Copy

Tien voor de bedrijfsarts:
het thema van de BG-dagen 2013


Dit jaar hebben de BG-dagen als thema: ‘Tien voor de bedrijfsarts’. Tien staat voor onze 10 Kernwaarden die aangeven wat de NVAB onder goede bedrijfsgeneeskundige zorg verstaat. De CNN (Commissie nascholing NVAB) heeft rond het thema een interessant en afwisselend programma samengesteld.

De BG-dagen vinden plaats op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei.

Als u zich vóór 1 april  inschrijft, ontvangt u 20 euro vroegboekkorting.
Meteen inschrijven kan hier.

Een greep uit de parallelsessies

Elke dag biedt een pallet aan mogelijkheden om kennis op te doen. Een greep uit het aanbod:
  • Met kanker naar de bedrijfsarts
  • Aan het werk met rouw
  • Le risque professionel
  • Aan de slag met social media
  • Als je de richtlijnen gebruikt krijg je nooit een loonsanctie, toch?
  • Speelse methodieken voor Intervisie
  • Hulp aan artsen met een verslaving

Call for abstracts

Ook dit jaar nodigen wij onderzoekers en/of bedrijfsartsen (al dan niet in opleiding) van harte uit om een voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde interessante posterpresentatie te verzorgen op de Bedrijfsgeneeskundige dagen.

Wilt u de resultaten van uw (wetenschappelijke) onderzoek presenteren aan de congresbezoekers? Stuur ons dan voor 26 april een abstract. Verdere informatie kunt u lezen op de NVAB-website.Paradigmawerkgroep

In het kader van de Stuurgroep verbetering poortwachter zijn SZW, UWV, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg, gestart met een Paradigmagroep.  
Er worden thema’s en onderwerpen behandeld, die te maken hebben met de verschillende taal (paradigma’s) die het UWV (als beoordelaar van het re-integratieverslag) en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen (als adviseur van de werkgever in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer) spreken. Doel van de groep is om de onderlinge communicatie te verbeteren. De Paradigmagroep is inmiddels vier maal bij elkaar geweest en heeft een nieuwsbrief gemaakt over de werkzaamheden en afspraken.

10 Kernwaarden

De 10 Kernwaarden geven aan wat de NVAB onder goede bedrijfsgeneeskundige zorg verstaat. Ze zijn vooral bedoeld om duidelijk te maken welke kwaliteitsnormen wij onszelf opleggen, maar ook wie wij zijn en wat wij kunnen.
Lees hier de 10 Kernwaarden.

VWS: “Hoe Nederland nog veel gezonder kan!”

De minister en staatssecretaris van VWS hebben in december 2012 het Nationaal Programma Preventie (NPP) aangekondigd: een meerjarig kaderprogramma met verschillende activiteiten, deelprojecten en actoren. De ambitie van het NPP is daar waar mogelijk de ziektelast te vermijden door het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen arm/lager opgeleid en rijker/hoger opgeleid en het beperken van het aantal chronische zieken en aantal chronische ziekten per persoon.

Actief bijdragen?
Dat kan. Stuur uiterlijk 22 februari een (vernieuwend) idee onder de titel “Hoe Nederland nog veel gezonder kan!” (zonder bijlagen, max. 1000 woorden) naar kwaliteitsbureau@nvab-online.nl met vermelding van uw naam en contactgegevens.BA&O congres
'Do you believe in Magic?'

Op 12 april organiseert de BA&O haar jaarlijks congres in Driebergen (Landgoed De Reehorst).
Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.


Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp