BG-dagen 2017

Bedrijfsarts, kompas naar de toekomst

 

Dit jaar organiseert de Commissie Nascholing NVAB (CNN) de 62ste editie van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen. Op 8 en 9 juni is congrescentrum Papendal in Arnhem weer de ontmoetingsplek voor bedrijfsartsen. Jan Willem Peeters (voorzitter CNN) en Jurriaan Penders (voorzitter NVAB) nodigen alle NVAB-leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Kom ook en meld u aan via onze website.


 

NVAB-advies aan bedrijfsartsen naar aanleiding van Zembla over Ciran
 Woensdag 1 maart  was er een uitzending van televisieprogramma Zembla over Ciran. Daarin kwamen zowel inhoudelijke als financiële tekortkomingen aan bod. De NVAB onthoudt zich nog van een inhoudelijk oordeel en wacht de resultaten van het aangekondigde onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit af (NZa). De NVAB adviseert bedrijfsartsen vooralsnog bij verwijzing naar een vestiging van Ciran de aanbevelingen uit de NVAB-leidraad ‘ Verwijzen door de bedrijfsarts’ te volgen, net als bij andere verwijzingen. Lees verder op onze website.
 De bedrijfsarts: verantwoordelijk voor en onafhankelijk bij sociaal-medische begeleiding

In de tv-uitzending van 6 maart liet Radar zien hoe Acture te werk gaat en er werd een aantal misstanden gepresenteerd. De NVAB vindt dat de bedrijfsarts in dit kader moeten handelen volgens de normen voor professionaliteit en onafhankelijkheid van de beroepsgroep. Een compromis is niet mogelijk. Lees verder op onze website.

 

 

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale geneeskunde

De afgelopen drie jaar werkten de drie sociaal geneeskundige verenigingen KAMG, NVVG en NVAB aan verdere professionalisering van de medische vervolgopleidingen tot sociaal geneeskundige. Op 31 mei presenteren zij de resultaten en delen graag de implementatieplannen met de deelnemers aan het symposium. Lees verder op onze website.

 

Supervisie door bedrijfsarts niet goed geregeld

 

 

Volgens het RTG is de arts tekort geschoten in haar dossiervoering en heeft ze bij de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid niet de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. De arts  heeft, bij een zeer zeldzaam ziektebeeld en ondanks de wens geuit door klaagster, nagelaten informatie op te vragen bij de behandelend sector. Zij heeft voorts klaagster belastbaar geacht in passend werk zonder de door haar opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst in een arbeidsdeskundig onderzoek te laten vertalen naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Verweerster heeft zonder de vereiste supervisie door een eindverantwoordelijk bedrijfsarts, taken vervuld die aan een bedrijfsarts zijn voorbehouden, terwijl de arts zelf geen bedrijfsarts is. De arts krijgt een berisping. Lees hier de uitspraak van het RTG Zwolle.

Advies NVAB
Ondanks het feit dat de superviserend bedrijfsarts in deze tuchtzaak geen partij is, adviseert de NVAB nogmaals dat bedrijfsartsen zich voldoende rekenschap dienen geven van de handelingen van artsen die zij formeel superviseren.
 

 

Agenda voor de zorg

 

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gaat voor de toekomstige minister van VWS een strategische beleidsagenda te maken: De Zorgagenda. U wordt uitgenodigd  om mee te werken aan dit project door op de website van de RVS uw ervaringen met zorg of hulp te delen. En u kunt een boodschap voor de toekomstige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan ons meegeven.  
 
 

 

WKKGZ en Second Opinion

WKKGZ van toepassing voor bedrijfsartsen? Ja en Nee

 

Bedrijfsartsen vallen wat betreft handelingen in opdracht van de werknemer (arbeidsomstandighedenspreekuur) onder de Wkkgz. Voor handelingen in opdracht van de werkgever (verzuimspreekuur) is de Wkkgz (hoofdstuk 3) niet van toepassing. Bedrijfsartsen moesten al een klachtenregeling hebben conform de Arbowet, artikel 14 (tweede lid onder h).
In de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) behorend bij de wijzigingen van de Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat, wordt het klachtrecht verder voor de werknemer verder geregeld. Deze AMvB wordt op dit moment nog aangepast naar aanleiding van de internetconsultatie die eind 2016 plaatsvond. Oval en NVAB hebben gevraagd om de ‘dubbeling’ van klachtrecht (via Wkkgz en Arbowet) anders te regelen. Zodra deze AMvB bekend is, zullen we hier nader over berichten.
In diezelfde AMvB wordt ook de procedure rond de second opinion vastgelegd.
 
Naast de klachtregelingen volgens de Wkkgz en de Arbeidsomstandighedenwet is er op basis van de Wet op de medische keuringen een separate klachtenregeling voor aanstellingskeuringen. Een keurling kan dan een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.
 

KNMG: Veilig appen doe je zo
 Appen is een snelle en makkelijke manier om informatie over patiënten te delen. Maar hoe zorg je ervoor dat dat correct gebeurt? Joost Bruggeman en Sjaak Nouwt (KNMG) zetten de regels op een rij. Lees verder op de site van Medisch Contact.


 

8 september 2017
Afscheidssymposium Prof.dr. Willem van Mechelen

 

 
De VU in Amsterdam organiseert op 8 september een symposiumdag ter gelegenheid van het afscheid van Willem van Mechelen. Het definitieve programma wordt in mei gepubliceerd. Vanaf dat moment kan men zich ook als deelnemer registreren. We houden u op de hoogte.
 

De beste jonge dokter: uw mening telt!

De Geneeskundestudent en het Erasmus MC starten een competitie voor de beste jonge dokters van Nederland. Wat maakt een arts eigenlijk goed? En wie bepaalt dat? Hoe bepaal je de kwaliteiten van een arts en kan dat eigenlijk wel? En zouden patiënten dezelfde keuze maken als artsen? Vragen waar de organisatoren de discussie over willen starten. Daarom organiseren ze op 13 mei een interactieve symposium als voorbereiding op de competitie ‘De beste jonge dokter’. Via deze link vindt u meer informatie. 

Handreiking opnemen gesprekken: consultatieronde
 


De KNMG ontwikkelt de ‘Handreiking Opnemen van gesprekken door patiënten’. Deze handreiking biedt artsen handvatten om het opnemen van gesprekken op een goede manier te integreren in de praktijk. De conceptversie is gereed voor becommentariëring. Via deze link naar de KNMG-website kunt u het document downloaden en drie vragen beantwoorden.
 

31 mei 2017
KNMG-Symposium ‘Maak de zorg rookvrij’

 

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van tabaksverslaving en in het stimuleren van een rookvrije omgeving. Vooral omdat artsen dagelijks contact hebben met rokers. De KNMG wil artsen, studenten, bestuurders en beleidsmedewerkers vanuit de zorg inspireren om met elkaar te werken aan een rookvrije samenleving, beginnend in de zorg. Kijk hier voor meer info en aanmelden.
 
 

Leden voor de CROW

om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het bedrijfsartsenvak


De Commissie Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap (CROW) zoekt NVAB-leden die geïnteresseerd zijn in de beleidsmatige aspecten van kwaliteitsbevordering en wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening. Er zijn momenteel twee vacatures (door vertrek en behoefte aan uitbreiding). We zoeken kandidaten met een achtergrond van praktiserend bedrijfsarts (in opleiding) en/of van onderzoeker / wetenschappelijk medewerker. Meer informatie vindt u op onze website.


 

Succesvolle promotie van het vak tijdens KNMG Carrièrebeurs

 

Dit jaar presenteerde de NVAB ook weer het vak van de bedrijfsarts op de KNMG-Carrièrebeurs in Den Bosch. Lianne Schouten en Rick van Steenkiste (beiden AIOS Bedrijfsgeneeskunde) spraken afgelopen zaterdag 25 maart met tientallen geïnteresseerden om ons mooie vak te promoten. Ook bedrijfsarts Hans Revenboer en NVAB-projectleider Jacqueline Gerritsen vertelden de bezoekers aan de NVAB-stand over de opleidingsmogelijkheden en het werk van de bedrijfsarts.
 
Copyright © 2017
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp