Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief augustus 2022
 
Van de redactie
Een korte nieuwsbrief tussendoor om u op de hoogte te houden van de wetenswaardigheden van het WBK. 
En op deze plaats nog wat tips van de redactie: mis het concert niet aan het eind van Zijkanaal i. Zaterdag 27 augustus om 20.30 uur. Alleen te beluisteren per boot. 
En voor de sportievelingen is er de Zijkanaal i swim. Zondag 4 september 15.00 uur vanaf de steigers bij de Klaprozenbrug.
We wensen u nog veel zomers waterplezier.

Update nulmeting 
De aanvankelijke bedoeling van de nulmeting was om na opheffing van de stadsdelen een inventarisatie te maken en controle te houden op afmetingen, status en welstand van de woonboten in Amsterdam. Het werd uiteindelijk het oplossen van sociale problemen, van illegaliteit, van onvergunde zaken en van veiligheidskwesties.

Onder de 2.800 woonboten zaten er 400 probleem gevallen, daarvan zo’n 80 excessen. In veel gevallen is handhaving uitgelopen op kort gedingen. De gemeente gebruikt de Woningwet en zorgplicht als instrumenten. maar laat de beoordeling van de zaak over aan een extern bureau. In meerdere situaties zijn Zorg & Wonen en de GGD ingeschakeld. Aan de beoordeling van welstand wordt niet meer toegekomen.

Ook in Noord zijn er een paar schrijnend situaties opgemerkt. Soms was er een nieuwe woonboot nodig. Andere keren waren de schulden zo hoog opgelopen dat voor vervangende woonruimte op de kant is gezorgd. Voor dit laatste heeft zich ook de afdeling van Rijkswaterstaat, die toezicht houdt op de waterkwaliteit, ingezet als er nog steeds niet was aangesloten op het riool.


Bescherming ligplaatshuur    
De Wet huurbescherming van de ligplaats van woonboten is per 1 juli 2022 in werking getreden. Opzegging van ligplaatshuur is gelijkgetrokken aan de wettelijke termijn: 3 tot 6 maanden; Net zoals bij opzegging van een woning in de vrije sector en de ligplaatscontracten op Rijkswater.
  • Komende twee jaar is de huurverhoging maximaal dezelfde als die is vastgesteld voor de vrije sector.
  • De huurbescherming zelf gaat pas in per 1 juli 2024.
  • Ligplaatshuur valt onder privaat recht, dus inclusief de naar eigen inzicht door de verhuurder te bepalen voorwaarden. Een verhuurder heeft geen plicht een huurder te accepteren. Voor een huurder betekent dat ‘graag of niet’. 
  • Ook is er niets bepaald over de hoogte van een huurprijs, die zal dus door de verhuurder vastgesteld worden of bij taxatie. 
  • De hoogte van precario belasting staat geheel buiten deze huurwet. 
  • Het gaat bij deze huurwet uitdrukkelijk alleen over de ligplaats, niet over de aangrenzende wallekant. De ligplaatshuur slaat alleen op woonboten op ligplaatsen die verhuurd worden, zoals op Rijkswater en in particuliere jachthavens.
  • De eventuele huurder van een woonboot heeft niets aan deze wet. 

De verschillen met de publiekrechtelijke ligplaats zoals op Amsterdams water zijn groot. In het precario stelsel is de ligplaatsvergunning geldig voor onbepaalde tijd.
Voor eventuele verplaatsing of het vervallen van de ligplaats is in het precariostelsel een lijvige procedure vastgesteld, die de eigenaar van een woonboot veel zwaarder beschermt dan bij verhuur onder privaatrecht. 
Het precario stelsel valt onder publiekrecht, daarmee is er politieke druk uit te oefenen op de voorwaarden voor en de verlening van vergunningen. In het privaatrecht is dat geheel voorbehouden aan de nukken van de verhuurder. 

RVB Rijksvastgoedbedrijf
Met de nieuwe huurwet op ligplaatsen blijven vermoedelijk de vervelendste clausules in de huurcontracten met RVB van kracht. Dat zijn:
  • de mogelijkheid om eens in de 3 jaar een nieuw huurprijs voorstel te doen door òf de verhuurder òf de huurder als private partijen.
  • de te volgen taxatie procedure met drie taxateurs na onenigheid over een voorstel tot ‘aanpassing’ van de huur.
RVB als dienst is van het Ministerie van Financiën over geheveld naar Binnenlandse Zaken. In 2023 vervalt weer de driejaarlijkse termijn voor eventuele verhoging van de huur. Waarschijnlijk laat RVB het deze keer zitten -na in werking treden van de wet op ligplaatshuur- om een prijsverhoging te verlangen.

Vernieuwing kades en bruggen
In het programma vernieuwing van kademuren en bruggen in Amsterdam moeten er in totaal 1.700 woonboten verplaatst worden. Het hele projekt gaat daardoor nog minstens 20 jaar voortduren. Voor grote complicaties in de uitvoering zijn al alternatieven aangedragen. Zo kan de vaarweg geheel afgesloten worden,  zijn bootbewoners -tijdelijk- elders te huisvesten of de woonbooteigenaar moet uitgekocht worden.

In het geval dat over de verplaatsingen en het terugkomen daarvan rechtszaken aangedragen worden door een groep bootbewoners met dezelfde belangen, is de gemeente bereid daar financieel aan bij te dragen. Maar niet bij door individuen aangespannen juridische procedures.

De gemeente zal op de definitieve ligplaatsen op haar kosten nieuwe elektra /water /gaskasten plaatsen die per stuk meer dan € 20.000,-- gaan kosten.


Rechtszaken
In woonbotenland lopen er de laatste tijd enorm veel rechtszaken. Het lijkt mode te zijn geworden om bij verschil van mening met een uitvoerende dienst van de gemeente het al in een vroeg stadium op een rechtszaak te laten aankomen.  Voorkom als het enigszins kan zo lang mogelijk rechtszaken. Schat altijd eerst zelf in of er veel kans is dat je ooit gelijk krijgt. Je weet ook nooit of er in de uitspraak bij een rechtszaak bijkomende schade zal zijn. Ga met de overheid in overleg in plaats van in een vroeg stadium naar de rechter te stappen. Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie en gaat niet af op welk indrukwekkend verhaal dan ook over het onrecht een bootbewoner aangedaan.
Een rechter toetst aan de wet, misschien de oorspronkelijke bedoeling van de wet en vooral de uitleg daarvan in eerdere uitspraken, de zogeheten jurisprudentie. Veel jurisprudentie is ook voor leken makkelijk terug te lezen op het internet. Doe dat dus altijd eerst.

Daarnaast, in het bestuursrecht wordt alleen marginaal getoetst. Dat wil zeggen dat 
zolang de overheid de voorgeschreven procedures heeft gevolgd, krijgt die overheid altijd gelijk en inhoudelijk wordt het meningsverschil niet meer behandeld. 

Het probleem is dus dat een bootbewoner meestal een inhoudelijk verschil van mening heeft met de overheid, maar dat een bestuursrechter daar niet naar kijkt. Daarom is het niet verstandig om uitvoerende ambtenaren al in een vroeg stadium uit te dagen met de dreiging van een rechtzaak. Daarmee stop je nagenoeg iedere kans op verder overleg, want de zaak wordt overgedragen aan de juridische afdeling. De overheid heeft genoeg juristen die dol zijn op zulke zaken. Daarmee moeten zij immers hun nut bewijzen.  

Verstandiger is het om van begin af aan te proberen om in overleg met de uitvoerende ambtenaren tot een vergelijk of regeling te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Voorkom kwesties die wel 15 jaar kunnen lopen en er uiteindelijk toch toe leiden dat bijvoorbeeld de woonboot onder dwangsom moet verdwijnen. Zonde van alle kosten en energie. 

Overigens is het opvallend dat in het bestuursrecht zaken aangedragen door een grotere groep bootbewoners met een gelijk belang eerder ontvankelijk worden verklaard dan zaken van enkelingen.




Contact informatie

Handige telefoonnummers

volgende WBK-vergadering:
Woensdag 21 september
Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
www.drijvendewoningverzekering.nl of bel 072-5408490
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.abcwaterwoningen.nl
Tevens aan- en verkoopbegeleiding. Geen courtage maar vaste lage tarieven
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs

www.cafa.nl
www.Scheepswerfstellamaris.nl
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

De ark van de dromen bouwen?
Spruyt geeft je de vrijheid.
www.spruytwaterwoningen.nl

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

 

Riooltechniek
Onderhoud aan uw riool/pomp installatie
www.vanvelzenrioolservice.nl

Copyright © 2022 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp