E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief 
juni 2015


Pas op met huurovereenkomst!

De woonbootbewoners van Koppelingpad en Verstuiverstraat hebben onlangs een brief van het WBK gekregen. Het WBK uit daarin hun bezorgdheid over de uitspraak van de rechter waarin gesteld wordt dat de bootbewoners aan de Bongerd een huurcontract met het stadsdeel zullen afsluiten voor het resterende deel van de tuin. Bestuurlijk is dit echter onmogelijk omdat het stadsdeel middels een bestuursbesluit (d.d. 19 maart 2014) heeft afgezien van verdere pogingen huur voor tuinen te vragen zoals gedaan in eerdere jaren, omdat dit leidt tot verregaande rechtsongelijkheid.
Het WBK raadt de woonbootbewoners aan zodra ze een huurovereenkomst hebben ontvangen direct met hen contact op te nemen.
Lees meer

Lessen voor de toekomst
Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure rondom de tuinen heeft Geert een stuk geschreven waarin hij de uitspraak ontleedt en vertelt wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. Lees het hier

Stadsdeel = baggerweigeraar

Het stadsdeel is als beheerder van het water in zijkanaal I, aan Ranonkelkade, Tolhuiskanaal, Hasseltkanaal, Papaverkanaal en andere gemeentewateren in Noord verplicht dat water op diepte te houden en de oevers in stand te houden.
Verbazend zijn de smoezen, uitvluchten en verzinsels waarmee ambtenaren van het stadsdeel proberen onder die verplichting uit te komen. In de afgelopen jaren is het slechts in enkele gevallen voorgekomen dat er gebaggerd werd.
Eén van de gebruikte uitvluchten is dat de bootbewoner er zelf voor moet zorgen dat er altijd 30 cm. water onder het vlak van de woonboot staat. Zo’n voorschrift is in geen enkel bekrachtigd beleidstuk terug te vinden. Kan ook niet, want daarvoor had het stadsdeel de bootbewoner op z’n minst eerst een schone grond verklaring moeten overleggen. lees meer
 
 
Bericht van het Buiten IJ
 
Riool
18 mei is er een voorlichtingsavond door Schoonschip belegd over de voortgang van de rioolaanleg. Vanwege vertraging in de aanleg is de verplichting om op het riool aan te sluiten verlaat naar 1 juli 2016. Met uitzondering steiger 1 in Schellingwoude. Die steiger moet eerst vervangen worden. Dat beweert Rijkswaterstaat in de loop van 2016 te laten gebeuren, maar daar komt nog bericht over. Wel moet per 1 januari 2017 aangesloten worden op het riool.
Schoonschip weigert botweg het moment van aansluiting te versoepelen zodat het kan samengaan met een reguliere werfbeurt.
Lees meer
 
Gas
Liander wil wel gasleidingen aanleggen naar de woonboten aan de Schellingwouderdijk, al was het maar omdat zij een leveringsplicht hebben. Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier werkt echter tegen, men meent daar dat de dijk teveel verzwakt zal worden. Heel misselijk, want er ligt al een lagedruk gasleiding ter hoogte van steiger 1 tot 2 in de Schellingerwouderdijk, bij 3 en 4 in de straat achter de dijk. En waarom zou een gasleiding wel ondermijnen en een rioolleiding niet?
Lees meer
 
Ligplaatsen veranderen
Niet alleen bootbewoners, ook betrokken ambtenaren bij de uitvoerende bedrijven zetten als persoon zo hun vraagtekens bij de noodzaak tot verplichte rioolaansluiting op het Buiten IJ. Maar om dan te stellen dat een andere dienst de bewoners tegemoet moet komen is wel heel vrijblijvend. Nooit bepalend voor het beleid.
Toch zijn daarmee enkele bootbewoners op het verkeerde been gezet. Zij denken nu gratis verbetering van de ligplaatsen aan de steigers te kunnen verkrijgen. Ondanks eerdere heftige diskussies hierover in 2014. Dat de ligplaatsen te verbeteren zijn, staat buiten diskussie. Het probleem is wie voor de kosten moet opdraaien.
Lees meer
 
Windmolens bij de Noorder IJplas
Bij de Noorder IJ-plas dreigt een windpark te komen.  De bewoners van het Zijkanaal H volgen het voorbeeld van Don Quichotte en trekken ten strijde tegen de molens.  Zullen zij slagen waar zo velen faalden, deze NIMBY's?

Amsterdam Noord honoreerde al jaren geleden een burgerinitiatief voor windenergie in dit stadsdeel.  Een milieueffectrapportage wees in 2012 de Noorder IJ-plas aan als meest geschikte locatie voor de bouw van windmolens, samen met het Cornelis Douwesterrein.

De stadsdeelraad, die bezig was met een bestemmingsplan ter bescherming van dit natuurgebied, reageerde niet echt enthousiast.  De initiatiefnemer, Onze Energie, bleek bovendien na een gesubsidieerde reclamecampagne niet meer dan 150 leden in heel Amsterdam Noord te hebben.
De provincie Noord-Holland vond dat er wel genoeg molens op haar grondgebied stonden en blokkeerde het plan.
Maar zij staat, onder druk van het rijk, nu toch weer nieuwe windparken toe.  Ter vervanging van oude molens en onder strikte voorwaarden in een beperkt aantal gebieden.
Bijvoorbeeld langs het Noordzeekanaal.
Lees meer
 
Zijkanaal I swim

Na het grote succes van vorig jaar is de zijkanaal i swim al direct een traditie geworden.
Save the date: 30 augustus, voor de zijkanaal i swim 2015! Het is een week voor de City swim, dus als je daaraan mee wilt doen, heb je bij ons een mooie voorbereiding.
Diverse mensen zijn al in training, maar vorig jaar is bewezen dat je ook geheel onvoorbereid de eindstreep kunt halen, dus laat niets je weerhouden.
De tocht is vanaf de steigers tot aan de woonark van Richard en Elise aan de Appelweg, zo’n 1 ½ kilometer en is open voor zwemmers, snorkelaars, suppers, surfers en varend in alles wat drijft zonder motor.  Mis het niet!
 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
dinsdag 2 juni
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Huis en Hypotheek

Zorgt voor rust en zekerheid door
onafhankelijk hypotheekadvies!
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Tevens aan-en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven!
www.polhuisfd.nl

Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW

Uw droom... uw ark...   
uw partner
www.spruytarkenbouw.nl

pk waterbouw

PK waterbouw

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk.
Voor elke klus hebben we een oplossing. 
www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2015 Woonbotencomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp