Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief februari 2019
 
Van de redactie
Beste woonbotenbewoners,
2018 ligt achter ons en we zijn alweer aan het einde van de eerste maand januari in dit nieuwe jaar. Wij wensen u en uw naasten natuurlijk als het goeds en we hopen dat er niet te veel werk voor de vereniging komt. Waar naar verwachting aandacht aan geschonken gaat worden is de klankbordgroep woonboten beleid, paraplubestemmingsplan, de plannen voor de Sixhaven, de plannen voor de Buiksloterbreek en de omgevingswet die het bestemmingsplan zal gaan vervangen in naar verwachting 2020/2021. Ook zijn er de lang lopende projecten zoals bijvoorbeeld het baggeren waar nog steeds veel aandacht voor is vanuit het bestuur.


Geluidsoverlast
Er is veel onduidelijkheid over het melden en het aantal meldingen dat wordt gedaan betreffende geluidsoverlast. Niet iedereen heeft er last van, maar hebt u last van geluidsoverlast dan kunt u dat melden via de site:

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/ of zoekt u op internet op ‘amsterdam overlast’
Is er handhaving nodig? Belt u dan de politie
Wilt u weten wat er met uw melding/klacht is gebeurd belt u dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur naar 14020.


Nota Varen Deel 1
Ondanks het dat het niet direct een woonbotenkwestie is, is er vanuit het WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord een brief geschreven naar de gemeente Amsterdam.
Informatie over Nota Varen Deel 1 vindt u hier:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/nota-varen-deel-1/

Let er s.v.p. op dat u beide stukken (Nota Varen Deel 1 en Verordening binnenwater 2010 met leeswijzer) bekijkt.
Bent u het niet eens met de Nota Varen Deel 1 dien dan een inspraakreactie in. U kunt tot 6 februari 2019 uw officiële reactie geven op de Nota Varen Deel 1 en op de wijziging Verordening op het binnenwater aan de gemeente. Het inspraakformulier vindt u op bovenvermelde website.
Ondanks dat het niet direct een woonbotenkwestie is heeft het WBK de gemeente een brief gestuurd. De brief vindt u hier.


Precario
De kosten van precario zijn in 2019 niet gestegen ten opzichte van 2018. Precario blijft dit jaar 6,69 euro.
 

Documentaire over woonbotenleed
18 februari komt er een belangrijke documentaire op televisie voor bootbewoners. Drie jaar lang volgden de filmmakers drie bootbewoners tijdens hun gevecht om een vergunning met de gemeente. Zie het persbericht vor meer informatie:
https://pers.kro-ncrv.nl/programmas/2doc/kro-ncrv-2doc-klem-aan-de-kade?fbclid=IwAR2rstTletKAoiPIRUJpGoO0vJvJtvjw7j4i1_VEmu1kaEMwlHoHj1Bd1NM

Dijkverzwaring Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk

Delen van de Landsmeerderdijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit. Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren wordt er bekeken wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken.

Op 10 december jl. is er een inloopavond georganiseerd ten behoeve van de dijkversterking van de Landsmeerderdijk en de Oostzanerdijk. Meer informatie informatie over de dijkversterking, vindt u op de website: https://www.hhnk.nl/portaal/werk-in-de-buurt_3550/item/dijkversterking-landsmeerderdijk_8362.html


Werk in uitvoering
In deze rubriek benoemen wij de ons betreffende projecten die de gemeente in gang wil zetten of die reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en worden gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek
 
Project Buiksloterbreek:
Betty Bijl (projectleider) b.bijl@amsterdam.nl  Telefoon 020 252 9870
https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/verbetering/
 
Project Sixhaven:
Projectmanager ‘sprong over het ij’ Maurits de Hoog is vervangen door Dilia Schouten: sixhaven@amsterdam.nl
Projectsecretaris ‘Sprong over het ij’ Joost Molenaar: joost.molenaar@amsterdam.nl
 
Fiets- en voetgangersbrug over Noordhollandsch Kanaal
Als maatregel 1 van ‘Sprong over het IJ’ wil de gemeente een brug bouwen over het kanaal 150 meter ten noorden van de Willem-I sluis aan de Buiksloterweg. Dat de brug er komt is definitief, alleen de vorm en de aanrijhoogte zijn nog onderwerp van discussie. In het laatste kwartaal van 2018 wordt het ontwerp behandeld door college B&W en gemeenteraad. Bewoners en geïnteresseerden worden geïnformeerd over mogelijkheden inspraakmomenten.

https://www.amsterdam.nl/projecten/brug-nhk/
Omgevingsmanager Kees Kaptein, 06 2909 8286, k.kaptein@amsterdam.nl

Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk
Nieuwbouw aan de Appelweg is voorlopig uitgesteld. Er is een nieuwe projectmanager: mevrouw Renee Engels (contactgegevens zijn nog onbekend)
 
Project Bongerdverbinding
Over de Bongerdverbinding is inmiddels bekend dat uit de verkeersstudie in geheel Noord is beoordeeld dat deze verbinding nut kan hebben voor een verbeterde aan- en afvoer van verkeer in noord-zuid richting. Er wordt op dit moment een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor gemaakt. Dat betekent dat er wordt gekeken of een verbinding wenselijk is en welke verbinding op welke plek dan het meest haalbare is. Resultaat van de analyse wordt pas einde van dit jaar verwacht.Contactpersoon: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl

Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost
Klaprozenweg Noordoost is nu nog een bedrijventerrein. De gemeente onderzoekt of dit gebied kan veranderen in een prettige woon- en werkbuurt.Dit gebied kan de Noordelijke IJ-oever verbinden met oud-Noord. De Klaprozenweg zou een aantrekkelijke stadsstraat kunnen worden met winkels en voorzieningen in de plint. De gemeente wil ook graag de kwaliteit van het groen verbeteren en de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk versterken. 
 
En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
27 maart 2019
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
wwwrijschoolvangulik.nl

 

Copyright © 2019 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp