Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief september 2018
 
Van de redactie

Het was wel een hele vreemde locatie, waar het WBK vergaderde op 28 augustus. Half in de open lucht en met wat speciale pauzes voor passerende vrachtwagentjes. Het kon allemaal in deze warme zomer en de redactie van de nieuwsbrief was erbij voor een foto. Heb jij leuke foto’s van dingen die gebeuren in Amsterdam Noords woonbotenland, stuur ze dan gerust naar het redactie adres. Wil je ook eens in onze rubriek ‘Aan boord bij’ of heb je een goed verhaal, laat het ons weten. Er is al rottigheid genoeg. Het WBK zit er bovenop en komt op voor onze belangen.
In deze nieuwsbrief vind je informatie over de Zijkanaal I swim komende zondag, is er nieuws over de Sixhaven en lichten wij het project Project ‘Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost’ uit.
Zijkanaal i bewoner Niels Van Koevorden maakte deze mooie foto van de onweersbui over het kanaal.

 
Zijkanaal i swim
Op zondagmiddag 9 september 2018 is alweer de 4e zijkanaal I swim. Onze eigen city swim met als goed doel sportiviteit en saamhorigheid in de buurt.
We verzamelen om 14.00 uur in het tuintje bij de steigers langs de Klaprozenbrug. Er is koffie, thee en zelfgebakken taart. Neem ook iets mee!
Om 15.00 uur start de swim. We zwemmen van het terras van Rene bij steiger 4 naar de tuin van Richard en Elise aan de Appelweg. Het is een tocht van 1,5 km. Je mag ook snorkelen, kanoën, suppen, surfen, zeilen of varen met je opblaasbootje. Wat je maar wilt. Vorig jaar hebben we zelfs gekostumeerde deelnemers gezien! Je kunt ook halverwege beginnen bij een van de zwemsteigers. Als je niet verder kunt zwemmen, word je eruit gevist door de bezemboot. Stop je kleding in een plastic tas en doe hem aan boord van de kledingboot.
Vanaf 16.00 uur is er barbecue. Er is hete soep, een hottub voor de kids, muziek van DJ Gerrit en er zijn drankjes te koop voor 1,00 euro. Neem iets mee voor op of bij de BBQ.
Het wordt lekker weer dus mis het niet!


Welstandsnota
In de nieuwsbrief van juni 2018 hebben wij u geïnformeerd over de welstandsnota.
Op de commissievergadering RO van de gemeenteraad die heeft plaatsgevonden is namens het WBK is een verhaal voorgelezen. Half juli is de door B&W voorgestelde laatste versie van de Nota Welstand aangenomen. Tevens is er een motie aangenomen dat de aangenomen dat de participatie van betrokken bewoners veel serieuzer aangepakt moet worden.
 
Sixhaven
Op 23 mei 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden van de tijdelijke algemene raadscommissie. Tijdens dit overleg zijn er diverse inspraken geweest, waaronder over de Sixhaven. 23 september aanstaande vindt er een nieuw gesprek plaats over de Sixhaven, IJplein, Laanweg-, en Tolhuistuingebieden. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren en wat er besloten wordt. De bootbewoners blijven zich sterk maken tegen de plannen. Saillant detail: Er is een nieuwe projectmanager aangesteld die gespecialiseerd is in hoofdpijndossiers. Dilia Schouten is haar naam en ze is te bereiken op mailadres: sixhaven@amsterdam.nl
  

Uitgelicht: Project ‘Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost’
In de zomer van 2017 kondigde de gemeente aan dat het bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost plaats gaat maken voor 1500 tot tweeduizend woningen. Het projectgebied loopt van de schooltuinen tot Zijkanaal I en wordt begrensd door de Klaprozenweg en de Metaalbewerkersweg. Nadat bewoners hun zorgen hadden geuit werd er door toenmalig stadsdeelraadvoorzitter Coby van Berkum een participatietraject beloofd waar omwonenden en ondernemers actief zouden kunnen meedenken over de plannen. Afgelopen juli heeft de gemeente het resultaat van het participatieproces gepresenteerd aan circa honderdtwintig belangstellenden. De gemeente zegt over deze plannen en het participatieproces: De inbreng vanuit de diverse bijeenkomsten heeft de keuzes in het projectplan beïnvloed. Het projectteam heeft in een aantal gevallen voorstellen één op één overgenomen. Er waren ook belangrijke meningsverschillen tussen het projectteam en (groepen) stakeholders. Als het projectteam ideeën niet overnam, dan heeft het haar keuzes zo duidelijk mogelijk uitgelegd.

Op haar website bericht de gemeente dat de omwonenden over het algemeen enthousiast reageerden op de transformatie naar woon-werk buurt, dat er op het conceptplan ook veel kritische vragen kwamen en dat velen de wens uiten om zoveel mogelijk groen te verwerken in de plannen.
 
Wij spraken woonbootbewoner Saskia van den Heuvel die bij dit participatietraject nauw betrokken is geweest. Volgens haar zijn er zulke vervelende dingen gebeurd tijdens het participatieproces dat woonbootbewoners en bewoners van de Buiksloterbreek die aan het traject deel hebben genomen een gesprek hebben aangevraagd en gekregen met Erna Berends; voorzitter van het Dagelijks Bestuur en verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles stedelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. ‘Bepaalde keuzes van het projectteam, die grote gevolgen hebben voor de huidige bewoners, zijn helemaal niet toegelicht, maar werden plompverloren medegedeeld. Zonder dat er daarna enige ruimte werd gegeven voor de soms emotionele reacties.’
Volgens Van den Heuvel werden ook zaken die op de een participatieavond nog waren toegezegd, op een volgende bijeenkomst ontkend. Dat zorgde voor onrust bij de bewoners. Zeker toen door een van de projectmanagers een ‘proefballonnetje’ werd opgelaten over het mogelijk verplaatsen van 11 woonarken aan het landje om toekomstige bewoners van het projectgebied vrije toegang tot Zijkanaal I te bieden.
 
Het gesprek met Erna Berends, dat morgen -woensdag 5 september- een vervolg krijgt was positief. De bewoners hebben kunnen uitleggen dat zij welwillend tegenover de bouw van een nieuwe wijk staan en daar graag een positieve bijdrage aan willen leveren. Enkele woonbootbewoners en Buiksloterbreekbewoners hebben in de afgelopen maanden samen met een onafhankelijke stedenbouwkundig ontwerper gewerkt aan een alternatief plan voor het projectgebied Klaprozenweg NO: ‘De Groene Draak’. De aanzet tot dit plan, dat zij tijdens het participatietraject zijn begonnen, hebben zij in het eerste gesprek voorgelegd aan Berends, die positief reageerde en aangaf hierover in gesprek te willen blijven.
 
WBK-online zal in de volgende nieuwsbrief verder in gaan op de ideeën achter de ‘De Groene Draak’, de ontwikkeling van het gebied en de besluitvorming van de gemeente blijven volgen. Het proces van ‘De Groene Draak’ is nu al te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/Buiksloterdijkpark-630020457335776/  
Contactgegevens gemeente:
https://www.amsterdam.nl/projecten/klaprozenweg-no/
Projectmanager Wim Dijkman, 020 2544001,
klaprozenwegnoordoost@amsterdam.nl
 
Contactgegevens Bewonersinitiatief De Groene Draak:
Jeroen Snel. Hij is secretaris namens het bewonerscomité van de woningen aan de Buiksloterbreek. E-mail: snel@jeroensnel.nl
  
Werk in uitvoering
In deze rubriek benoemen wij de ons betreffende projecten die de gemeente in gang wil zetten of die reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en worden gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek
 
Project Buiksloterbreek:
Betty Bijl (projectleider) b.bijl@amsterdam.nl  Telefoon 020 252 9870
https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/verbetering/
 
Project Sixhaven:
Projectmanager ‘sprong over het ij’ Maurits de Hoog is vervangen door Dilia Schouten: sixhaven@amsterdam.nl
Projectsecretaris ‘Sprong over het ij’ Joost Molenaar: joost.molenaar@amsterdam.nl
 
Project nieuwe brug over zijkanaal i:
Projectmanager Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl en
Alex Ooievaar, 0620432875, Alex.Ooijevaar@Anteagroup.com
 

Fiets- en voetgangersbrug over Noordhollandsch Kanaal:
Als maatregel 1 van ‘Sprong over het IJ’ wil de gemeente een brug bouwen over het kanaal 150 meter ten noorden van de Willem-I sluis aan de Buiksloterweg. Dat de brug er komt is definitief, alleen de vorm en de aanrijhoogte zijn nog onderwerp van discussie. In het laatste kwartaal van 2018 wordt het ontwerp behandeld door college B&W en gemeenteraad. Bewoners en geïnteresseerden worden geïnformeerd over mogelijkheden inspraakmomenten.
https://www.amsterdam.nl/projecten/brug-nhk/
Omgevingsmanager Kees Kaptein, 06 2909 8286, k.kaptein@amsterdam.nl

Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk
Nieuwbouw aan de Appelweg is voorlopig uitgesteld. Er is een nieuwe projectmanager: mevrouw Renee Engels (contactgegevens zijn nog onbekend)
 
Project Bongerdverbinding
Over de Bongerdverbinding is inmiddels bekend dat uit de verkeersstudie in geheel Noord is beoordeeld dat deze verbinding nut kan hebben voor een verbeterde aan- en afvoer van verkeer in noord-zuid richting. Er wordt op dit moment een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor gemaakt. Dat betekent dat er wordt gekeken of een verbinding wenselijk is en welke verbinding op welke plek dan het meest haalbare is. Resultaat van de analyse wordt pas einde van dit jaar verwacht.Contactpersoon: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl
 

Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost
Klaprozenweg Noordoost is nu nog een bedrijventerrein. De gemeente onderzoekt of dit gebied kan veranderen in een prettige woon- en werkbuurt.
Dit gebied kan de Noordelijke IJ-oever verbinden met oud-Noord. De Klaprozenweg zou een aantrekkelijke stadsstraat kunnen worden met winkels en voorzieningen in de plint. De gemeente wil ook graag de kwaliteit van het groen verbeteren en de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk versterken. 

En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
woensdag 24 oktober
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

Storing aan uw rioolpomp?
Bel direct: 0251 – 292 553
www.pompservicenederland.nl

 

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2018 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp