Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief maart 2015

Van de redactie
Hieronder leest u het laatste nieuws uit woonbotenland in Noord. Dramatische tuinontruimingen aan het begin van zijkanaal i. Nieuws uit zijkanaal H en vanuit Schellingwoude en het lang verwachte woonbotenfeestje. We wensen iedereen een fijne lente. Vergeet niet een nieuwe sticker op je bootje te plakken!

Tuinruimen
Na een lange strijd is het dan toch zover gekomen. Bewoners van de Verstuiverstraat en een stuk  Koppelingpad moeten een deel van hun tuinen ontruimen. De bodemprocedure van 22 januari tegen het stadsdeel is verloren. Pas een paar dagen geleden werden de piketpaaltjes gezet en zo hadden de bewoners precies een week om schuren af te breken en hekken weg te halen. Op 18 maart moet alles weg zijn, anders wordt het op kosten van de bewoners door de gemeente gesloopt. De rechtszaak heeft er wel voor gezorgd dat de tuinen niet helemaal kaal gemaakt werden. Alleen het deel buiten de lijnen moest weg. Zo werden in alle haast schuren doormidden gezaagd en weer dichtgetimmerd, schuttingen en hekken verplaatst. Sommige bewoners moesten 1 ½ meter inleveren, anderen 3 a 4, tot wel 7 meter. Het is een triest gezicht en er is nog veel werk te verrichten voor alles weer netjes is. 
Lees hier het hele vonnis


Burenlunch
Het is weer tijd voor een feestje! 
Op zondagmiddag 22 maart is er voor alle bootbewoners uit Noord een gezellige lente-in-zicht burenlunch. Een gebeuren waarbij iedereen iets lekkers meeneemt en we met z´n allen, bij voorkeur buiten, lekker lang en lui eten en drinken. Denk mediterraan, grote tafels, broden, salades, pasta en vis, denk wijn, fris, koffie en thee en zoete taartjes toe. Denk spelletjes voor de kinderen en even lekker bijkletsen met de buren na de lange winter.
Onze oorspronkelijke feestlocatie, bij Gerard en Joke aan het Koppelingpad is momenteel niet echt feestelijk te noemen. Ook zij moeten hun tuin ontruimen. We hopen dat het er snel weer fijn en leefbaar is.
Dus gaat het plaatsvinden bij Richard en Elise aan de Appelweg. Bij slecht weer zetten we de tent op. Voor drinken in de bar wordt gezorgd, tegen vriendelijke prijzen, die ons helpen weer een volgend feest te organiseren. Neem allemaal iets lekkers mee en kom naar Appelweg 16 van 13.00 tot 16.00.


Communicatie WBK
Het WBK Amsterdam Noord “bedient” de bewoners van in totaal zo’n 450 woonarken. Het nieuwe bestuur heeft onder meer als doel al deze bewoners te ondersteunen en/of te vertegenwoordigen. Het doel is om uiteindelijk een bestuurslid te hebben vanuit elk woonbootgebied in Noord. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar met het nieuwe bestuur zijn we een heel eind op weg met die breed gespreide vertegenwoordiging. 
De richting die dit bestuur wil bevorderen is dat eventuele “lokale” problemen, zo nodig in samenwerking met de bewoners die daarbij betrokken zijn, kunnen worden aangepakt. Problemen die in meerdere wijken ofwel alle bewoners aangaan worden uiteraard breder, maar wel met ondersteuning van betrokken bewoners aangepakt. Dit betekent dat niet “alles” alleen bij het bestuur WBK komt te liggen en tevens dat er dan altijd draagvlak en motivatie zal zijn om het betreffende vraagstuk te behandelen. Natuurlijk kan er altijd gebruik worden gemaakt van kennis en ervaring die wellicht al elders binnen het WBK aanwezig is.
Om problemen te onderkennen zal het bestuur wel (in)zicht moeten hebben in en op vraagstukken die er liggen. Daarbij ligt een verantwoordelijkheid bij de bestuursleden, maar ook zeker bij alle andere bewoners. Weten wat er speelt en leeft bij de bewoners. Communicatie is hier het sleutelwoord.
Dus spreek het bestuurslid in uw wijk gerust aan of geef een berichtje via de mail of kom naar de vergadering.

 
Perikelen Riool
In 2013 en 2014 is Waternet begonnen met het aansluiten van de woonarken in het zijkanaal I. Bij het bestuur zijn verschillende verhalen bekend die ons zorgen baren. Vanuit zijkanaal H werd vorige vergadering al bekend dat daar problemen waren met de zogenaamde keerkleppen. Dit zou toen opgelost worden. Nu bereiken ons verhalen dat er soortgelijke problemen zijn bij de aansluitingen in Zijkanaal I.
Graag willen wij deze “problemen” inventariseren. Dit geldt voor problemen die nog bestaan, maar ook als deze inmiddels zijn opgelost. Wij willen dus graag weten wat het probleem is of  is geweest en wat U eventueel zelf heeft gedaan en met wie U contact heeft gehad.
Wij willen graag de handen ineen slaan en desnoods als WBK de verantwoordelijke instanties, zoals Waternet, Gemeente hierop aanspreken. U kunt dit doen door één van de uw bekende bestuursleden aan te spreken, of te mailen. Via de ledenvergadering en de nieuwsbrief houden wij U op de hoogte!   


Bericht van het Buiten IJ

taxatie grondwaarde gestopt
ligplaatshuur
De meesten zullen zich nog het gedoe herinneren rond de verhoging van de liggelden door het RVOB. Na twee jaar aktievoeren tot in de Tweede Kamer, hebben de samenwerkende woonbootcomité’s in april 2013 geadviseerd verder verzet tegen de tariefverhoging te staken omdat de contractueel vastgelegde taxatieprocedure waarschijnlijk zou uitdraaien op een hogere grondwaarde dan het laatste RVOB bod. Na overleg met verzekeraars bleek dat een gang naar de rechter tot eenzelfde taxatieprocedure zou leiden.
Inmiddels was het tarief voor de meeste woonschepen op het Buiten IJ verlaagd van €12,50/m²/ jaar naar € 9,- voor nieuwe eigenaren. Voor bewoners met lopende huurcontracten een ingroeiperiode van 10 jaar daar naartoe.
Een bootbewoner die toch op taxatie had ingezet heeft na bijna 2 jaar alsnog deze procedure gestaakt, omdat hij aan zag komen dat de te bepalen grondwaarde hoger dreigde uit te vallen dan de € 16,-/m²/jaar die nu voor deze woonboot gevraagd werd.
Lees meer op de site

rioolperikelen
Na het winterseizoen gaat vanaf half april 2015 de rioolaanleg op het Buiten IJ verder. 
Afgelopen jaar is gebleken dat Schoonschip de verschillende locaties aan het Buiten IJ nooit heeft bezocht. Er worden van achter het buro aanwijzingen gegeven die uitsluitend in de grachten toepasbaar zijn. 
Lees verder

Zijkanaal H
Sinds kort zijn ook bewoners van zijkanaal H actief bij het WBK aangesloten. Zo kunnen we van elkaar leren over de aanpak van alle mogelijke woonbootproblemen. Zij berichten hier over onderhandelingen met de gemeente. Remmingwerk
Het stadsdeel Noord wil het remmingwerk waarlangs de woonarken in het Zijkanaal H liggen afgemeerd niet langer onderhouden.  'Wij krijgen niets van jullie, dus krijgen jullie niets van ons'.  De woonarkbewoners nemen de mededeling voor kennisgeving aan.
 Amsterdam heft liggeld in de vorm van precario.  Dat is een belasting voor het gebruik van openbare gemeentegrond of -water.  Het Zijkanaal H is van Rijkswaterstaat.
Geen Amsterdams water - geen precario.
Toen bewoners vorig jaar gebreken aan het remmingwerk meldden kregen zij te horen dat zij daar zelf maar wat aan moesten doen.  Het stadsdeel had er geen geld meer voor.  Bovendien betaalden de bewoners zelf ook niets aan de gemeente.
De bewonersvereniging Zijkanaal H vroeg schriftelijk tekst en uitleg. 
Stadsdeelambtenaar Ruud Dreijer had er vier maanden overleg met juristen voor nodig om tot het standpunt te komen dat de woonarkbewoners grond en water gebruikten op basis van een stilzwijgende bruikleenovereenkomst.  Met over en weer geen verplichtingen anders dan dat de gemeente de grond ter beschikking stelt en dat de bewoners hierover 'als een goed huisvader' dienen te beschikken.  'De bruiklener behoeft voor het gebruik dus geen vergoeding te betalen en voor de bruikleengever geldt geen onderhoudsplicht.'
lees meer op de siteVooraankondiging Zijkanaal i swim
De nu al traditionele zijkanaal i swim zal plaatsvinden op zondag 30 augustus. Save the date! 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
dinsdag 2 juni
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Huis en Hypotheek

Zorgt voor rust en zekerheid door
onafhankelijk hypotheekadvies!
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Tevens aan-en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven!
www.polhuisfd.nl

Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW

Uw droom... uw ark...   
uw partner
www.spruytarkenbouw.nl

pk waterbouw

PK waterbouw

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk.
Voor elke klus hebben we een oplossing. 
www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2015 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp