Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
Laatste papieren krant

Tegelijk met deze nieuwsbrief verschijnt de laatste papieren Woonbotenkrant: een historisch momentje! In 1974 kwam een groep woonbootbewoners in aktie. De gemeente had bepaald dat schuurtjes bij de arken illegaal waren neergezet en derhalve gesloopt moesten worden. Het WBK was geboren en een gestencilled krantje werd verspreid om alle belanghebbenden te informeren en om de krachten te bundelen. Klik hier voor wat historisch materiaal. We zijn 37 jaar verder en nog steeds maken bedreigingen van diverse aard het WoonBoten Komitee en de krant noodzakelijk. We gaan dus dapper verder maar op een eigentijdse manier; een digitale nieuwsbrief die, net als de krant, vier keer per jaar zal verschijnen. U kunt zich abonneren op deze Nieuwsbrief via: www.wbkonline.nl


 
Wegafsluiting Verstuiverstraat
De fietsbrug over het zijkanaal zal medio 2012 in gebruik worden genomen. Voor bewoners van de Bongerd een aanzienlijke verkorting van de route naar het Noorden. Helaas: de bootbewoners die het dichtst bij de brug wonen, zullen 1,5 km. om moeten rijden om bij de brug te komen die hemelsbreed geen 200 m van hun huis ligt. Joost Vorstenbosch diende namens het WBK schriftelijk een zienswijze in bij de heer J. Prins, projectleider van de Bongerd. 
Fietsbrug 
De nieuwe fietsbrug in aanleg

Stadsdelen wel of niet
Een woonbootbewoner, wiens ark moet wijken voor de 2e fietsbrug, heeft hierover ingesproen op de burgeravond op 30 september over stadsdelen wel of niet. Een hartstochtelijk betoog over leefbaarheid in de buurt en het stadsdeel. Lees hier de inspraakreactie. 
Het heeft in ieder geval de aandacht de aanwezige politici gewekt, maar ook verbazing dat de bannebrug er uberhaupt nog zou komen. De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat er bij het Stadsdeel Noord inderdaad geen budget (meer) is voor de brug. 
Klik hier voor enkele kranteknipsels over het 'stadsdelen wel of niet'
 
Precarioheffing 2012 
Per  1 juli 2011 is de BTW op precario afgeschaft. We hebben dus allemaal iets teruggekregen van het liggeld. Per 2012 heeft het stadsdeel besloten die BTW gewoon in hun eigen begroting op te nemen en bovendien het liggeld met 2,8 procent te verhogen. Omdat het WBK vindt dat de BTW teruggegeven moet worden is een brief geschreven aan de Commissie middelen. 
 Op 2 november jl. waren een paar bootbewoners bij de Commissie Middelen aanwezig, die constateerde dat er geen meerderheid was om aan ons verzoek te voldoen. Het liggeld werd vastgesteld op 6 euro per m2  Lees de brief en een verslag.
 
Baggeren en beschoeiingen
Op 25 mei 2010 is door het WBK een brief aan het Dagelijks Bestuur gericht met het verzoek om duidelijkheid te bieden, wat betreft de verantwoordelijkheid van het stadsdeel over het onderhoud van beschoeiingen en baggeren bij woonschepen. 
Lees meer

Aan boord bij Gerda van Zelst

Als je vanaf de Buiksloterdijk bij het parkeerplaatsje een steile trap afdaalt kom je in de tuin van Gerda en Wout van Zelst. Langs de vrolijke volière kom je bij een dubbele deur die altijd open staat. Gerda woont hier al vanaf 1965 en is actief in het WBK vanaf het eerste uur. Bij een kopje koffie vertelt ze ons graag over de eerste jaren van haar woonbotenbestaan en het ontstaan van het WBK.  
Lees meer 

Bericht van Durgerdam en Schellingwoude
De boten bij Durgerdam en Schellingwoude liggen in rijkswater. Zij strijden, samen met andere bootbewoners in Nederlands Rijkswater voor een eerlijke ligplaatshuur en tegen onberedeneerde verhogingen. Met 90 bootbewoners uit het hele land gingen ze naar Den Haag. 
Lees hier een uitgebreid verslag
 
Unidentified floating object

(wie het weet mag het zeggen)
Eens in de zoveel tijd zwemt er iets bijzonders voorbij in ons kanaal. Zo keek ik op 30 november 's ochtends uit het raam en zag ik tot mijn grote verwondering een grote zwarte eend. Hij zwom met een groepje wilde eenden mee. Naast de gewone eenden leek het wel een reus! De opwinding van vliegtuigspotters zal ik waarschijnlijk nooit begrijpen maar het toevoegen van voor het eerst in het wild waargenomen dieren aan mijn lijstje geeft mij wel steeds weer een voldaan gevoel.
Hoewel ik normaal gesproken (met behulp van boeken en internet) geen moeite heb om een vogel op naam te brengen kon ik er dit keer geen wijs uit worden. Het was geen gans en waarschijnlijk ook geen zee eend. Maar wat dan wel? In het korte tijdsbestek dat ik had kon ik in ochtendschemering als bewijs nog net een paar wazige foto's van deze vreemde eend schieten. Op dit moment zit er helaas niets anders op dan deze waarneming als U.F.O. met jullie te delen. Een soepeend? Wie het weet mag het zeggen.

Nieuwe ark
Op 19 december voer een nieuwe ark tussen 2 kleine slepertjes met bestemming Appelweg het kanaal binnen. Altijd een mooi moment. De eigenaar is ook nieuw. Hartelijk welkom! 
 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
woensdag 8 februari
20.00 uur
Dagcentrum de Rank
Druivenstraat 35
Ardesch waterwonen
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Specialist op het gebied van woorarkhypotheken
www.polhuisfd.nl

Pirtek
Mobiele slangenservice
24 uur service,
7 dagen per week 
www.pirtek.nl
Vasco
Het adres voor dak- en wandbeplating
www.vascoprofiel.nl


LBM Almere
Lasbedrijf en waterwerken
www.lbm-almere.nl of bel vrijblijvend 06-29256879 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Woonarkenbouw Wolschrijn
Woonarkenbouw Wolschrijn
Gerrit Bolkade 7
1507 BR Zaandam
tel: 075-6171327
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Arkon bouw
Woonschepenonderhoud
Nieuwbouw, verhogen, verlengen, onderhoud
www.arkonbouw.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW
Copyright © 2011 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp