Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief juni 2020
 
Van de redactie
Het was een vreemde tijd, de laatste maanden. Iedereen in z'n eigen schuitje en weinig contact. De belachelijk hoge verhoging van het liggeld heeft ons allemaal beziggehouden. Onze concullega de woonbootvereniging willen nog proberen hiertegen bezwaar te maken. Maar in deze nieuwsbrief lees je hoe de ervaren ouwe rotten van het WBK deze zaak zien. Doe er je voordeel mee.
Ook voor de redactie was het pas op de plaats, maar vandaag durven we weer live bij elkaar te komen en deze korte nieuwsbrief te versturen.
Hopelijk binnenkort weer bijeenkomsten en meer nieuwtjes.
Geniet intussen van het mooie weer en de gezelligheid in ons kanaal en daarbuiten.Precario en kwijtschelding
Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amsterdam in al haar wijsheid de precario
voor de komende jaren verhoogd. Uiteraard hebben alle woonbootorganisaties hier tegen geprotesteerd, al voordat de gemeenteraad dit besluit nam. Het mocht niet baten.
Tegelijk met de verhoging is bepaald dat er kwijtschelding mogelijk is van de
precariobelasting voor de woonboot voor mensen met een laag inkomen.
In de toelichting bij de precario aanslag voor 2020 is dat uitgewerkt tot dat kwijtschelding mogelijk is voor alle gemeentelijke belastingen bij een inkomen rond of beneden het bijstandsniveau.
- Als bijstandsniveau voor alleenstaanden van 21 jaar tot en met 67 jaar geldt
sinds januari 2020 een inkomen van € 1.052 per maand. Dat is ongeveer €
12.624 per jaar. Daarbij mogen eerst nog de woonlasten en ziektekostenpremie afgetrokken worden. Voor kwijtschelding mag er maar heel weinig spaargeld of ander vermogen zijn. De waarde van de woonboot speelt hierbij geen rol.
- Bij samenwonenden ligt de grens bij een gezamenlijk inkomen van maximaal
€ 1.653,60 per maand of minder.

De kwijtschelding moet aangevraagd worden bij de belastingdienst, schriftelijk:

Gemeente Amsterdam, Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam

Het liefst heeft de dienst aanvragen per e-mail: belastingen@amsterdam.nl in plaats van per post.
Kwijtschelding aanvragen kan ook online, maar dan moet u wel met DigiD inloggen.
Een aanvraagformulier voor kwijtschelding is ook telefonisch te bestellen op:
020 - 255 48 00

Bij twijfel is op dit telefoonnummer ook na te vragen of je wel in aanmerking komt voor kwijtschelding. Houd in dat geval alvast de uitkeringspapieren of andere inkomensbewijzen en uw BSN-nummer bij de hand.

Wacht niet te lang met uw aanvraag, anders verlopen de termijnen.Misverstanden rondom precario
Er blijken veel misverstanden te zijn rondom precario. Graag proberen wij u een
toelichting te geven/duidelijkheid te geven rondo precario. Op de website vindt u
hierover meer informatie.

Wat is precario?
Precario voor een woonboot is een belasting en geeft geen rechten.
Het is slechts een vergoeding voor het gebruik van gemeentelijk eigendom, in dit
geval het water waar de woonboot in ligt. Als bootbewoner ontleen je pas rechten aan de ligplaatsvergunning, de Wabo-vergunning en eventueel het erfpachtcontract.
Vervelend maar waar, is dat iedere gemeente(raad) het wettelijk recht heeft naar
eigen inzicht belastingtarieven vast te stellen. Daar zijn in het verleden al ettelijke rechtszaken over gevoerd, tot aan de Hoge Raad toe.
Met steeds weer als resultaat dat de gemeente vrij is om zelf de hoogte van de precario te bepalen.
Het vaststellen van de hoogte van een belasting gebeurt na een politieke afweging. Een precarioverhoging is alleen tegen te houden als de meerderheid van de Gemeenteraad en B&W dat met ons eens zijn.

Andere misvattingen
Er worden de laatste tijd weer verhalen rond gestrooid die onnodig verwarring zaaien onder bootbewoners. Niet dat het WBK hiermee de bestaande regelingen verdedigt of ondersteunt, maar we willen alleen aangeven waar de angels zitten waar we als bootbewoners last van hebben.
Je moet tenslotte eerst weten hoe een en ander in elkaar steekt, voordat je kan overzien hoe daarmee om te gaan.
lees hier de gehele tekst


Zijkanaal I swim
De zijkanaal I swim, traditioneel op de dag van de city swim, is een mooi sportief evenement met doorgaans een drukke, gezellige bijeenkomst, met veel mensen op een kluitje, aan het begin en eind.
Dat wordt misschien toch een beetje lastig in deze tijd. De organisatie zal nog even kijken of we het afblazen (net als de city swim) of wellicht met een alternatief plan komen.
Alleen zwemmen? Virtueel taart eten? Anderhalvemeterbarbecuen?
We wachten alle ontwikkelingen nog even af. Hou de berichtgeving op facebook in de gaten.
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
18 maart 2020
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
wwwrijschoolvangulik.nl

 

Copyright © 2020 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp