Copy

NVAB en de landelijke verkiezingen

Omdat de politieke partijen nu werken aan hun verkiezingsprogramma bracht de NVAB drie stellingen onder hun aandacht:
- De bedrijfsarts moet toegankelijk zijn voor alle werkenden
- Structuur en financiering van de bedrijfsgezondheidszorg moeten worden veranderd
- Opleidingsfonds voor bedrijfsartsen is noodzakelijk.
 
In een korte toelichting schreef de NVAB dat investeren in de duurzame inzetbaarheid van alle (potentieel) werkenden noodzakelijk is. Lees meer.

 

Profiel en producten van de bedrijfsarts: uw reactie is welkom!

Het document ‘Profiel en producten van de bedrijfsarts’ schetst wat bedrijfsartsen bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland. Met het verzoek om commentaar en aanvullingen te leveren heeft het NVAB-bestuur dit document onlangs aangeboden aan de leden via commissies, werkgroepen en kringen. NVAB-leden kunnen hun reactie kenbaar maken via de Kring, commissie of werkgroep waarvan zij deel uitmaken, maar ook op individuele basis. Reacties zijn welkom tot half juli 2012 bij Jos Manders, senior beleidsmedewerker,  j.manders@nvab-online.nl.
 

Pseudodokteren: schade en schande

Rond ziekteverzuim zijn voor de werknemer kwalijke praktijken gegroeid zoals te zien was in ‘De verzuimpolitie’ van Zembla. Dat is jammer en schadelijk voor de werknemer. De bedrijfsarts komt er niet of veel te laat aan te pas. De Zembla-uitzending leidde tot maatschappelijke verontwaardiging, politieke vragen en acties. Voorzitter Pieter Rodenburg meldt in Medisch Contact dat heel duidelijk blijkt dat de werknemer toegang wil hebben tot de deskundigheid en de vertrouwelijkheid van de bedrijfsarts. Lees: patiënt/werknemer en bedrijfsarts: samen sterk!

Bericht aan Tweede Kamer over opleidingsfonds bedrijfsartsen

De NVAB pleit voor een goed functionerend systeem van bedrijfsgezondheidszorg, waarin alle (potentieel) werkenden toegang hebben tot de bedrijfsarts. In de toekomst is door een combinatie van hoge uitstroom (vergrijzing) en lage instroom een tekort aan bedrijfsartsen te verwachten. De NVAB heeft de Tweede Kamer laten weten dat het noodzakelijk is om de instroom in de bedrijfsartsenopleiding te verhogen. Lees meer.


Interventie optimaliseert arbeidsparticipatie kankerpatiënt

Sietske Tamminga onderzocht hoe de arbeidsparticipatie van mensen met kanker kan worden geoptimaliseerd. De titel van haar proefschrift is ‘Enhancing return to work of cancer patients’ en zij promoveerde op 8 juni jl. aan de Universiteit van Amsterdam. Lees meer.


Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten opende een meldpunt naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 23 maart over De Verzuimpolitie. De reacties bij het meldpunt waren schokkend. De 1429 respondenten meldden veelvuldig over intimidatie, wets- en procedureovertredingen, pesten en privacy-schending. De bond geeft in het rapport ook aanbevelingen voor verbetering. Zo wil de bond voor alle werknemers toegang tot een deskundige en onafhankelijke bedrijfsarts en het recht op een mensgerichte verzuimbegeleiding. Lees meer.


Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2012

De beelden met een sfeerverslag en de informatie over voordrachten en (winnende) posterpresentaties vindt u op onze website.
 

Nederlandse, Finse, Franse bedrijfsartsen

Het werk van Nederlandse bedrijfsartsen mag niet te veel kosten en is vooral gericht op een zo laag mogelijk ziekteverzuim. In het buitenland richten bedrijfsartsen zich veel meer op preventie en het opbouwen van een vertrouwensband met een werknemer. Wat kunnen ze van elkaar leren? De SER hield er een symposium over met Nederlandse, Finse en Franse bedrijfsartsen. Lees meer.Competitie: meld goede praktijken

Het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid organiseert elke twee jaar een Goede Praktijken Competitie. Dit jaar is het thema: Samen sterk voor preventie. Heeft of kent u een goed voorbeeld op bedrijfs- of sectorniveau ...
- dat gaat over preventie van arbeidsrisico’s
- de nadruk legt op betrokkenheid van werknemers en succesvolle samenwerking tussen werkgever en werknemer
- waarvan resultaten bekend zijn?
De deadline is 12-09-2012. Informatie en inschrijven.
BGZ tussen markt en professie

Op 7 september 2012 is het symposium Bedrijfsgezondheidszorg tussen markt en professie. Er wordt ingegaan op de vraag waardoor de professionele integriteit en gedrevenheid worden bedreigd en hoe deze in een commerciële setting beter kunnen worden gewaarborgd. Informatie en aanmelden.Mmm…..Mensen met mogelijkheden

In 2011 hebben in vijf regio’s verzekeringsartsen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, orthopedagogen en psychologen geluisterd naar de verhalen van jongeren met beperkte mogelijkheden. Zij hebben met elkaar gereflecteerd op hun professionele samenwerking in dienstverlening aan deze jongeren. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst om de samenwerking rond de Wajongere te verbeteren. Lees meer.Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht