Copy

Samenwerking
Bedrijfsarts - Verloskundige


In opdracht van de ministeries van VWS en SZW verrichtte de NVAB een inventarisatie naar samenwerking tussen bedrijfsartsen en verloskundigen. Alle deelnemers aan dit onderzoek zijn het er over eens dat de vrije toegang tot de bedrijfsarts voor zwangere en pas bevallen werknemers een voorwaarde is voor goede zorg. Toegang tot het preventief consult bij de bedrijfsarts voor alle zwangere werknemers biedt een oplossing. Aanbevolen wordt onderzoek te doen naar de return of investment van deze interventie en daarnaast te inventariseren hoe men binnen de Europese Unie omgaat met de risico’s in het werk tijdens de zwanger­schap. Inzicht in de vraag of deze verschillen binnen de Europese Unie leiden tot verschil in morbiditeit en mortaliteit bij zowel de moeder als het (ongeboren) kind, kan een basis vormen voor de wijze van zorg voor werkende zwangeren in Nederland. De samenvatting en aanbevelingen vindt u op de NVAB-website door hier te klikken.Haal het beste uit jezelf:
BG-dagen 2012

Tijdens dit tweedaagse congres wordt de lat op de eerste dag hoog gelegd en houden we de fakkel brandend op de tweede dag. Na plenaire inleidingen met inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland volgen posterpresentaties en vele interactieve sessies. Stel zelf uw programma samen door die onderwerpen te kiezen die u het meest aanspreken. Profiteer van de vroegboek korting tot 1 april en schrijf in via deze link.


Congres Preventieve Bedrijfsgezondheidszorg
9 mei 2012

Onderwerp is de preventie op de werkvloer om gezond, actief en betrokken de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Deze preventie wordt belicht vanuit het perspectief van werknemers, bedrijven en (bedrijfs-) gezondheidszorg. Niet alleen het behoud van werk staat centraal, maar ook de bevlogenheid en fysieke vitaliteit van de werkende. Zonder aandacht voor deze onderwerpen is het niet voor te stellen dat een metselaar, onderwijzeres, schoonmaker of verpleegkundige tot 66 of 67 jaar goed kan functioneren. Sprekers zijn o.a. prof. André Knottnerus, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en de hoogleraren  Frank van Dijk, Carel Hulshof en Wilmar Schaufeli. U vindt meer informatie via deze link.


Huisarts pleit ook voor betere samenwerking met bedrijfsarts

Verzuimende werkenden komen zowel bij de huisarts als bij de bedrijfsarts. Daarom zou een betere samenwerking tussen disciplines al vanaf de opleiding nagestreefd moeten worden, aldus huisarts Henk J. Schers in het NTvG (8). Ook vindt hij dat de NHG-standaarden veel explicieter aandacht zouden moeten besteden aan de werkende mens om de grote interdoktervariatie te verminderen.

Omdat werk door curatieve collega’s vaak als belastende factor of potentieel gevaar voor de gezondheid wordt gezien, beschrijft bedrijfs- en verzekeringsarts Han Anema in datzelfde nummer de geïntegreerde zorg  met participatie als behandeldoel. Hij laat daarmee zien dat het integreren van arbeidsgeneeskunde en curatieve zorg in het belang is van de patiënt en dat arbeidsgeneeskundigen samen met curatieve collega’s onderdeel dienen te zijn van één zorgketen.

Eveneens in hetzelfde nummer staan twee bedrijfsgeneeskundige publicaties over respectievelijk ‘Voorspellers van langdurig verzuim’ (prospectief cohortonderzoek door Moniek C.Vlasveld et al) en ‘Determinanten van werkhervatting en verzuimduur bij werknemers met psychische klachten’ (dwarsdoorsnedestudie door Peter A.Flach et al). Lees verder via deze link naar het Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4375.Ledenvergadering

Meer weten over de visie van de NVAB op de toekomst van de bedrijfsgeneeskunde? Mee discussiëren over de wettelijke kaders van en het samenwerken met casemanagers? Kom dan naar de  de Algemene Ledenvergadering op 4 april 2012. Voor informatie en aanmelden: klik hier.Steentje bijdragen aan kwaliteitsbeleid?

Het aantal van de nu 50 opgeleide visitatoren is niet toereikend om de honderden bedrijfsartsen komende paar jaar te visiteren. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die visitator willen worden. Lijkt het u leuk om collega’s te begeleiden bij hun professioneel functioneren als bedrijfsarts? Dan is het visitatorschap vast iets voor u! Klik op onderstaande afbeelding en u vindt de functie-eisen, het Smoelenboek Visitatie en verdere informatie.
Ervaringen bedrijfsartsen met casemanagers

Onze oproep om uw ervaringen met ons te delen heeft heel wat reacties opgeleverd. De essentie is dat er echt iets moet gebeuren. Binnenkort laten wij u weten welke stappen wij zullen zetten om ruchtbaarheid te geven aan de soms kwalijke praktijken. Daarnaast zullen we tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 april aanstaande het onderwerp bespreken en een leidraad presenteren. Kortom: wordt vervolgd.UWV: beoordeling
re-integratie­verslagen

In vervolg op de levendige discussie in de NVAB LinkedIn groep en casuïstiek die de Vraagbaak ontving, zullen de ervaringen in kaart worden gebracht. De oproep aan bedrijfsartsen om hun ervaringen te delen met de NVAB is recent verzonden. De respons zal gebruikt worden voor verdere actie. Preventie van ongezond gedrag
een taak van bedrijfsartsen?

Tijdens een interview op Radio 1 gaat bedrijfsarts Juan Bouwmans in op vragen over de leefstijldiscussies die hij zelf voert met werknemers en werkgevers. Beluister het programma hier.

Copyright © 2012 *|LIST:COMPANY|*.