Copy

Veilig werken met bedrijfsgeneeskundige informatiesystemen

 
De NVAB heeft een keurmerk voor bedrijfsgeneeskundige informatiesystemen (BIS) in voorbereiding. Vooruitlopend op dit keurmerk heeft de NVAB een notitie opgesteld om bedrijfsartsen te informeren over hoe ze veilig kunnen werken met computers en informatiesystemen. Heeft u vragen heeft over de NVAB-notitie, stuur dan een mail aan vraagbaak@nvab-online.nl.
BG-dagen: nog enkele plaatsen beschikbaar

Haal het beste uit u zelf en kom naar de BG-dagen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op 24 mei en 25 mei. Het programma biedt inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland, posterpresentaties en vele interactieve sessies. Schrijf u in en stel zelf uw programma samen door die onderwerpen te kiezen die u het meest aanspreken.


Expertmeeting over de positie van de bedrijfsarts

De NVAB was prominent vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst van de Sociaal Economische Raad (SER) over de positie van de bedrijfsarts Frankrijk, Finland en Nederland. Zowel de praktijk als de regelingen kwamen aan bod.

Vraag en Antwoord

In Nederland zoeken jaarlijks ruim 2 miljoen werkenden naar informatie over werk en gezondheid, vaak via bronnen als Google. In 50% van de gevallen vinden ze niet wat ze zoeken, of ze vinden onjuiste informatie. ArboAntwoord, een onafhankelijke online netwerk van experts, kon het aantal correcte en bruikbare antwoorden aanzienlijk verhogen. Voor ongeveer 75% van de vraagstellers leidde de geboden informatie tot meer kennis over veiligheid en gezondheid op het werk. Overheden, werkgevers en kennisinstituten zouden het voortouw moeten nemen in het opbouwen van deze netwerken.

Dit zijn de conclusies uit het proefschrift ‘From question to answer. Information for workers on occupational safety and health’ waarop Martijn Rhebergen op 16 mei promoveerde. Het onderzoek is uitgevoerd op het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC. NVAB-hoogleraar Carel Hulshof is mede-promotor.

Diabetes en Arbeid

Tijdens de BG-dagen wordt de richtlijnmodule Diabetes en Arbeid gelanceerd. Op 24 mei zijn drie workshops waarin  de specifieke rol van de bedrijfsarts voor werkenden met diabetes wordt belicht. Bekijk het programma.Arbobalans 2011

Nederlandse arbeidsomstandigheden zijn beter dan het Europees gemiddelde. Werkgevers vinden de aanpak van psychosociale risico’s lastig. De sectoren horeca en gezondheids- en welzijnszorg scoren relatief laag op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De sectoren financiële en zakelijke dienstverlening scoren hier relatief hoog op. Dit zijn enkele conclusies uit de lezenswaardige Arbobalans 2011.
Kwaliteitskader KNMG

De KNMG heeft het nieuwe Kwaliteitskader medische zorg  gepubliceerd. Over de NVAB-kwaliteitsvisitatie komt binnenkort een interview in Medisch Contact met bedrijfsarts Leo Vermeer.
U kunt de kwaliteitsnormen van de KNMG lezen in de publicatie 'Staan voor kwaliteit'.Bedrijfsarts in het nieuws

Rob Hoedeman, bedrijfsarts, geeft op de website van RTL Nieuws advies over het herkennen van burnout. Hij onderscheidt drie fases en geeft ook aan wat je kunt doen om burnout te voorkomen.
Copyright © 2012 *|LIST:COMPANY|*.
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht