Copy

Najaarsvergadering: Jurriaan Penders voorgedragen als nieuwe voorzitter

Op 7 november vindt de najaarsvergadering plaats. Op de agenda van het huishoudelijk gedeelte staan onder andere de begroting voor 2013 en de wisseling in het bestuur. Pieter Rodenburg zal tijdens de vergadering terug treden als voorzitter. Jurriaan Penders is door het bestuur voorgedragen als zijn opvolger. Lees verder wat Jurriaan Penders de NVAB wil brengen.

U vindt de stukken voor de ledenvergadering op het besloten deel van de NVAB-website. Via de website kunt u zich ook aanmelden.

Najaarsvergadering:
Afscheidssymposium Pieter Rodenburg

Ter gelegenheid van het afscheid van Pieter Rodenburg als voorzitter van de NVAB wordt woensdagmiddag 7 november vanaf 13.15 uur het  symposium “Bedrijfsarts in Beweging” georganiseerd.
De sprekers staan stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de bedrijfsgezondheidszorg, waarbij niet alleen achterom, maar ook vooruit wordt gekeken.
Aanmelden kan via de NVAB-website.Loonsancties UWV: consequenties voor de bedrijfsarts

Voor de zomer heeft de NVAB een ledenraadpleging gehouden over de ervaringen met loonsancties. De resultaten zijn door de NVAB ingebracht in een werkgroep van het ministerie van SZW die voortkomt uit de stuurgroep “verbetering wet poortwachter”. In deze werkgroep wordt nu verder gesproken over o.a.:
1.     Het opleggen van loonsancties omdat bedrijfsartsen niet hebben gehandeld volgens door de NVAB geautoriseerde richtlijnen
2.     De manier waarop de belastbaarheid in kaart wordt gebracht en de rol die door UWV aan de FML wordt toegekend.


 
De NVAB-vertegenwoordigers in de SZW-werkgroep willen graag blijvend gevoed worden met casuïstiek en ervaringen. Uw ervaringen en/of aanvaringen met het UWV op het gebied van het (toetsen van het) toepassen van richtlijnen en FML horen wij graag via vraagbaak@nvab-online.nl

Verzuimbedrijven schieten te kort

Eerste consult bij bedrijfsarts vaak te laat

Eerder dit jaar kwam het functioneren van verzuimbedrijven in opspraak na een uitzending van het televisieprogramma Zembla over misstanden bij VerzuimReductie, veruit de grootste aanbieder in de sector. Op verzoek van de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Paul de Krom de opdracht tot onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat er bij verzuimbedrijven in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) soms privacygevoelige informatie van werknemers wordt ingewonnen en geregistreerd.
De onderzoekers constateren verder dat het vaak te lang duurt voordat verzuimbedrijven een bedrijfsarts inschakelen. Lees verder. 

Klinische arbeidsgeneeskunde in basispakket

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde heeft mede namens de NVAB een brief gestuurd naar de ministers van SZW en VWS. De NVKA en NVAB pleiten ervoor om klinisch arbeidsgeneeskundige zorg op te nemen in het basispakket.
Zij vinden het belangrijk dat serieuze stappen worden gezet. Bij structurele financiering van de klinische arbeidsgeneeskunde wordt niet alleen een lacune in zorg weggenomen, maar zijn met
name besparingen mogelijk op uitgaven in de sociale zekerheid.
U kunt meer achtergronden lezen in de brief die naar de bewindslieden is verstuurd.

Bedrijfsarts optimaal toegankelijk


In zijn laatste column in Medisch Contact focust Voorzitter Pieter Rodenburg op toegang voor werkenden tot dé expert voor arbeid en gezondheid voor optimale zorg. Dat is niet alleen het recht voor de werknemer in (middel)grote bedrijven, maar ook voor de zelfstandige zonder personeel (zzp’er), en de werknemer in het mkb voor wie de toegang tot de bedrijfsarts thans wordt versperd door een casemanager. Lees: Bedrijfsarts optimaal toegankelijk.
Symposium mentaal fit en veerkrachtig

Op 28 november organiseert de NVAB op verzoek van het ministerie van SZW een congres over het mentaal fit en veerkrachtig houden van werknemers. Dit congres vindt plaats in het kader van de week van de mentale gezondheid.
 
Tijdens het congres presenteren NVAB, BA&O, NVvA en NVVK drie nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor arboprofessionals over Agressie en Geweld, Tillen en Werkdruk. Na een plenaire sessie worden de drie richtlijnen in parallelle sessies  behandeld.
Klik hier voor de link naar het  inschrijfformulier.VWS stimuleert artsen om BIG-registratie te communiceren

Naast duidelijkheid over het feit dat een arts een BIG-registratie heeft, wil VWS hiermee ook voorkómen dat iemand zich onbevoegd voor arts uitgeeft.
Voor gebruik op websites heeft het ministerie een aparte banner laten ontwikkelen, die bij aanklikken direct linkt naar de eigen gegevens in het BIG-register.
Het gebruik van de banner is uiteraard vrijwillig, maar misschien een optie als u een update van uw website uitvoert. De banner en uitleg over het gebruik ervan vindt u op de website van het BIG-register.

Veranderingen in besluit aanstellingskeuringen


Besluit van 19 september 2012 tot wijziging van het Besluit aanstellingskeuringen en van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in verband met de onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen. Lees hier verder op de site van Overheid.nlFit zijn is belangrijk voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Het Zakboek FIT aan het werk! biedt 60 oefeningen met duidelijke instructiefoto’s die kunnen helpen vitaal te blijven. Op basis van het soort werk kunnen werknemers de geschikte oefeningen selecteren. Daarnaast is het een handig hulpmiddel voor  bedrijfsartsen die werknemers begeleiden bij het verhogen van hun belastbaarheid.
Bekijk hier het inkijkexemplaar.
ISBN: 978-90-6720-53-99

Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp