Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
Kanaalfeest was groot succes
De herfst is goed begonnen. We hebben een fantastisch feest achter de rug in zijkanaal i. In een bomvolle feestboot met muziek, hapjes en drankjes hebben we gevierd dat we buren zijn. Veel arken waren prachtig verlicht en het was bijzonder om feestgangers op te zien stappen vanaf hun eigen ark. Met dank aan Nico Duikersloot, die de hele avond de enige BOB was en met zijn boot kan lezen en schrijven. Het eerste varende kanaalfeest is een feit en we hopen van harte dat dit een traditie wordt.
Klik hieronder voor een video-impressie van Marius Looimans
 
Naar aanleiding van het feest is op facebook een groep aangemaakt vol oude en nieuwe foto's, vrolijke berichtjes en wilde plannen. Je kun er lid van worden. Stuur een reply op de nieuwsbrief dan nodigen we je uit.

Nog altijd geen duidelijkheid over renovatie steigers
Ondanks beloftes en dreigementen van het stadsdeel
 
De  bewoners van de vier steigers aan de Klaprozenweg verkeren nog altijd in onzekerheid over de renovatie aan steigers. Na een traject van inmiddels bijna zes jaar zonder concreet resultaat, besloot de bewonerscommissie van het ‘Klaprozendorpje’ in juni om een brief naar verantwoordelijk wethouder Paquay te sturen. Dit in de hoop op actie van de wethouder.
lees verder
 
Aanslag precario belasting mogelijk onjuist.
Medio juli, melde een bewoner van de steigers in Zijkanaal I, dat over de aanslag van de precario belasting (liggeld voor woonschepen) in sommige gevallen toch weer BTW wordt geheven. Er werd ook gemeld dat in één geval de belastingdienst zeven vierkante meter teveel had berekend, terwijl op de acceptgiro wel het juiste aantal vierkante was aangegeven. Let dus op de hoogte van de aanslag en het aantal vierkante meters. Het tarief voor het liggeld voor 2012, is door de Stadsdeelraad vastgesteld op zes euro per vierkante meter per jaar. Als u meer betaalt dan zes euro per vierkante meter of het aantal vierkante meters te veel blijkt te zijn neemt u dan contact op met de belasting dienst.
Het WBK heeft oktober 2011 bezwaar gemaakt tegen de enorme verhoging van het liggeld, omdat de afschaffing van 19% BTW op het liggeld voor de bewoners tot vermindering van het liggeld zou moeten betekenen. Dat was niet het geval omdat de Stadsdeelraad het wegvallen van de 19% BTW al bij haar begroting had ingedeeld en daarbovenop een nominale verhoging van 2,89% met daarbovenop nog eens een extra verhoging, dat als gevolg heeft gehad, een heffing van 6 euro per vierkante meter per jaar. U kunt dit alles nog eens nalezen in de Nieuwsbrief van december 2011.
 
Te hard varen
Op 12 juli jl. werden bewoners van het Zijkanaal I rond 23. 20 uur opgeschrikt door een speedboot die abnormaal hard vaarde tot het einde van het kanaal en weer met de zelfde snelheid terug ging. Alle boten hadden van de golfslag veel overlast en in een enkel geval is er ook schade ontstaan. Hoewel veel bewoners hebben getracht naar het meldpunt overlast te water te bellen (zou 24 uur bereikbaar zijn) kon er alleen maar ingesproken worden op een bandje en werd er gevraagd om later nog eens terug te bellen. Maar het blijkt dat dit nummer niet meer in gebruik is (beter zou zijn op het bandje vermelden waar je wel met je klacht terecht kan). Ook de politie is gebeld maar die kunnen daar ook niets mee.

De volgende dag is contact opgenomen met Waternet en die bevestigde dat het telefoonnummer van het meldpunt te water (6250099) niet meer klopte. Bewoners die klachten hebben over overlast te water kunnen overdag het nummer 0900-9394 van Waternet bellen en hun klacht opgeven. Bewoners kunnen ook via de site van waternet www.waternet.nl een klacht indienen. Er moet dan bij “zoekopdracht” overlast te water in getypt worden en dan kan het formulier ingevuld worden,waar de klacht om gaat bijv. te hard varen, geluidsoverlast etc. en in welk stadsdeel dit plaatsvindt. Waternet gaf ook aan dat het wel degelijk zin heeft om een klacht te melden, want als er meer klachten gemeld worden, kunnen ze er mee aan de slag.
Indien iemand weer abnormaal hard vaart dan kan ook het team waterpolitie gebeld worden het nummer is: 020-5591725.   

Opening Kadoelenbrug
In de vorige nieuwsbrief meldden wij – ten onrechte bleek kort daarna – dat de nieuwe fietsbrug voor September zeker niet in gebruik zou worden genomen.
Met weinig publiciteit vooraf, bleek de officiële opening ineens plaats te vinden op 4 juli.
 
Tegen twaalven verzamelden zich aan de Bongerdkant van het kanaal een paar hoogwaardigheidsbekleders en kinderen van de Bongerdschool. Zij trotseerden het stuifzand, veroorzaakt door vrachtauto’s die gedurende de plechtigheid gewoon doorgingen met het verplaatsen van bergen (vervuilde?) grond.

Wethouder Diepeveen kwam bijna te laat omdat hij via de meest logische en kortste weg naar de brug dacht te fietsen, nl. via de Verstuiverstraat en het Koppelingpad: op 250 meter van zijn doel stuitte hij op het bouwhek waarmee nu al die toegang tot de brug onmogelijk wordt gemaakt. Voor de bootbewoners cq WBK had hij een advies: vraag bij Jelle Prins een bord “doodlopende weg” aan. 
Kan toch niet de verantwoordelijkheid van het WBK zijn. Nadat de voorzitter van de Bewonersvereniging van de Bongerd mooie woorden sprak over deze ‘prachtverbinding’ en vooral hoopte dat de tweede brug nu ook snel zou komen, mochten schoolkinderen met een druk op de knop de brug in werking stellen.

N.B. laten we vooral hopen dat er geen ongelukken zullen gebeuren bij het levensgevaarlijkea aanlandingspunt op de Buiksloterdijk. 

Bericht van Durgerdam/Schellingwoude
Half september stroomden de brieven van het RVOB binnen waarin  een huurverhoging met terugwerkende kracht naar juli 2011 is aangekondigd. Hier en daar is de prijs wat verlaagd, maar een serieus waarderingssysteem ontbreekt nog altijd. Afgezien daarvan is de gevraagde speculatieve prijs nog altijd te hoog. In publiekrecht heet dat onbehoorlijk bestuur. In privaatrecht een maatschappelijk onacceptabele prijsopdrijving.
Lees verder

Petitie tegen geluidsoverlast NDSM terrein 
vrijwilligers gezocht
De dance-evenmenten Valtifest en het Voltfestival op de NDSM-werf zijn weer achter de rug. Door de windrichting was het geluidsoverlast van deze feesten dit jaar extreem.
Vele buurtbewoners klagen al jaren over dit soort NDSM-festivals die veel geluidsoverlast met zich meebrengen voor de omgeving. Om de politiek duidelijk te maken hoeveel buurtbewoners last hebben van de dreunende bassen die 12 uur achter elkaar hun woningen binnen dringen, willen wij een petitie starten. Indien we voldoende handtekeningen ophalen, worden we als omwonenden mogelijk serieus genomen. Wij zijn zeker niet tegen festivals op de werf, maar wel tegen geluidsoverlast. De een z’n feestje moet een ander niet zo veel ellende opleven. Daarom willen we de politiek ervan proberen te overtuigen dat grote dance-evenmenten buiten de bebouwde kom moeten worden georganiseerd of dat tenminste de geluidsnorm ver naar beneden wordt bijgesteld.
We zoeken vrijwilligers die een paar straten voor hun rekening willen nemen om met de petitie langs de deuren te gaan. Input over de eis/wens in de petitie en hoe deze te verwoorden, is ook zeer welkom. Neem a.u.b. contact op met Saskia van den Heuvel: saskiavandenheuvel@online.nl

Jaar van de bij
van onze kanaalbioloog

Je had het misschien al ergens gehoord: dit jaar is het jaar van de Bij! Dat het niet zo goed gaat met de Bijen is misschien minder bekend. Bijen sterven massaal, soms met volken tegelijk. De oorzaak? Sommigen wijzen op giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, anderen naar straling; zeker is men nog niet.
Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselketen want deze zoemende beestjes maken niet alleen lekkere honing, tijdens het verzamelen van nectar en stuifmeel zorgen ze en passant ook voor de bevruchting van de bloemen. Voor de meeste bomen en planten zijn Bijen daardoor zelfs onmisbaar. Zonder Bijen geen nazaten. Met het uitsterven van de Bij zou volgens Einstein ook voor de mens een groot probleem ontstaan! Reden genoeg om eens wat extra's te doen voor de bezige Bijen. Kijk eens op www.bijenhotels.nl. Maak een bijenhotel of plant nuttige soorten in je tuin die extra voedsel leveren. Kijken of er volgend jaar weer meer bijen zijn..


  bijenhotel
 
Aan boord bij… Ton en Karin Borgsteede
Op het adres Koppelingpad 6 wonen Ton en Karin Borgsteede. Deze bootbewoners leven al 23 jaar in hun ark op Zijkanaal I. Het echtpaar heeft twee kinderen; dochter Denise van 26 en hun nog thuiswonende zoon Danny van 23. Danny heeft zijn kamer niet op de woonboot maar hij slaapt in de caravan die naast de boot, op de wal, staat.
In de loop van de tijd heeft het ondernemende gezin hun ark diverse keren verbouwd. Zo waren er in het verleden 3 slaapkamers, waar er nu maar 1 is. De oude echtelijke slaapkamer heeft plaatsgemaakt voor een inloopkast. In deze ‘walkincloset’ is, tot grote trots van Karin, een muur helemaal ingericht als schoenenrek, waar tientallen paren schoenen staan.

Wanneer je de ark betreedt kun je er niet omheen: naast de ingang bevindt zich een hondentrimsalon. In 2004 is Karin Champ gestart, waar ze kleine en grote honden wast, scheert en knipt. Haar man heeft op de Disketteweg een autobedrijf: Ton’s Autohal. Samen met zoon Danny sleutelt hij hier aan, vooral Franse merk-, auto’s. Ook houdt hij zich bezig met de in- en verkoop van de voertuigen.

De ark heeft aan de waterkant een grote vlonder, die Ton met eigen handen heeft gemaakt. Aan de achterkant is een grote tuin waar het gezin zomers graag met een drankje vertoeft. Cheers!
Ken of ben je iemand die ook een ark heeft die de moeite waard is om eens te bekijken, mail dan je naam en gegevens naar onlinewbk@gmail.com en wellicht komen we dan ook langs bij jou of je kennis!
 
 
 
 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
woensdag 7 november
20.00 uur
Dagcentrum de Rank
Druivenstraat 35
SEDW pensioenen verzekeringen hypotheken

www.drijvendewoning
verzekering.nl
 of bel 072-5408490

 
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Specialist op het gebied van woorarkhypotheken
www.polhuisfd.nl

LBM Almere
Lasbedrijf en waterwerken
www.lbm-almere.nl of bel vrijblijvend 06-29256879 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW

Uw droom... uw ark...   
uw partner
www.spruytarkenbouw.nl

Copyright © 2012 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp