Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief maart 2021
 
Van de redactie
Ondanks dat we nog steeds niet live bij elkaar mogen komen, gaan de ontwikkelingen gewoon door in woonbotenland Amsterdam Noord. Vandaar deze goed gevulde nieuwsbrief met (eindelijk) nieuws over baggeren, een voorgenomen nulmeting, nieuwtjes uit Sixhaven en zijkanaal H en het tragische verhaal van een gezonken woonark.
En wat hebben we genoten van schaatsen en andere ijspret op o.a. zijkanaal i. Dat was een mooie afsluiting van de saaie winter. 
Inmiddels zijn de eerste grutto’s geland in de Wilmkebreekpolder en wensen we u een hele mooie lente. 


Baggeren Zijkanaal I
Er is een onderzoek gestart naar de noodzaak en de bijbehorende kosten voor het baggeren en waar nodig herstel van de schoeiing aan de Buiksloterdijk 74 tot en met 439. Dat is de woonschepenhaven en een stukje het Zijkanaal I in. Tijhuis Ingenieursbureau heeft hiervoor opdracht gekregen van de gemeente. De problemen zoals met scheefhangen bij de nummers 401 tot en met 413 zijn al onderkend. 
Overleg met de bewoners is ingepland. Want voor het baggeren moeten de arken afwisselend tijdelijk verplaatst worden. Dat kan betekenen tot misschien wel een half jaar naar een wisselplek dicht in de buurt. Het baggeren kan alleen doorgaan als alle bootbewoners hieraan willen meewerken.
Voor bootbewoners die tuinen in gebruik hebben kunnen alles laten staan, zolang er maar aan de schoeiing gewerkt kan worden waar dat nodig is. Na de werkzaamheden kunnen bewoners hun tuin behouden. Maar daarvoor moeten zij wel een huurovereenkomst voor de grond aangaan met de gemeente.
Onmiskenbaar is dit project onderdeel van de nieuwbouwplannen voor de Klaprozenbuurt. Het hele gedoe met baggeren kan bij elkaar zo’n drie jaar gaan duren. Er wordt nog nagegaan of er explosieven uit WOII liggen voordat er begonnen wordt. Nulmeting
Van de bijna 500 woonboten in Noord is er bij 150 iets aan de hand. Zoals afwijkingen ten opzichte van de gemeentelijke administratie, niet geregistreerde verbouwingen of vervanging, tot het strijdig zijn met het bestemmingsplan, het weigeren van de nulmeting, zwaar achterstallig onderhoud, illegaal wonen of vermoeden van hotelexploitatie of illegale bouw op de kant. De gemeente is van plan in Noord de 70 meest storende zaken aan te pakken. De bootbewoners krijgen op niet al te lange termijn bericht.  
Het gemeentelijk beleid is niet gericht op botweg handhaven en wegsturen. In eerste
instantie gaat het om op orde krijgen van het woonbotenbestand zoals dat binnen
sommige stadsdelen nogal warrig gebeurde. Per geval wordt nu nagegaan hoe dat zo is gekomen. In de meeste gevallen is er een oplossing te vinden. Soms betreft het
sociale problemen die dan door andere instanties moeten worden aangepakt.
Het handigst is het voor bootbewoners die aangesproken worden, om samen met de
gemeente naar een oplossing te zoeken. Het gemeentelijk protocol geeft daar de
ruimte voor. Met direct in verontwaardiging naar de rechter te stappen beland je in een juridisch traject waardoor er weinig mogelijkheden overblijven om nog tot overeenstemming te komen. Het gaat dan bovendien om bestuursrecht, waarin alleen de gevolgde procedure wordt getoetst en niet het inhoudelijke meningsverschil. Waarmee je als bootbewoner je gelijk toch niet haalt.

Diepgang 
Voor de ligplaatsvergunning wordt voortaan bij een diepgang van de woonboot van meer dan 1 meter, eerst getoetst of die diepgang wel mogelijk en gewenst is op die ligplaats. 
Jaren geleden zijn er in Amsterdam Noord onterecht ligplaatsvergunningen uitgegeven waarin staat dat de bootbewoner er zelf voor moet zorgen dat er 30 cm. water onder de woonboot staat. Deze bepaling is ongeldig in een ligplaatsvergunning op gemeentelijk water. 
Deze verplichting wordt alleen gehanteerd door het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Dus alleen op de eigen AGV wateren.


Sixhaven 
De verdere ontwikkeling van het Sixhavengebied is gestopt. De plannen voor een metrostation gaan voor een paar jaar de bureaulade in. Voorlopig heet het een groen gebied te gaan worden. De brug over het Noord-Hollands kanaal even ten noorden van de sluis moet er in 2023 liggen. 

Zijkanaal H 
De gemeente blijft er bij dat de Noorder IJplas uitstekend is als zoekgebied voor het plaatsen van windmolens. Dit ondanks de argumenten van bewoners en het afwijzen ervan door de buurgemeenten Zaandam en Oostzaan. Windmolens zijn volgens de gemeente Amsterdam niet hinderlijk voor bootbewoners en heel goed te combineren met recreatie en natuur in het zelfde gebied. Veel bewoners maken zich echter zorgen. Zie ook: https://www.wbkonline.nl/windmolens-2/Verduurzaming 
De gemeente heeft subsidiemogelijkheden voor woonboten die verduurzaamd worden. 
Het is niet zo dat woningen en woonboten zonder meer van het gas af moeten. Gemeenten -waaronder Amsterdam- kunnen dit niet verplichten. Zij doen slechts onderzoek of dit financieel en sociaal uitvoerbaar is, omdat gedacht werd dat deze maatregel eenvoudig is door te voeren. In Purmerend blijkt ‘van het gas af’ voor bewoners van koophuizen een heel hoge kostenpost te worden. 
Overigens zijn in ‘buitengebieden’ zoals op het Buiten IJ nooit gasaansluitingen gegeven. 
Voor informatie over de mogelijkheden van verduurzaming van uw boot, mail naar: bob@bvwely.nl

Inspraak projectnota Klaprozenweg Noord
(tot 17 maart 2021)

Een aantrekkelijke straat met woningen, bedrijven en voorzieningen en een mooie parkstrook ten noorden van de Klaprozenweg. Samen met buurtbewoners, ondernemers en andere belangstellenden heeft de gemeente wensen voor het gebied rond de Klaprozenweg bij de NDSM-werf onderzocht. De gemeente zegt goed te hebben geluisterd naar alle zorgen en suggesties en zelf nog onderzoeken te hebben gedaan. Al deze informatie is door de gemeente verwerkt in een projectnota. Tot en met 17 maart 2021 kunt u uw reactie geven.
Klik hier voor de link naar de informatiepagina van de gemeente

Een principebesluit over de ontwikkeling van de Klaprozenweg Noord is door de gemeente genomen in mei 2018. Rond begin 2021 staat de besluitvorming over de projectnota gepland. Het resultaat van het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied leidt tot een voorkeursmodel; een richting waarin het gebied zich kan ontwikkelen. Het projectteam beschrijft de resultaten en het voorkeursmodel in een zogeheten projectnota.
Klik hier voor meer informatie

IJspret
Sinds vele jaren kon er weer eens geschaatst worden in Zijkanaal I. Niet alleen schaatsen, maar ook werd er geijshockeyd , ging iemand ijszeilen, werden de jongste kinderen op een sleetje voortgetrokken en leerden buren/zijkanaal I bewoners elkaar kennen. Wat een mooie sfeer was er deze twee dagen dat men zich uitstekend vermaakt heeft op het ijs. Zelfs Koek en Zopie, waarbij rekening gehouden werd met de coronamaatregelen, was aanwezig. 


Samen staan we sterker 
Mooi initiatief met betrekking tot overlast op en om het water! Het WBK is aangeschreven door vereniging Woonboten Groene Staart WGM met de vraag of we wellicht de krachten kunnen bundelen en kennis uit kunnen wisselen. De vereniging uit De Watergraafsmeer spant zich al sinds 2001 in om bootbewoners te beschermen tegen overlast van waterrecreatie en bestemmingsplannen.     
Vereniging Woonboten Groene Staart WGM heeft al twee jaar een actieve werkgroep die inmiddels is uitgebreid met bewoners uit stadsdeel Zuid en periodiek overleg heeft met vertegenwoordigers van Waternet, Waterpolitie en Handhaving. 
Wie interesse heeft om namens ons gebied in contact te treden met de vereniging kan dat via de redactie van deze nieuwsbrief doen. Dat kan telefonisch: 06 28259893 of via de e-mail: wbkonline@gmail.com
De Groene Staart is benieuwd:  
> over welk deelgebied en welk stadsdeel u kunt oordelen 
> welke vorm van overlast u ervaart 
> welk contact hierover is gelegd met welke instantie 
> wat er door woonbootbewoners inmiddels al tegen gedaan is 
Wij bundelen de informatie van geïnteresseerden zodat we in één keer alles aan de Groene Staart kunnen doorgeven.  

Woonark gezonken in Zijkanaal I
In de nacht van 8 februari is de ark van Ron en Marijke in Zijkanaal I gezonken. Omwonenden leefden erg mee met de tragische gebeurtenis. Er is meteen een steunactie op gang gekomen vanuit het kanaal. Door crowdfunding is ruim 5000 euro opgehaald. Er is een donatiewebsite uit de grond gestampt en er werd geld opgehaald bij een koek-en-zopie actie op het ijs, gesteund door Plusmarkt de Bongerd. 
De ark heeft ruim een week op de bodem van het kanaal gelegen en is niet meer te redden. De verzekering vergoedt de berging en het wegslepen, maar de bewoners moeten zelf een nieuwe ark en inboedel kopen. Onlangs is de opbrengst van de actie op ludieke wijze aangeboden aan de onfortuinlijke bewoners. Ze zullen het hard nodig hebben. 
Er kan nog steeds bijgedragen worden op https://steunactie.nl/actie/zijkanaal-i-helpt-ron-en-marijke


 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
Nadere info volgt
Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
www.drijvendewoningverzekering.nl of bel 072-5408490
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.abcwaterwoningen.nl
Tevens aan- en verkoopbegeleiding. Geen courtage maar vaste lage tarieven
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs

www.cafa.nl
www.Scheepswerfstellamaris.nl
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

De ark van de dromen bouwen?
Spruyt geeft je de vrijheid.
www.spruytwaterwoningen.nl

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

 

Copyright © 2021 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp