Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief oktober 2014

Van de redactie
Na een heerlijke zomer vol waterpret over tot de orde van de dag. We gaan een nieuwe stadsdeelbestuurder de woonbootlocaties van Noord laten zien. We wachten vol spanning op de rechtszaak over de tuinen van de Bongerd en we verbazen ons over de soap op het Buiten IJ. Verder in deze nieuwsbrief o.a. een foto verslag van onze eigen 'City Swim' en een kennismaking met 'Het Paard van Noord'. 
 
Kennismaking stadsdeelbestuurder
Op uitnodiging van stadsdeelbestuurder Mw. Saskia van Groenewoud hebben namens het WBK Geert Lewis, Gerda van Zelst en Mieke Sterk op 1 september jl. een kennismaking gesprek gehad. Aanleiding daartoe was het Raadsadres van 14 februari 2014 m.b.t. het baggeren en beschoeiingen.
Ze heeft aangegeven een nieuwe afspraak te willen en dan graag op locatie om in een ontspannen sfeer met elkaar te kunnen praten.  Afgesproken is om op de boot van Mieke bijeen te komen. Wij zullen haar na het gesprek uitnodigen voor een boottripje langs meerdere locaties en zo al varende het een en ander nog eens specifiek onder haar aandacht te brengen.

 
De Bongerd
De woonbootbewoners hebben een bodemprocedure tegen het stadsdeel aangespannen over de tuinen.
Het eerste antwoord van het stadsdeel op de dagvaarding (de zogenaamde conclusie van antwoord en conclusie van eis in reconventie) van de stadsdeeladvocaat  is inmiddels binnengekomen. Nu zal de woonbotenadvocaat Joris Klompé weer een reactie gaan schrijven (zogenaamde conclusie van antwoord en conclusie van eis in reconventie onzerzijds). Daar gaat tijd overheen. De agenda’s van de diverse betrokkenen (rechter, advocaten, betrokkenen) moeten de komende weken op elkaar afgestemd worden. De rechtszaak zal niet voor medio november dienen.
Lees meer
 
Zijkanaal I Swim
Op 7 oktober was in zijkanaal i onze eigen alternatieve city swim. Maar liefst 15 dappere zwemmers bedwongen bijna de hele lengte van het kanaal en talloze bootjes, surfplanken, opblaasbootjes en een enkele kano voeren eromheen. De start was met koffie en taart bij de steigers. Op de woonboten langs de kant en op de brug stonden supporters en Ed verzorgde de muziek en de diepte-interviews tijdens de swim. Het geheel eindigde in de tuin van Richard en Elise, met een barbecue, hottub en kampvuur. Het is nu al een traditie, dus ga maar vast in training voor volgend jaar.

 
Het Buiten IJ
In april hebben enkele bootbewoners aan de Schellingwouderdijk zonder medeweten van de anderen Rijkswaterstaat aangeboden de steigers te herinrichten en in eigendom van de bootbewoners te nemen.
Rijkswaterstaat heeft dat inmiddels ook als serieus voorstel opgevat. Want, zoals bekend wil Rijkswaterstaat als beheerder van de hoofdvaarweg die het Buiten IJ is, graag van de woonboten op het Buiten IJ af, maar wel op kosten van de gemeente.
Lees meer
 
Gedoogregeling Amsterdam
Op 16 april 2014 deed de Raad van State de uitspraak dat ook woonboten als bouwwerk moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat er -in tegenstelling tot de huidige praktijk- voortaan een omgevingsvergunning nodig is en dat daarmee woonboten  onder het Bouwbesluit 2012 moeten voldoen en aan de Brandbeveiligingsverordening 2013.
Dit komt neer op een erg laat terugdraaien van de overhaaste deregulering in 1991, waarbij plotseling de woonvergunning voor woonboten kwam te vervallen. Die woonvergunning werd destijds verleend door de provincie zodra voldaan werd aan enkele lichte eisen ten aanzien van de toegankelijkheid en indeling.
Lees meer

Het Paard van Noord
Een groep bewoners van de Bongerd en omstreken heeft het initiatief genomen om de oude cementkraan in ere te herstellen. De kraan zal rechtop gezet worden in de bocht van zijkanaal i. Er komt een zwemsteiger en een buurtpaviljoen. Dit wordt geen commerciele horecagelegenheid maar juist een fijne plek voor de buurt. De groep bewoners wil een inspirerende plek creëren aan het kanaal waar omwonenden en bezoekers elkaar ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Enkele woonboters hebben inmiddels ook aangehaakt. Op een feestelijk bijeenkomst op 13 september werd de nieuwe naam gepresenteerd: Het Paard van Noord. Zo heette de kraan vroeger in de volksmond, omdat het een echt werkpaard was die bijna heel Noord heeft helpen bouwen.
Er moet nog veel werk verzet worden en iedere hulp is welkom. Bekijk hier een filmpje over de kraan


Rioleringaansluiting  
Rijkswaterstaat heeft op 2 september jl. per aangetekende brief gemeld dat uitstel beëindiging lozingen afvalwaterhuishoudens afkomstig van woonboten gelegen binnen het projectgebied Noord “IV” is verleend. Dit betreft  de  Buiksloterdijk alle oneven nummers (429 t/m 503), Appelweg 22 t/m 44, Druivenstraat alle oneven nummers 41 t/m 67b en Koppelingpad 1 t/m 12.  Tot uiterlijk 1 januari 2015 wordt het lozen van afvalwater van de (woon) boot op het oppervlaktewater toegestaan.
De bewoners van de Landsmeerderdijk (de even nummers) 44 t/m 108 en Oostzanerdijk 19 hebben uitstel om te lozen op het oppervlaktewater tot uiterlijk 31 juli 2015.
 
  
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
woensdag 9 december
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Huis en Hypotheek

Zorgt voor rust en zekerheid door
onafhankelijk hypotheekadvies!
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Polhuis Financiele Diensten
Tevens aan-en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven!
www.polhuisfd.nl

Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
Berging, onderhoud, sleepwerk
Buiksloterdijk 431
1034 ZA Amsterdam
tel: 020-6329412
        06-51452276
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
SEDW

Uw droom... uw ark...   
uw partner
www.spruytarkenbouw.nl

pk waterbouw

PK waterbouw

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk.
Voor elke klus hebben we een oplossing. 
www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2014 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp