Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
Redactioneel

Volgens de kalender is het zomer en de langste dag ligt al weer achter ons. Ondanks de kwakkelzomer is er toch al gezwommen in het kanaal. 
Veel bezwaarschriften in deze nieuwsbrief. Kijk goed of een of meerdere voor u van belang zijn.
Behalve in deze nieuwsbrief is er inmiddels ook regelmatig informatie voor bootbewoners te vinden op de Facebook-pagina “Zijkanaal I Bewoners”. Dus houdt deze in de gaten.
Er wordt aktief geklaagd, gevraagd, aangeboden en meegedeeld.
Vooral dat laatste kan een mooie aanvulling zijn op de nieuwsbrief die maar vier keer per jaar verschijnt. Urgente zaken die tussendoor spelen, moeten nu eenmaal in extra nieuwsbrieven worden verzonden.  Via een medium als Facebook kan alles ‘heet van de naald’ gedeeld worden.
Wij wensen u een mooie zomer met veel waterplezier.

Aanslagen waterzuiveringsbelasting
Eind maart en mei jl. hebben verschillende bewoners in Zijkanaal I een aanslag voor een zuiveringsheffing ontvangen van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) voor 2011, 2012 en 2013. Omdat in 2009 deze heffing ambtshalve is ingetrokken (onterechte heffing), heeft het WBK een brief naar AGV/Waternet laten uitgaan om opheldering over deze aanslagen te vragen. (lees hier de brief). Daarop is een antwoord gekomen en het AGV/Waternet vindt dat er maar een bezwaarschrift ingediend moet worden (lees de brief hier).
Het WBK heeft voor deze bewoners tijdig een voorbeeldbezwaarschrift gemaakt (zie bezwaarschrift 1 en bezwaarschrift 2 met en zonder aansluiting op het riool ). Helaas kan het WBK niet overzien wie wel of geen aanslag heeft ontvangen en in welk gebied.
Indien bewoners in andere gebieden/kanalen onlangs een aanslag hiervoor hebben ontvangen, kunnen de bezwaarschriften (zie bezwaarschrift 3 en bezwaarschrift 4 met en zonder aansluiting op het riool) gebruikt worden. U kunt dit zelf nog aanvullen met uw argumenten.  Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.
Inmiddels hebben bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend bericht van Waternet ontvangen dat de behandeling van het bezwaar enige tijd in beslag kan nemen en gewacht kan worden met betalen totdat er nader bericht van Waternet komt (het gaat om een bedrag van drie keer 163,44 euro).

Aan boord bij… Lou en Ilse Ringers


U bent vast en zeker al vele malen voorbij de opvallende boot gevaren die hoort bij het adres Koppelingpad 2. Wij nemen u mee naar binnen, geven u een kijkje in de ark en stellen hier de bewoners aan u voor! Klik hier.
 
Nieuws over de ligplaatsvergunning
Op 28-02-2013 heeft het WBK een brief aan wethouder W. Paquay geschreven met het verzoek intrekking voorwaarden in de nieuwe permanente ligplaatsvergunning (zie vorige Nieuwsbrief). Daarop is op 23 april jl. een antwoord gekomen (lees de brief hier). Omdat het WBK gematigd optimistisch was over de inhoud van de brief van 23 april j. is op 21 mei jl. een reactie op de brief van het stadsdeel gegeven (lees de brief hier).
Onze argumenten hebben er voor het stadsdeel toe geleid om de ligplaatsvergunning aan te passen en om de voorwaarden die met andere regelgeving te maken hebben, niet meer op te nemen.
 Het stadsdeel gaat niet over tot intrekking van verleende vergunningen (waar wij om verzocht hebben), omdat het volgens het stadsdeel niet mogelijk is om zonder directe aanleiding of zonder verzoek van de vergunninghouder de vergunning te wijzigen.
Dit betekent dat bewoners die recent een ligplaatsvergunning met de nieuwe voorwaarden hebben ontvangen, zelf met het stadsdeel contact op moeten nemen om de vergunning te vervangen voor een vergunning zonder de voorwaarden.

Tijd voor feest!
In het kader van Nationale burendag houden we vrijdag 20 september weer het kanaalfeest. Vorig jaar was het een groot succes, dus dit jaar gaan de trossen weer los! U krijgt nog een definitieve uitnodiging maar bij deze safe the date! 
Wilt u nog even terug naar het feest van vorig jaar? Klik hier

Van illegaal gronddepot tot bloemenzee voor vlinders en bijen?
Na 4 jaar aankijken tegen een paar troosteloze bergen grond en zand is er eind april eindelijk een einde gekomen aan de bezetting van het veld naast het elektriciteit verdeelstation aan het eind van de metaalbewerkerweg. Na de zoveelste bijstort van een partij dampende zwarte grond door een louche vrachtwagen was de maat vol en greep de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied na onze klacht eindelijk in.

Met zeven dagen onafgebroken graven konden de voor tijdelijk geplaatste hekken uiteindelijk weer verdwijnen. Het stadsdeel had voor 2 jaar toestemming om de grond op het grasveld te bewaren maar nam uiteindelijk zonder vergunning(!) 2 jaar extra de tijd. Een ondeugdelijk hekwerk en illegale bijstort van allerlei (vervuilde) grond en puin was uiteindelijk voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een gegronde reden om het stadsdeel middels een dwangsom te sommeren de grond te verwijderen.

Waar 4 jaar lang de uitgegraven grond en zand afkomstig van de bouw het Marjoleinterrein en Bezaanjachtplein lag opgeslagen is nu een open zandvlakte. Als het aan Stichting BeeLease ligt zal dit echter niet lang zo blijven. Na een oproep via Facebook gaven enkele bewoners gehoor om gezamenlijk het ter beschikking gestelde Luzernezaad te zaaien en in te harken. Als de duiven niet alles opgepikt hebben zal er over een tijdje een paarse gloed ontstaan van de bloemen die zijn ingezaaid! Goed voor bijen en vlinders die onze hulp goed kunnen gebruiken!

Bestemmingsplannen Kadoelen/ Oostzanerwerf III en Banne Buiksloot II.
Bij beide bestemmingsplannen is op veel punten tegemoet gekomen aan onze wensen: het gebruik van de tuinen vanaf de Appelweg, Landsmeerderdijk, Buiksloterdijk t/m aan de Klaprozenbrug zijn als Tuin 3 en Tuin 4 vastgelegd.
Een berging van max. 30 m2 is toegestaan. De erfafscheiding is nu ook voor beide bestemmingsplannen 2 meter hoog. De maten voor woonarken voor de Banne Buiksloot II, zijn net als voor Kadoelen/Oostzanerwerf – lengte 20 meter, hoogte 6 meter, breedte 7 meter. Als de ligplaats dit toestaat is er dus geen beperking meer van het vloeroppervlak tot 140 m2, zoals dat voorheen voor het bestemmingsplan Buiksloterbreek van kracht was.
Het overgangsrecht m.b.t. schuren zonder vergunning blijft een punt waaraan niet tegemoet wordt gekomen. Het heeft voor het WBK geen zin om op dat punt in beroep te gaan bij de Raad van State vanwege de juridische complexiteit. Bewoners moeten zelf bepalen of ze in beroep gaan tegen punten die hun persoonlijk belang kunnen benadelen. Als er niet in beroep bij de Raad van State wordt gegaan, dan wordt dit een kwestie voor de rechter.
Op 19 juni a.s worden beide bestemmingsplannen door de Raad van het stadsdeel Noord behandeld. Indien deze worden goedgekeurd door de Raad, dient er binnen 6 weken beroep aangetekend te worden bij de Raad van State.
Voor meer info en de Concept Nota's klik hier

Vlag uit bij de steigers
Ook de bewoners van de steigers bij de klaprozenweg zijn tevreden over het bestemmingsplan BBII. Wat hebben we allemaal behaald?
-Daar waar mogelijk mogen privesteigers over de lengte van de boot gebouwd worden met een maximale diepte van 3 meter. Hier mag een schuur op gebouwd worden van 10m2 met een max. hoogte van 2.20.
-Tussen de boten mogen steigers gebouwd worden die niet langer zijn dan de boot breed is en met een maximale breedte van 3 meter, waar mogelijk uiteraard.
-De tuinen blijven tuinen. In de tuin mag een schuur van maximaal 30m2 met een hoogte van 3meter.
Wie had vorig jaar gedacht dat we dit allemaal binnen zouden halen? Wat een verschil met vorig jaar toen we een concept last onder bestuursdwang kregen met de opdracht alles steigertjes en schuren af te breken!!!

Ongeluk op de Buiksloterdijk


Afgelopen december is er een meisje gewond geraakt op de Buiksloterdijk. Dit gebeurde doordat het meisje met haar fiets de weg overstak en daarbij in botsing kwam met een scooter. Beide betrokkenen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Heeft dit gevolgen voor de geplande fietsbrug? Klik hier.


 
SchellingwoudeDe onderhandelingen met ROVB worden slepend. Resultaten zijn helaas niet te melden. Daarom heeft Geert Lewis alles nog eens op een rij gezet met dank aan de bootbewoners.
Voor het volledige verslag, klik hier.

Tuin kwijt?
Bewoners aan de Verstuiverstraat moeten noodgedwongen delen van hun tuinen inleveren. De eerste spades zijn helaas al in de grond gezet, had u prachtige tuin; dit is hoe het kan worden!


Kindvriendelijk stadsdeel richt graag uw zandbak in...


Donatie
Denkt u weer aan de jaarlijkse donatie! U bent vrij om te geven wat u wilt.
Giro: 5091050
t.n.v. Stichting Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
Amsterdam 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
woensdag 4 september
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Huis en Hypotheek

Zorgt voor rust en zekerheid door
onafhankelijk hypotheekadvies!
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Tevens aan-en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven!
www.polhuisfd.nl

LBM Almere
Lasbedrijf en waterwerken
www.lbm-almere.nl of bel vrijblijvend 06-29256879 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW

Uw droom... uw ark...   
uw partner
www.spruytarkenbouw.nl

pk waterbouw

PK waterbouw

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk.
Voor elke klus hebben we een oplossing. 
www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2013 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp