Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief maart 2022
 
Van de redactie

Eunice en haar zusters raasden over het water en we hielden onze adem in. Sommige boten hadden het erg zwaar, maar het bracht een ouderwets staaltje saamhorigheid op gang en dat was prachtig. Verderop in deze nieuwsbrief leest u trouwens over nog een voorbeeld van goed buurschap. 
En terwijl de bomen al in maart uitliepen dit jaar, is de werf ‘Vooruit' in Zaandam stilletjes heengegaan. Een tip dus voor bewoners met een schip of casco van staal: bestel op tijd een werfbeurt, want het wordt dringen voor een afspraak bij andere werven in de omgeving.


Hulp op steigers 1 en 4 (zijkanaal I)
Foto’s van Saskia van den Heuvel


Woonbootbewoner, teken niet zomaar een contract bij de gemeente!
 
Huur betalen voor de tuin; doorgewinterde bootbewoners zijn er alert op, maar nieuwe bewoners kunnen er makkelijk in…trappen. Het WBK krijgt regelmatig vragen van nieuwe bewoners over de huurcontracten die zij van de gemeente opgedrongen krijgen. Vaak gebeurt dit in de fase waarin de vergunningen van de nieuwe ark gecontroleerd worden na de koop van een ligplaats.
De gemeente probeert al jaren om nieuwe bewoners een huurcontract voor de tuin te laten ondertekenen, maar u bent absoluut niet verplicht dit te doen. Het is zelfs zeer ongunstig voor de overige bootbewoners, omdat er dan sprake kan zijn van een precedentwerking. De gemeente heeft zorgplicht voor de beschoeiing en het baggeren; iets waarvoor onder andere het WBK zich al jaren inzet. 

Vanwege het belang in deze kwestie samen op te blijven trekken raadt het WBK aan nieuwe bewoners te waarschuwen voor deze gemeentelijke huurcontracten. Wij van het WBK helpen u graag met vragen en informatie omtrent dit onderwerp.


Nulmeting: vanaf maart handhaving in Amsterdam Noord

Tot voor kort stond niet elke waterwoning op de kaart bij de gemeente Amsterdam. Daarom heeft de gemeente een zogeheten ‘nulmeting’ uitgevoerd, waarmee de papieren en de fysieke werkelijkheid van alle 2900 woonboten in Amsterdam naast elkaar werden gelegd. Bewoners van wie de vergunning niet klopte kregen een ambtenaar op bezoek.
Uiteindelijk bleken honderdveertig woonboten in strijd met het bestemmingsplan. Dit lag niet altijd aan de bewoners; sommige stadsdelen gingen slordig om met vergunningen en administratie.

Bij veertig woonboten is geen vergunning gevonden. Meestal speelde daar een sociale problematiek of liepen er juridische kwesties. Ruim zestig eigenaren van woonboten zijn op grond van de Woningwet aangeschreven op achterstallig onderhoud en hun zorgplicht voor de veiligheid van de buren. In zo’n honderd gevallen is illegale bouw op de kant geconstateerd. Het aantal excessen was in september teruggebracht tot zes. Er is één woonboot uitgekocht. 

Het is goed te beseffen dat een woonboot - omdat het roerend goed is - nooit onteigend kan worden. De ligplaats kan echter wel opgeheven worden onder gebruikmaking van de VOB (Verordening op het Binnenwater). Een beroep doen op de Wabo-vergunning (Wet algemene bepalingen omgevingswet) heeft daarbij geen zin. 

Lees meer op: Aanpak Nulmeting en Handhavingsstrategie Woonboten

Ervaart u problemen met de gemeente vanwege deze nulmeting of heeft u vragen? Mogelijk kan het WBK helpen. Mail naar: wbkamsterdamnoord@gmail.com

Buren voor buren: Ron en Marijke hebben een nieuwe plek

Op 17 december 2021 moest het eindelijk gebeuren. In februari van dat jaar waren ze gezonken. De hele zomer en herfst hadden Ron en Marijke op hun vakantieboot gewoond en nu kwam dan toch de tweedehands ark; aangekocht met hulp en een crowdfunding actie in zijkanaal I. Een vriendelijk klein arkje, precies geschikt voor hun plek, gekocht van de buren die een nieuwe gaan bouwen. Wel honderddertig meter moest hij verplaatst worden vanaf de overkant van het kanaal. Geld voor een sleepboot was er niet, dus in een spannende, zelf georganiseerde actie werd de ark met twee motorbootjes en vele handen aan de kant verplaatst naar zijn nieuwe plek. Bewoner-filmmaker Saskia van den Heuvel legde het prachtig vast in deze korte video
Binnen een mum van tijd was de ark aangesloten op alle voorzieningen en lag er een nieuwe loopplank. Marijke: “Ik ben er sprakeloos van, zoveel hulp van alle buren. We kunnen nu weer heerlijk wonen!”De dijkversterking Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk

Delen van de Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk zijn in 2011 afgekeurd op de waterveiligheidseisen. Op basis van een eerste toetsing voldeed de dijk niet aan de eisen voor stabiliteit. Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2016 gestart met het project Noordzeekanaal waarin het Hoogheemraadschap onderzocht heeft of de dijk versterkt moest worden. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar de opbouw van de ondergrond en de dijk zelf. Uit deze onderzoeken is gebleken dat versterking toch niet nodig is. De dijk voldoet toch aan de technische eisen en is veilig. Het project zal daarom niet in uitvoering gaan.
Waarschijnlijk wordt de weginrichting van de dijk wel aangepakt in het kader van de grootschalige vernieuwingsplannen van het gebied rondom zijkanaal I. Hierover houden wij u op de hoogte.
 
Meer lezen en contact met het hoogheemraadschap: nieuwsbrief-landsmeerderdijk-juli-2021.pdf (hhnk.nl)


Rijkswater

Een handvol bootbewoners is op persoonlijke titel rechtsprocedures aangegaan. Een collectieve rechtsgang was ongeloofwaardig geworden nadat in het hele land steeds meer bootbewoners de nieuwe huurtarieven, die uit 2009 stammen, accepteren.  In 2021 hebben de rechtsprocedures tot een uitspraak geleid.

Lees hier het hele artikel

Onzekerheid voor bootbewoners die willen ver- of nieuwbouwen: de omgevingswet

De nieuwe omgevingswet moet de vele wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, bestemmingsplannen en omgevingsvergunning vervangen. Dat moest duidelijkheid en eenvoud brengen. Helaas is de realiteit weerbarstiger; de vergunningsaanvraag en verlening daarvan is nog veel ingewikkelder geworden. Voor bootbewoners die willen gaan verbouwen of nieuwbouw willen neerleggen betekent dit veel onzekerheid.
 
Daarnaast zijn er praktische problemen bij de implementatie van de wet; zo was het benodigde ICT-systeem van veel gemeenten nog niet op orde, ook niet in Amsterdam. Bij het proefdraaien liep het verlening van de vergunningen herhaaldelijk fout. De zes grootste steden voorzien alvast grote vertragingen hierin.
 
Anderzijds zorgen inhoudelijke lacunes in de wet voor vertraging. Zo is de uitvoeringswet - waarmee de omgevingswet zelf van kracht moet worden - door de Eerste Kamer teruggestuurd onder andere omdat juist bij de kwaliteitsborging een rol voor de overheid geheel is verdwenen. Invoering van de nieuwe wet is nu niet eerder te verwachten dan over zes tot twaalf maanden.
 
Lees het hele artikel hier op onze site
 
Eenden voeren; geen brood, wel maïs of haver

Het lijkt zo onschuldig, brood voeren aan de eenden. Volgens biologen is dit echter niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de eenden, maar het overtollige brood vervuilt ook nog eens sloten en vaarten. Help eenden gezond te blijven en geef ze liever iets voedzaams, zoals haver of maïs.
Uit onderzoek van de 'Canal and River Trust' blijkt dat veel brood niet door eenden wordt opgegeten. Dit is slecht voor de waterkwaliteit van de sloten, onder andere door alggroei. Door de bacteriën die op het brood groeien worden daarnaast ook ziektekiemen verspreid. Een woordvoerder van de Animal and Plant Health Agency waarschuwt mensen dat het voeren van brood aan eenden slecht is voor de lichamelijke conditie van de dieren en dat het ongewild zelfs tot de dood kan leiden.
 
3 tips om te kunnen blijven voeren zonder schade aan eend of waterkwaliteit:
  • Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud, onbeschimmeld brood kan weinig kwaad, maar houd het beperkt, geen hele broden!
  • Bied de dieren variatie als u wilt bijvoeren: doperwten, mais of ander graan (kippenvoer). Er is zelfs speciaal eendenvoer en watervogelvoer te koop.
  • Voer niet te veel, het moet opgaan waar u bij staat.
 Lees ook deze artikelen over eenden en de gevolgen van teveel brood:
https://www.animalstoday.nl/eenden-gezond-voedsel-brood/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mogen-we-nog-eendjes-voeren

Bronnen: Animals Today en De Vogelbescherming.

Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:dinsdag 7 juni om 20:00 uur. Locatie: Kantine van de tuincomplex de Bongerd, Kadoelenpad 21
Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
www.drijvendewoningverzekering.nl of bel 072-5408490
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.abcwaterwoningen.nl
Tevens aan- en verkoopbegeleiding. Geen courtage maar vaste lage tarieven
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs

www.cafa.nl
www.Scheepswerfstellamaris.nl
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

De ark van de dromen bouwen?
Spruyt geeft je de vrijheid.
www.spruytwaterwoningen.nl

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

 

Riooltechniek

Onderhoud aan uw riool/ pomp installatie
https://vanvelzenrioolservice.nl/
Copyright © 2022 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp