Copy

Att förstå det man inte förstår!

Den 6:e december kl 15.00 – 16.30 vill vi bjuda in dig till ett kostnadsfritt seminarium med

 

Karin Sharma

om

Interkulturellt synsätt


Ämnesområdet Interkulturell kommunikation är en kunskap som kan minska onödiga missförstånd och öka möjligheten för personlig berikning av olika kulturer.


Vad är kultur och vad är personlighet?
 

Det handlar om att skapa en medvetenhet om att kunna se olika kulturers referensramar som resurser, se dem som gruvor eller källor, där man har tillgång till lösningar, inspiration, nytänkande, idéer, variation och relationsfrämjande möjligheter!

 


Våra vägar korsades för många år sedan på konferenser då vi "avlöste" varandra. Vi gav vårt seminarium om rektrytering och etnisk mångfald och Karin sitt om Interkulturell kommunikation. 

Nu har vi planer på att skapa ett gemensamt seminarium:

Hur du blir framgångsrik i din kommunikation som interkulturell ledare och medarbetare.
 
Innan det tar form så vill vi redan nu ge dig en möjlighet att träffa Karin!
"Missförstånd som helt beror på omedvetenhet om att vissa uttrycks-sätt, beteenden, symboler och gester kan ha olika innebörd ur olika kulturella perspektiv är onödiga missförstånd. Blir man medveten om de olika tolkningssätten undviks missförstånden."

Ur baksidestexten till Karin Sharmas bok

Alla Dessa Kulturer

 Karin Sharma

Interkulturellt
synsätt

15.00 - 16.30,

Krukmakarg. 42
Stockholm


Det lackar mot jul så självklart bjuder vi på glögg, pepparkakor och hembakat!

Kom från 14.30!

Du får gärna ta med dig en kollega eller vän!

Anmäl dig här!

Välkommen!

Karin har en Master of Science i Interkulturell kommunikation och har sedan 1979 arbetat med uppdrag inom såväl offentlig som privat sektor.

Hon håller internationella seminarier på olika tema inom interkulturell kommunikation i ett stort antal europeiska länder samt USA. 

Utöver direkta utlandsför-beredelser och invandrar-frågor är Karin verksam med terminslånga kurser inom olika eftergymnasiala yrkesutbildningar inriktade på internationella relationer och affärer.

Hon engageras också som konsult för att förebygga och/eller lösa interkulturella problem samt håller i workshops i samband med internationella och mång-kulturella arbetssituationer.


Uppdragsgivare är bl.a. Europeiska centralbanken, Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Impact i NL, SEB, Österrikiska försvaret, Nordea, Tetra Pak, Skanska, Swedish International Training Center (Swedint) Rädda barnen, SIDA, Peace Operation Center i Belgrad...Copyright © 2012 Vardagens Dramatik AB, All rights reserved.