as diensverskaffers te  kan registreer is om ‘n persentasie afslag aan elke opbetaalde lid deur te gee met aankoop van produkte of diens gelewer. ‘n Skrywe word spoedig aan landbouverenigings/lede ge-epos met meer detail rondom die nuwe  aksie.  Indien daar enige instansies in u area(s) is wat belangstel om betrokke te raak as diensverskaffer, kan Elana Bester direk  gekontak word (elana@vslandbou.co.za) of 051 444 4609 vir enige navrae en registrasie.

 
Copyright © 2021 |Free State Agriculture|, All rights reserved.

 
U ontvang hierdie e-pos omdat u tans ingeteken is op Vrystaat Landbou se e-pos-adreslys en ander Vrystaat Landbou verwante kommunikasie.
In ons poging om die nakoming van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 ("POPIA") te verseker, wil ons u toestemming bevestig vir ons voortgesette korrespondensie met u.
 Let daarop dat as u in die toekoms ons nuusbriewe en kommunikasie wil ontvang, GEEN AKSIE nodig is nie. As u egter geen inligting van Vrystaat Landbou wil ontvang nie, stuur 'n versoek aan die media-administrateur by Vrystaat Landbou, Elana Bester, by elana@vslandbou.co.za


Our mailing address is:
*info@vslandbou.co.za* 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Website
Instagram