Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief juli 2021
 
Van de redactie
Beste woonbootbewoners, de zomer is inmiddels begonnen met veel mooie dagen. We zien steeds meer zwem-, vaar- en ander waterplezier. Hopelijk kunnen we er de komende weken veel van genieten met z’n allen. In deze nieuwsbrief drie belangrijke onderwerpen die al een tijd spelen, namelijk het baggeren, de precario en de overlast van de zwemsteigers. 
En mis de zijkanaal i swim niet!
We wensen u een fijne zomer.


Baggerwerkzaamheden aan de Klaprozenweg 
In het kader van de verdere ontwikkeling van de Klaprozenbuurt kan er gebaggerd gaan worden bij de steigers Klaprozenweg 74 t/m 154 en de woonboten Buiksloterdijk 401 t/m 439A. Technisch bureau Nijhuis heeft de opdracht gekregen dit voor te bereiden. Voor de bootbewoners is dit de kans om het baggeren en herstel van de schoeiing voor elkaar te krijgen.
Uiteraard gebeurt dit alleen als alle bewoners daar toestemming voor geven en medewerking verlenen, want hun woonboten zullen tijdelijk verplaatst moeten worden naar een ligplaats in de buurt. 
In elk geval kan zo eindelijk het scheefliggen van Buiksloterdijk 411 na meer dan 10 jaar verholpen worden. 
Is baggeren ook voor jouw ligplaats van belang? Lees dan hier meer. Het WBK denkt graag met je mee.


Precario en sociale selectie
In woonbotenland duurt de discussie voort over de voor- en nadelen van precario, huurcontract en erfpacht. Inmiddels is er een modelbezwaar uitgebracht tegen de precario heffing -een belastingheffing- als middel om een vergoeding te innen voor het innemen van een ligplaats. Bedoeld om in het verlengde hiervan een bodemprocedure tegen precarioheffing aan te gaan. Vanuit strikt juridisch oogpunt interessant, maar wat krijg je daar in de praktijk voor terug? 
We zetten hier voors- en tegens voor u op een rijtje:
Het modelbezwaar tegen precario is gemaakt omdat precario te weinig zekerheid zou bieden voor de ligplaats. Voor de Amsterdamse situatie klopt dat niet helemaal want:
Alle vergunde woonschepen zijn in Amsterdam opgenomen in de diverse bestemmingsplannen 
Het inmiddels bestuurlijk bekrachtigde Bever-protocol geeft een vrij redelijke procedure aan die gevolgd moet worden in geval van eventueel ‘noodzakelijke’ verplaatsingen. 
Deze twee bestuurlijke regelingen geven een bootbewoner publiekrechtelijke bescherming onder het precariostelsel. 
Daarnaast is de precario, wat dus een vorm van belasting is, enorm gestegen omdat wonen op het water volgens de gemeente steeds meer goedverdienende mensen aantrekt. Mensen met een minder hoog inkomen die (al lang) op het water wonen zijn de dupe van deze trend, waardoor er een sociale selectie dreigt te ontstaan op waterwonen.
Lees alles over precario hier op de WBK website

Zijkanaal I swim
We mogen weer! Komt allen naar de 8e zijkanaal i swim op zondag 29 augustus 2021. 
Mis het niet want het wordt weer een mooi sportief evenement. Alles mag: zwemmen, snorkelen, suppen, surfen, zeilen of varen met je opblaasbootje of kano.
Het is een recreatieve tocht van 1,5 km. 
Verzamelen om 14.00 uur met koffie en gebak bij de steigers.  
Start Swim 15.00 uur
We zwemmen van het terras van Rene bij steiger 4 naar het strandje van Richard en Elise, Appelweg 16.
Er is een boot voor de kleding en barbecue-spullen en een volgboot om de vermoeide zwemmers op te pikken. En natuurlijk de vrolijke onderweg-muziek en diepte-interviews van Ed.
Barbecue vanaf 16.00 uur (of hoe lang je erover zwemt).
Neem iets mee voor bij de koffie en/of op de barbecue.
Er is warme soep en een hottub voor de kids. 
Drankjes te koop voor 1,00 euro.


Overlast op de steigers 
De steigers zorgen voor veel lol en gezelligheid in het kanaal, maar helaas ook voor overlast door één of meerdere groepen jongeren. Sinds het plaatsen van de steigers, maar vooral vorig jaar hebben tientallen Zijkanaal I bewoners last van geluidsoverlast en ongewenst gedrag van deze groep(en) op de zwemsteiger bij het Paard van Noord. De eigenaar van de Kadoelenwerf ervaart veel overlast van jongeren op de zwemsteiger tegenover hun werf. Het gaat dit jaar om schreeuwen, uitschelden, klimmen op vlonders van bewoners, zwaaien met (nep)vuurwapens, vernielen van plezierboten op de werf.

Inmiddels heeft bootbewoner Francis van Zelst na maanden lobbyen voor elkaar gekregen dat de gemeente op 22 juli a.s. borden plaatst bij beide steigers met de tekst: ‘verboden overlast te veroorzaken en afval achter te laten. Na 22:00 stilte’. Dit maakt het makkelijker voor de gemeente om te handhaven. 
Francis is sinds de zomer van 2020 onvermoeibaar bezig geweest om een gesprek tussen de gemeente en bewoners op gang te brengen. Ze werd hierin ondersteund door een andere bootbewoner en de wijkagenten. Afgelopen weken heeft dat tot gesprekken geleid tussen onder andere Tanja Vis (projectleider Zijkanaal I en IJdoornlaan bij stadsdeel Amsterdam), Annemieke Breure (Projectleider Jeugd en Veiligheid bij de gemeente Amsterdam), mensen van de Kadoelenwerf, bewoners van het zijkanaal en de Bongerd. De eerste stappen zijn genomen om de inzet van straatcoaches, politie, handhaving en jongerenwerk goed op elkaar af te stemmen. Naar aanleiding van de gesprekken wordt nu ingezet op de oprichting van een breed sociaal netwerk van buurtbewoners -ook van ouders uit de Bongerd die gebruik maken van de steiger met hun kinderen- buurtvaders uit de Banne en straatcoaches. 

Volgende week, wanneer de temperaturen oplopen en de gemoederen mogelijk ook, worden de straatcoaches alvast extra veel ingezet op dit deel van het kanaal. Daarnaast kunnen bewoners die last ervaren een kort lijntje houden met Annemiek Breure (Jeugd en Veiligheid). Er is ook een afspraak in de maak met bewoners, straatcoaches en buurtvaders van de Banne.

De Gemeente opperde dat bewoners die last hebben van inbraak en vernieling zelf een beveiligingscamera ophangen die filmt tot 1,5 meter van de gevel. De gemeente komt desgewenst tegemoet in de kosten hiervan. Op deze manier kan de politie de identiteit van mensen achterhalen die op privé vlonders klimmen en tuinmeubilair het kanaal in gooien. In sommige gevallen kunnen de beelden leiden tot een arrestatie.  
Bewoners vinden dit over het algemeen geen prettig idee omdat ze bang zijn voor de extra negatieve aandacht op hun woningen die dit mogelijk met zich mee brengt. 

Daarnaast blijft het van groot belang alle overlast direct te melden via de nummers op onderstaande flyer. Bij mogelijk levensbedreigende situaties zoals fysiek geweld en het dragen van (nep)wapens, direct 112 bellen.  
Na 23:00 via telefoonnummer: 0900-8844 (politie)


Vissteiger of zwemsteiger?
Francis van Zelst sprak de afgelopen maanden uitvoerig met verschillende gemeentelijke instanties i.v.m. overlast op de steigers ter hoogte van het Paard van Noord en de Kadoelenwerf. De eerste gesprekken draaiden om de vraag: zijn het vis- of zwemsteigers? Bij het stadsdeel blijven ze het hebben over vissteigers, en ook in de vergunningen die door Francis zijn opgevraagd staat dat de steiger tegenover de Kadoelenwerf een vissteiger is. Voor de steiger bij het Paard is een vergunning aangevraagd voor een ‘horecasteiger voor pleziervaartuigen en recreatie’. Dus geen vissteiger zoals het stadsdeel blijft beweren, maar bewust aangevraagd met het oog op de geplande horeca. Er is een kansje dat de horeca niet door kan gaan, omdat het om een snackbar-achtige bestemming gaat (zonder alcoholvergunning) en het stadsdeel verwacht daarvan teveel overlast te zullen hebben. Later dit jaar wordt daar een beslissing over genomen.

Verbroedering aan het IJ: penningmeester bezocht
Bootbewoners Tania Spaans van de Grasweg en Wendy Rats van de Ranonkelkade runnen deze bijzondere plek naast de pont naar Oost, waar je nog voor normale prijzen lekker kunt eten en drinken terwijl je uitkijkt over het IJ. 
In 2017 schreef stadsdeel Amsterdam-Noord een prijsvraag uit voor een verwaarloosd terrein in Noord. Tania en wendy dienden een plan in want zij zagen De VerbroederIJ voor zich: een plaats waar de buurt samenkomt en zich thuisvoelt. Een plek voor bijzondere ontmoetingen.
Oud & jong, arm of rijk, dik of dun, mensen met een ‘verleden’, een goed gevulde rugzak of juist geen cent te makken, mensen van dichtbij of van heel ver weg en bij toeval toch hier neergestreken. Samen met de buurt hebben ze plannen gesmeed en ideeën uitgewisseld.
Ze zoeken met spoed een penningmeester voor hun stichting en bedienend personeel dus als u onderdeel wilt worden van deze gezellige ontmoetingsplek, mail dan naar: werken@deverbroederij.nl
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
Nadere info volgt
Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
www.drijvendewoningverzekering.nl of bel 072-5408490
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.abcwaterwoningen.nl
Tevens aan- en verkoopbegeleiding. Geen courtage maar vaste lage tarieven
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs

www.cafa.nl
www.Scheepswerfstellamaris.nl
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

De ark van de dromen bouwen?
Spruyt geeft je de vrijheid.
www.spruytwaterwoningen.nl

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

 

Copyright © 2021 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp