Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief juni 2018
 
Van de redactie
De lente is overgegaan in de zomer. Het is over het algemeen heerlijk weer en ook de activiteiten gaan door. Zo denk je dat er een besluit is genomen door de gemeente en zo is alles weer anders. Met de welstandsnota is ingestemd en de ander gemeente projecten blijven de bewoners bezighouden.
Gaat u nog op vakantie dan wensen wij u heel veel plezier met mooi weer. Wij hopen u allen te zien bij de Zijkanaal I Swim op zondag 9 september 2018.

 
Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons
Op 8 mei heeft B&W ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen op de nota Welstand op het Water.
Uit de 41 pagina’s blijkt dat de ambtenaren van mening blijven dat zij zonder inbreng van bootbewoners beter af zijn. Woonbootorganisaties werden pas ingelicht vlak voor het vrijgeven van het ontwerp voor de inspraakprocedure. Niet voor een bijdrage, maar om de diepe inzichten van de werkgroep aan de achterban over te brengen. En dat terwijl vanuit diverse kanten juist is aangedrongen op het opnemen van bootorganisaties. Deze afwijzing zou nodig zijn om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen. Het gevolg is dat buitenstaanders zullen uitmaken wanneer een woonboot acceptabel zal zijn.
Ten opzichte van het ontwerp van de Welstandsnota is er met de beantwoording van de zienswijzen inhoudelijk weinig veranderd. Welstand blijft een grijs gebied.
De aanbevelingen om woonboten te behandelen gelijk aan een vrije kavel op de wal zijn afgewezen. Als reden daarvoor wordt opgevoerd dat bij vrije kavels alleen de voorgevel beoordeeld wordt, maar dat een woonboot aan alle kanten zichtbaar zou zijn.
De nota kent vele vaagheden die straks door de beoordelaar vrij geïnterpreteerd kunnen worden. Ontkend wordt dat de wel opgesomde richtlijnen tot eenvormigheid gaan leiden.
Let wel: ook varende schepen moeten voldoen aan welstandseisen. De nieuwe welstandsverordening zal niet van toepassing worden op woonboten waarvoor al vóór 1 januari 2018 een geldige ligplaatsvergunning was afgegeven en waar daarna niets aan veranderd is. Welstand komt pas aan de orde bij nieuwbouw, verbouw, of een exces zoals zware verwaarlozing. Handhaving van een en ander is inmiddels ondergebracht bij de stadsdeelorganisaties en weggehaald bij Waternet in die delen van de stad waar zij dat tot nog toe wel deed.
Lees hier meer
 
Sixhaven

Op 23 mei 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden van de tijdelijke algemene raadscommissie. Tijdens dit overleg zijn er diverse inspraken geweest, waaronder over de Sixhaven. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren en wat er besloten wordt.
 
Zijkanaal H
In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving in de nieuwsbrief maart 2018, is de verplaatsing van de cruiseterminal naar de Coenhaven nog niet zeker. De gemeente gaat nogmaals kijken naar de locatie, dit heeft mede te maken met de plannen voor de vele woningbouw de komende jaren.
 
Bestemmingsplan Drijvende bouwwerken
Tot 27 april 2018 kon een ieder reageren op het bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken. Het WBK heeft een drietal verbeteringen voorgesteld in het ontwerp voor Drijvende Bouwwerken. Het ontwerp bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken is in hoofdlijn een technisch juridische aanpassing van de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten, die per 1 januari 2018 is ingegaan. Wilt u het ontwerp lezen klik dan hier. Wilt u de reactie van het WBK lezen, klik dan hier.
 

Uitnodiging inloopavond ‘de toekomst van bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost’.

Op 3 juli aanstaande zijn buurtbewoners uitgenodigd voor de inloopavond over de toekomst van het bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost. Klaprozenweg Noordoost is nu nog een bedrijventerrein. De gemeente onderzoekt of dit gebied kan veranderen in een prettige woon- en werkbuurt.
Op de inloopavond worden de voorlopige plannen voorgelegd aan de aanwezigen die hier op kunnen reageren.
Locatie: Het Antoniushuis, Kamperfoelieweg 207
​Tijd: 19:00 tm 21:30 uur (u kunt ieder moment inlopen)

Fons drijft weer!
Vier dagen voor de door de gemeente gestelde deadline heeft zijkanaal i bewoner Fons het voor elkaar gekregen om de laatste resten van zijn afgebrande woonark uit het water te krijgen. De zes maanden daarvoor was het afzien, toen de ark waar hij woonde met zijn vijf kinderen in brand vloog door een combinatie van kat-en-kaars.
Terwijl zijn kinderen, hond en overige katten redding vonden aan de wal, probeerde Fons de vlammen te blussen die op de kamer van zijn dochter waren ontstaan en al tegen de muren kropen. Brandblusapparaten had hij wel, maar die waren netjes weggestopt en in de paniek die ontstond was Fons niet bij machte ze te erbij te halen, dus ging hij de vlammen te lijf met een in kanaalwater gedrenkte deken. Het mocht niet baten. Het plafond kwam al snel naar beneden en Fons werd door zijn kinderen en omstanders tegen gehouden nogmaals aan boord te stappen in de hoop nog wat spullen te redden. De kat die de kaars omstootte heeft de brand niet overleefd en Fons liep ernstige brandwonden op in zijn gezicht, waar nu gelukkig niets meer van te zien is.
Lees verder
 
Werk in uitvoering

In deze rubriek benoemen wij de ons betreffende projecten die de gemeente in gang wil zetten of die reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en worden gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek
 
Project Buiksloterbreek:
Betty Bijl (projectleider) b.bijl@amsterdam.nl  Telefoon 020 252 9870
https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/verbetering/
 
Project Sixhaven:
Projectleider ‘sprong over het ij’ Maurits de Hoog m.de.hoog@amsterdam.nl en:
Projectsecretaris ‘Sprong over het ij’ Joost Molenaar: joost.molenaar@amsterdam.nl
 
Project nieuwe brug over zijkanaal i:
Projectmanager Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl en
Alex Ooievaar, 0620432875, Alex.Ooijevaar@Anteagroup.com
 
Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk
​Nieuwbouw aan de Appelweg is voorlopig uitgesteld. Er is een nieuwe projectmanager.
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/
Let op! De gemeente geeft aan dat de informatie op bovenstaande website nu nog verouderd is.
Contactpersoon: PMB-Amsterdam /Projectmanager fysiek: mevrouw Renee Engels (contactgegevens zijn nog onbekend)
 
Project Bongerdverbinding
Over de Bongerdverbinding is inmiddels bekend dat uit de verkeersstudie in geheel Noord is beoordeeld dat deze verbinding nut kan hebben voor een verbeterde aan- en afvoer van verkeer in noord-zuid richting. Er wordt op dit moment een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor gemaakt. Dat betekent dat er wordt gekeken of een verbinding wenselijk is en welke verbinding op welke plek dan het meest haalbare is. Resultaat van de analyse wordt pas einde van dit jaar verwacht.Contactpersoon: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl
 

Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost
Klaprozenweg Noordoost is nu nog een bedrijventerrein. De gemeente onderzoekt of dit gebied kan veranderen in een prettige woon- en werkbuurt.
Dit gebied kan de Noordelijke IJ-oever verbinden met oud-Noord. De Klaprozenweg zou een aantrekkelijke stadsstraat kunnen worden met winkels en voorzieningen in de plint. De gemeente wil ook graag de kwaliteit van het groen verbeteren en de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk versterken. 

En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
dinsdag 28 augustus
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

Storing aan uw rioolpomp?
Bel direct: 0251 – 292 553
www.pompservicenederland.nl

 

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2018 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp