Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief december 2019
 
Van de redactie
2019 is alweer bijna ten einde. In november de traditionele Sinterklaas intocht per boot door Zijkanaal I en deze maand luiden we 2019 uit en luiden we 2020 in. Het is een relatief rustig jaar geweest, op het einde – in november – wat reuring betreffende de verhoging van de precario die per 1 januari 2020 ingaat. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
De redactie heeft voor volgend jaar alvast enige ideeën opgedaan om de informatieverstrekking enigszins uit te breiden. Hebt u vragen of ideeën voor de nieuwsbrief laat het ons weten.
Vanuit het bestuur en de redactie willen wij u vanaf deze plek alvast heel veel geluk, liefde en plezier wensen voor 2020. Dat het maar een schitterend jaar mag worden zonder al te veel gedoe. foto: Bo Scheurs

Precario verhoging in 2020
Op 6 november 2019 heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten dat de precario (liggeld) in in ieder geval voor het jaar 2020 omhoog gaat. Per 1 januari 2020 gaat de precario voor Amsterdam Noord van 6,69 euro naar 9,00 euro. In 2021 en 2022 volgt een verdere verhoging naar € 11,- per m². De gemeenteraad heeft dit in grote meerderheid vastgesteld. 

De zaak was bovendien al beklonken met het coalitie akkoord 2018 - 2022. Daarin waren de partijen die B&W vormen al overeengekomen de precario -ook voor woonboten- in hun periode te verhogen. Voor 2019 waren ze dat vergeten, nu dus een inhaal operatie. 

Inspraak van Amsterdammers bij hun gemeenteraad kost wel veel energie en tijd. Zelfs is er een raadsadres ingediend. Maar er wordt toch nauwelijks naar geluisterd. Veel raadsleden vinden de bezwaren van bootbewoners verwaarloosbaar. Een gemeenteraadslid beweerde zelfs glashard dat bootbewoners toch nooit wat willen. De motie die ingediend was door enkele partijen is verworpen. 

rechtszaak
De verantwoordelijke wethouder bleek niet eens het verschil te kennen tussen huur en belasting. De precario voor de ligplaats van een woonboot is een belasting op het publiekrechtelijk gebruik van gemeentegrond onder water. Het gaat dus niet om een privaatrechtelijke huur. Die vergissing maken ook bootbewoners die hopen dat een rechter alsnog de onredelijk hoge precario verhoging tegen zal houden. 

Helaas is het zo dat de gemeente het recht heeft zelf belasting te heffen en ook de hoogte daarvan zelf vast te stellen. Rechters toetsen ingediende bezwaren van bewoners hiertegen alleen aan de wet en aan jurisprudentie. Of een bootbewoner zich onrechtvaardig behandeld voelt is niet van belang. Met een rechtszaak tegen de verhoging aanspannen spek je dus alleen een advocaat als je die hebt ingehuurd. De zaak zelf verlies je.  


exploitatie en permanente verhuur 
Bij het gemeentelijk vastgoed en de belastingdienst wordt vooral gekeken naar de steeds hoger gestegen vraagprijzen voor woonboten in de binnenstad. Juist voor de geëxploiteerde ‘houseboats’ worden enorme prijzen gevraagd. De vastgoed ambtenaren concluderen hieruit dat alle bootbewoners makkelijk veel zwaarder belast kunnen worden. Voor de exploitanten geen enkel probleem, met een weekend of wat verhuur hebben ze de precarioverhoging er zo weer uit, maar voor de woonboot eigenaren die de woonarken bewonen kan deze verhoging ze in grote problemen brengen. Eigenlijk zou er een verschil gemaakt moeten worden tussen woonbootbewoners en personen die woonboten exploiteren.
Lees hier het hele artikel

Besluitvorming Sixhaven
De besluitvoring betreffende de Sixhaven is met een jaar opgeschoven.  

Sint in het kanaal
De Sinterklaas van Noord kwam weer aan in Zijkanaal I. Altijd een feestelijk gezicht. Een korte impressie:


Nieuwe buurtkamer
Sinds kort is de oude Plus supermarkt aan de Nageljongenstraat omgetoverd tot buurtkamer.
Met uiteenlopende activiteiten voor jong en oud.
De officiële opening is donderdag 12 december van 13:00 - 15:00
Meer informatie en een evenementenagenda vindt u hier:
https://www.facebook.com/Buurtkamer-Nageljongen-115222829927795/


Kerstborrel Paard van Noord
Op 14 december van 16.00 tot 19.00 is de gezellige kerstborrel van het Paard van Noord. Dit jaar ook in de nieuwe buurtkamer! Nageljongenstraat 150

Werk in uitvoering
Op deze pagina treft u de ons betreffende projecten aan die de gemeente in gang wil zetten of reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek.

Fiets- en voetgangersbrug over het NH Kanaal
14 November 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan.
In 2020 zal de bouw voorbereid gaan worden.
Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/projecten/brug-nhk/
Contactpersoon: Kees Kaptein, Omgevingsmanager
K.kaptein@amsterdam.nl en 06 2909 8286

Klaprozenbuurt
Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost wordt de komende jaren getransformeerd tot stadswijk. Vooral voor bootbewoners van zijkanaal I heeft dit gevolgen.
Meer informatie gemeente: https://www.amsterdam.nl/projecten/klaprozenbuurt/
Meer informatie WBK: https://www.wbkonline.nl/category/klaprozenweg-noordoost/
Contactpersoon gemeente: Annique Guyaux, projectmanager
klaprozenbuurt@amsterdam.nl en 020 254 4005

Project Sixhaven
Contactpersoon gemeente: Dilla Schouten, Projectmanager
Mail: sixhaven@amsterdam.nl
Contactpersoon voor lotgenoten: Bootbewoner Sixhaven Rob Kamer: kamer.rob@gmail.com

Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk
Planning: 2020-2021 bouwrijp maken van de grond.
Voor meer info, zie: https://www.amsterdam.nl/projecten/appelweg-zelfbouw/
Contactpersoon: Michiel Bosman, Projectmanager
Mail: appelweg@amsterdam.nl

Project Bongerdverbinding
De reservering voor de Bongerdtunnel is een toekomstige directe verbinding naar de Ring, die voor het projectgebied, Buiksloterham en NDSM-terrein een grote kwaliteit heeft. Besluitvorming over het moment van de realisatie van de tunnel moet nog plaatsvinden.  (Uit: Principenota Klaprozenweg Noord, concept 23 oktober 2017) Contactpersoon van de gemeente Sander Visser zegt hierover dat op dit moment een maatschappelijk kosten- en batenanalyse conceptklaar is. Deze analyse moet een inschatting geven van de toekomstige verkeersdruk op dit gedeelte van Noord. Er zal naar aanleiding daarvan ook besloten worden of het een (dure) tunnel gaat worden of een goedkopere verbinding.
Voorlopige planning:
Eind januari 2020 is de mobiliteitstudie conceptklaar met daarin een leidend advies aan de gemeente. Eind 2020 zal het stadsbestuur waarschijnlijk een besluit nemen over de toekomstige verbinding.
Contactpersoon gemeente: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl

Verbetering Buiksloterbreekpark
De renovatie begint mogelijk eind 2019
Meer info: https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/buiksloterbreekpark/
Contactpersoon: Remco Hemkes, Projectleider
R.hemkes@amsterdam.nl en 020 252 9035

En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
22 januari 2020
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
wwwrijschoolvangulik.nl

 

Copyright © 2019 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp