Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
Van de redactie
Eindelijk is het dan zover: de eerste digitale WBK-nieuwsbrief. Inhoudelijk verandert er niet veel wat de zakelijke berichtgeving betreft. Wij blijven u op de hoogte houden van alle plannen en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de bootbewoners in Amsterdam-Noord. De presentatie van het nieuws verandert wel.Dit redaktioneel staat als enige in z’n geheel op de nieuwsbrief . Van alle andere artikelen ziet u alleen een korte samenvatting en door op “lees meer” te klikken, komt u op de website www.wbkonline.nl waar u het volledige stuk kunt lezen.
Datzelfde geldt voor de advertenties. Bijna al onze vaste adverteerders blijven ons steunen. Als u in de rechterkolom op hun logo’s klikt, komt u rechtstreeks op de bijbehorende websites.
De totale vormgeving verandert wel degelijk. Elise Kaandorp die tot nu toe de lay-out van de krant verzorgde, verheugt zich al maanden op alle mogelijkheden die nu binnen bereik liggen: 
kleur, mooie fotoos en zelfs filmpjes om het, vaak droge nieuws, te verlevendigen. De redaktie is uitgebreid met Marius Looijmans en met elkaar gaan we er een aantrekkelijke, mooi vormgegeven krant van maken.
Ook bijdragen van u zijn welkom. Alle interessante, wetenswaardige, grappige ‘waterfeiten’ in de vorm van woord, foto of filmpje plaatsen wij graag.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
 
Wegafsluiting Verstuiverstraat
De gemeente Amsterdam heeft onlangs de Verstuiverstraat afgesloten. Dit mag niet zomaar gebeuren aangezien dit de leefbaarheid van de buurt niet ten goede komt. Op 28 maart is de wegonttrekking behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening. Het WBK heeft daar  bezwaar heeft aangetekend en een tegenvoorstel ingediend.
Klik hier voor de ingestuurde stukken namens het WBK
Klik hier
voor een plaatje van het voorstel namens het WBK.
LAATSTE NIEUWS: Het WBK voorstel is niet gehonoreerd. De wegafsluiting gaat gewoon door!

Beroep rioolheffing bij de belastingrechter
Op vrijdag 13 april a.s. wordt het beroep tegen de rioolheffing 2011 bij de belastingrechter behandeld.  Het beroep is voor een persoon ingesteld en wordt door het WBK betaald omdat de uitspraak ook gaat gelden voor bootbewoners in dezelfde situatie. Eric Blaauw van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) staat ons hierin juridisch bij. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij de uitspraak op het beroep bekend te kunnen maken. 
Indien u voor dit jaar ook bezwaar wilt maken tegen de rioolheffing kunt u het bezwaar van 2011 aanpassen naar 2012 Klik hier voor het bezwaarschrift
 

WOZ-Taxatie toch hoger in Amsterdam.
Ondanks de dalende huizenprijzen is de WOZ taxatie in Amsterdam toch hoger uitgevallen. Voor bootbewoners is dat de RRBE.
Lees hier wat krantenknipsels over dit onderwerp. Als u bezwaar wilt maken raadpleeg www.waarderingskamer.nl     

Verbreding Klaprozenbrug
 De Klaprozenbrug zal toch in zijn geheel vernieuwd worden. Deze nieuwe brug zal voor veel overlast zorgen; als geluidsoverlast en moeilijkere bereikbaarheid van het gebied. Op 13 december was er een voorlichtingsavond in de Klaproos; klik hier voor de bevindingen.

Fietsbrug gaat bijna open
De nieuwe fietsbrug is bijna klaar. Het WBK heeft bezwaar aangetekend tegen het gevaarlijke aanlandingspunt van de brug. Met je fiets rij je zo de drukke Buiksloterdijk op. Het bezwaar is niet gehonoreerd. Anne Marie maakte een kort filmpje om de situatie te laten zien. 


Nog een fietsbrug?
De gemeente Amsterdam wil nog een fietsbrug aanleggen over het zijkanaal tussen de Buiksloterham en het NDSM terrein. De geraamde kosten zijn € 3.000.000,-. Klik hier voor de situatieschets.

Overlast te water wordt aangepakt
Vanaf deze zomer zijn illegale feestvaartboten met grote geluidsinstallaties aan boord strafbaar en zal er meer gehandhaafd worden. Klik hiervoor een krantenknipsel over dit onderwerp.

Vervuilde grond niet meer saneren
Vervuilde grond, we hebben er allemaal mee te maken. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat er niet meer gesaneerd hoeft te worden, tenzij er risico bestaat voor de gezondheid. Lees hier een krantenknipsel over dit onderwerp. 

Dodaars

Schreef ik vorig jaar nog dat de lente begint met de liefdesdans van de Fuut. Dit keer op de valreep nog even over het kleinste familielid van de Fuut: de Dodaars. Ze zijn een stuk kleiner dan een waterhoen en toen ik deze winter een paartje zag dacht ik even dat ik 2 pulletjes voorbij zag zwemmen!
In de grijze winters ben ik altijd weer blij om de Dodaars te mogen verwelkomen in ons Zijkanaal I. De Dodaarsen die wij hier zagen komen uit het noorden en overwinteren dus tijdelijk bij ons. De Dodaars jaagt net als de Fuut onder water op vis. Bij gevaar laat hij zich zakken tot zijn kopje nog net boven water blijft. Als een duikboot spiedt hij dan over de golven tot de kust weer veilig is.
Op zich is de Dodaars eigenlijk een onooglijk onopvallend vogeltje. Als je denkt dat je hem zag is hij alweer ondergedoken. Maar voor mij heeft hij iets dappers en iets aandoenlijks. Misschien is het de naam die aanheft als de uitgestorven Dodo. Maar juist in het slechtste ruige weer zie je de Dodaars in zijn element. Een underdog die je niet moet onderschatten. Een leuk vogeltje dat op gepaste afstand blijft. 
Meer weten? Kijk op de site van vogelbescherming.nl

Opsporing verzocht
Er moeten nog heel veel bewoners van Noord in de buurt wonen die hier zijn geboren en getogen, of bewoners die ouders, grootouders enz. hebben die hier geschiedenis hebben gemaakt.
DIE MENSEN ZOEKEN WIJ
Lees verder……

Woonboten in ons Amsterdam

Al in de 17e eeuw maakte het gemeentebestuur van Amsterdam zich zo druk om de woonschepen in de stad. Zó druk dat ze in 1652 een keur (wet) uitvaardigde waarin stond dat "Geene Uitheemsche persoonen of andere in eenige leggers, Schepen of toegemaechte schuyten sullen mogen wonen, kachels of vuyrsteden stellen of vertrecken afschieten om te bewonen."
Ja ja, dat waren nog eens tijden. Voor wie zich interesseert voor geschiedenis hier een leuk historisch stukje uit het blad Ons Amsterdam over woonboten. Klik hier. 

Aan boord bij Gerda

In de vorige nieuwsbrief miste een linkje naar 'Aan boord bij Gerda van Zelst'. We hopen dat het deze keer beter gaat. Klik hier

 
 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
woensdag 4 april
20.00 uur
Dagcentrum de Rank
Druivenstraat 35
SEDW pensioenen verzekeringen hypotheken

www.drijvendewoning
verzekering.nl
 of bel 072-5408490

 
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Specialist op het gebied van woorarkhypotheken
www.polhuisfd.nl

LBM Almere
Lasbedrijf en waterwerken
www.lbm-almere.nl of bel vrijblijvend 06-29256879 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW

Uw droom... uw ark...   
uw partner
www.spruytarkenbouw.nl

Copyright © 2012 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp