Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WOONBOTENKRANT ONLINE
Vanaf 2012 zal de woonbotenkrant in haar vertrouwde gele jas niet meer vier keer per jaar bij u worden bezorgd door WBK-vrijwilligers: de krant gaat online. Wij blijven u vanzelfsprekend op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen. Vier keer per jaar zal de nieuwsbrief als e-mail verstuurd worden. In deze nieuwsbrief worden alle mededelingen, brieven en commentaren kort samengevat en vanaf deze samenvattingen kunt u vervolgens doorklikken naar de volledige versie op de WBK-site. De laatste twee papieren kranten verschijnen ook als nieuwsbrief. U kunt zich nu al abonneren op deze Nieuwsbrief via: www.wbkonline.nl
woonboot online 
Belastingen
Bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de rioolheffing 2011, hebben medio augustus  jl.  een afwijzende beschikking op het bezwaarschrift van de belastingdienst ontvangen. De belastingdienst heeft een standaard afwijzing gebruikt, inhoudende dat de woonboten die liggen in gemeentewater in de heffing worden betrokken. Zoals verwacht wordt niet ingegaan op de essentie van het ingediende bezwaar. 
Het afwijzen van de belastingdienst op het bezwaarschrift hebben wij, ter beoordeling voorgelegd aan een jurist die in deze belastingzaken is gespecialiseerd.
Laatste nieuws! Er zal formeel beroep worden ingesteld m.b.t.het afwijzen van het bezwaar op de rioolheffing.
Lees meer
 
Borden vaarregels
Omdat het steeds drukker wordt op het water en bootbewoners in het Zijkanaal I, daar steeds vaker overlast van ondervinden is een brief naar Waternet gestuurd met het verzoek om duidelijke borden te plaatsen. Waternet beloofde, de zichtbaarheid van de borden te controleren. Op 17 augustus is per mail het volgende bericht binnengekomen:
Mijn collega's van de nautische inspectie hebben de plaatsing van de borden bij de brug Zijkanaal I bekeken en vastgesteld dat in ieder geval één ervan beter in het zicht kan worden opgehangen. Er is opdracht gegeven dat bord aan te passen.
Het bord dat de maximale vaarsnelheid van 7.5 kilometer per uur aangeeft, is nu op de afmeerpalen bij de ingang van de brug geplaatst en we hopen dat iedere schipper zich daaraan houdt.
 
Vervanging steigers Klaprozenweg
Op 5 juli jl. is een informatieavond gehouden over het vervangen van de openbare steigers bij de woonboten gelegen aan de Klaprozenweg. Tijdens de informatieavond is door de projectleider uiteengezet hoe het vervangen van de steigers in zijn werk gaat en wat er van de bewoners wordt verwacht.
De volgende afspraken zijn aan de bewoners bekend gemaakt:
- Start werkzaamheden is gepland half april 2012
- Het stadsdeel zoekt uit wie verantwoordelijk is voor het af- en aanmeren van de woonboten tijdens werkzaamheden
- Het stadsdeel onderzoekt of de huidige situatie gelegaliseerd kan worden. Zo ja, onder welke voorwaarden.
Zodra er meer bekend is, neemt het stadsdeel contact op met de bewonerscommissie.
 
Verbreding Klaprozenbrug
Dit voorjaar heeft de Gemeente Amsterdam, Centrale Stad (Dienst Infrastructuur en Vervoer, DIVV) aangekondigd dat zij de brug over de Klaprozenweg willen gaan verbreden. Zij gaan uit van het verbreden van de brug aan de noordzijde wat als consequentie heeft dat er mogelijk 6 woonboten moeten verdwijnen of worden verplaatst.
In maart heeft een eerste overleg plaatsgevonden met direct betrokken bewoners en het WBK. Hierover hebben we eerder bericht tijdens de WBK vergadering en in de WBK krant.
Donderdag 8 september 2011 heeft een tweede overleg plaatsgevonden, georganiseerd door DIVV, met omwonenden en in aanwezigheid van WBK.
Lees hier het verslag van Joost Vorstenbosch

 
Bericht van Durgerdam en Schellingwoude
De verhoging van de ligplaatshuur op rijkswater is voor dit jaar afgewenteld voor de bewoners die al langer een contract hebben lopen. De 19% BTW over de huur is zelfs vervallen. Voor recreatieschepen en drijvende toestanden waar niet op gewoond wordt, werd buiten de jaarlijkse inflatiecorrectie geen verhoging gevraagd.
Maar nieuwe eigenaren die een woonschip kochten, kregen van het RVOB een contract waarin wèl een hogere ligplaatshuur is vastgelegd. Daarbij wel het verhaal dat over de verhoging nog overleg wordt gevoerd. Het eventuele teveel betaalde zal dan worden teruggestort.
Lees hier meer
 
Aanleg Kadoelenbrug
Op 22 augustus jl. is een brief bezorgd bij bewoners van de Bongerd, Druivenstraat, Verstuiverstraat, Koppelingpad, Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk.
De brief blijkt bij de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk beperkt te zijn bezorgd, en er zijn al verschillende telefoontjes met vragen over de aanleg van de brug gekomen. Daarom nemen wij de brief in de krant mee zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen van deze informatie. Voor vragen over het werk kunnen mensen bellen met de toezichthouder, mevrouw B. Dopper, telefoon. 020 312 55 21 of 06 27 16 98 69. 
Klik hier voor de brief
aanleg kadoelenbrug
 

Baggeren en beschoeiingen.
In de volgende Woonbootkrant/nieuwsbrief komt er een antwoord van de wethouder op onze eerdere vragen, hoe de verantwoordelijkheden liggen m.b.t. baggeren en beschoeiingen.
 
Bus 92
Het zal weinigen verbazen dat alle inspanningen van belanghebbende bewoners langs de oude route van bus 92 niet hebben geleid tot het terugdraaien van de busroute. Iedereen die op de Kadoelenweg, Landsmeerderdijk en  Buiksloterdijk woont, zal voortaan een stuk verder moeten lopen naar een bushalte.
Het stadsdeel en de Regioraad hebben zich dapper geweerd en de Stadsregio via een motie zelfs verplicht onderzoek te doen naar een alternatieve oplossing.
Dit onderzoek is verricht en heeft aangetoond, volgens de Stadsregio, dat de bus op de nieuwe route meer passagiers vervoert en de route sneller aflegt vanwege de grotere afstanden tussen de haltes.
In het licht van de komende bezuinigingen op het Openbaar Vervoer werd het uiteindelijk toegespitst op de keuze tussen: continueren van het openbaar vervoer Durgerdam/Ransdorp/ Holysloot of toch weer Kadoelenweg/ Buiksloterdijk in aangepaste vorm. Als je het zo stelt, is die keuze snel gemaakt natuurlijk.
Maar toch ……

IJsvogel
ijsvogel
Veel bewoners van Zijkanaal I hebben er al wel eens een voorbij zien flitsen: de IJsvogel. Op 1 januari 2009 zagen wij hem voor het eerst. Nog brak van het oud en nieuw feest streek een klein blauw vogeltje neer op onze waslijn. Kijkt bij ons naar binnen en nog voor ik iets kon uitbrengen vloog het beestje al op. Weg was hij. Sindsdien heb ik de IJsvogel nog een keer of 4 gezien. De laatste keer was dit jaar eind september. Zittend op een oude meerpaal, vlak naast onze ark. Het zien van de uiterst schuwe vogel brengt mij elke keer weer in een opperste stemming van gelukzaligheid. De majestueuse blauwe kleur, schitterend in het licht, afgewisseld met het oranje; er is eigenlijk geen mooiere vogel te bedenken! IJsvogels worden door de verbeterde waterkwaliteit tegenwoordig ook in Amsterdam Noord regelmatig gesignaleerd. Meestal is dat buiten het broedseizoen vanaf september tot en met februari. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden houden ijsvogels niet zo van ijs en strenge winters. Voor hun voedselvoorziening zijn ze dan ook in die periode aangewezen op open water. Omdat ijsvogels zichtjagers zijn is het van levensbelang dat het water helder is.
 
Wil je meer weten over het voorkomen van de IJsvogel in Amsterdam? Kijk dan eens op het onderstaande webadres.
 
http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-natuur/flora-fauna/fauna/vogels/ijsvogel/

Zomermiddag in zijkanaal i
Om te testen of deze nieuwsbrief ook filmpjes kan bevatten, een kort dingetje van de laatste zwoele zomermiddag... pas nog...
http://www.youtube.com/watch?v=6WIWJeEiYv0  
 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
7 december
20.00 uur
Dagcentrum de Rank
Druivenstraat 35
Ardesch waterwonen
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Specialist op het gebied van woorarkhypotheken
www.polhuisfd.nl

Pirtek
Mobiele slangenservice
24 uur service,
7 dagen per week 
www.pirtek.nl
Vasco
Het adres voor dak- en wandbeplating
www.vascoprofiel.nl


LBM Almere
Lasbedrijf en waterwerken
www.lbm-almere.nl of bel vrijblijvend 06-29256879 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Woonarkenbouw Wolschrijn
Woonarkenbouw Wolschrijn
Gerrit Bolkade 7
1507 BR Zaandam
tel: 075-6171327
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Arkon bouw
Woonschepenonderhoud
Nieuwbouw, verhogen, verlengen, onderhoud
www.arkonbouw.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW
Copyright © 2011 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp