Vroegboekkorting Bedrijfsgeneeskundige Dagen

 

Op 18 en 19 juni vinden de 60ste Bedrijfsgeneeskundige Dagen plaats in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem. De eerste dag staat grotendeels in het teken van het SER-advies over de arbeidsgerelateerde zorg. Op de tweede dag horen de deelnemers meer over de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Ook dit jaar hebben we weer een zeer gevarieerd aanbod van parallelsessies. Nieuw zijn de sessies waarin deelnemers zich gedurende de tijdsduur van 2 ronden kunnen verdiepen in één onderwerp.
Informatie over het programma, de sprekers en inschrijven vindt u op www.nvab-online.nl/bgdagen. Wanneer u zich vóór 1 mei aanmeldt en betaalt, geldt een vroegboekkorting van € 20.
 

Nieuws van het CBR: Aanpassingen Regeling Eisen Geschiktheid

 

Naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad is per 1 april 2015 de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 aangepast. Het is nu formeel toegestaan dat een behandelend specialist een rapport met feitelijke informatie opstelt voor het CBR. Het CBR kan op basis van deze feitelijke informatie en de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 de rijgeschiktheid van de (aanstaande) bestuurder beoordelen. Uiteraard is dit alleen mogelijk als de behandelaar hier zelf aan wil meewerken. Omdat de behandelaar met deze feitelijke informatie geen advies of oordeel geeft, is deze werkwijze in overeenstemming met de KNMG-gedragsregels. Zie voor meer informatie de website van het CBR.
 

Vragen over kanker en werk


De Patiëntenbeweging Levenmetkanker heeft een pool van ervaringsdeskundigen die tips en adviezen geven aan werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen en andere beroepsgroepen. Ze zijn er voor iedereen die een werknemer met kanker begeleidt en hem of haar verder wil helpen, maar hierbij met vragen zit. Bedrijfsartsen kunnen wanneer zij iemand met kanker begeleiden en een vraag hebben, deze vraag stellen via dit online formulier.
 

Eigen inbreng van werknemers bij re-integratie

 


Om zieke werknemers te ondersteunen om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject hebben een aantal patiëntenorganisaties het online leerprogramma Mijn Re-integratieplan  gelanceerd. De eerste resultaten laten zien dat het programma bijdraagt aan een meer oplossingsgerichte samenwerking tussen zieke werknemer, werkgever en bedrijfsarts.
 

Bedrijfsartsen ontvangen dreigmails van nepjurist

 


De afgelopen tijd kreeg de NVAB een aantal meldingen van bedrijfsartsen over de werkwijze van het Arbeidsjuridisch Buro (AJB). Uit nader onderzoek door bedrijfsarts Frank van den Burg, de Volkskrant en de NVAB blijkt dat de jurist van het bureau niet bestaat.
De Volkskrant publiceerde op 22 april een artikel hierover. Het AJB stuurt namens cliënten felle mails aan bedrijfsartsen waarin gedreigd wordt met een klacht bij de tuchtrechter. De NVAB adviseert bedrijfsartsen om de handelwijze te volgen die gebruikelijk is bij klachten, namelijk om eerst met de werknemer zelf te bespreken wat er precies speelt. Verstrek verder geen medische informatie aan het AJB, want de gegevens worden niet volgens de privacywetgeving behandeld.

De NVAB beraadt zich op nadere stappen tegen het bureau.

Lees verder op onze website.

Langer doorwerken: Vroeg aandacht voor gezondheid

 

 
Jurriaan Penders, voorzitter NVAB
en Pauline Meurs, voorzitter RVZ

In Nederland werken mensen door tot steeds hogere leeftijd. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bracht hierover op 14 april 2015 het Advies “Doorwerken en gezondheid” uit. De Raad stelt dat zorg voor gezondheid kan bijdragen aan langer doorwerken als we maar vroeg genoeg beginnen met die zorg voor gezondheid. Duurzame inzetbaarheid moet expliciet op de agenda staan van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunende zorgverleners. In zijn reactie op het advies noemde Jurriaan Penders het belangrijk dat de focus op levensloop ligt. Er moet wel meer aandacht komen voor de aansluiting van jeugdgezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg en ouderenzorg. Herkenbaar is verder de conclusie van de Raad dat er meer inzicht nodig is in de effectiviteit en kosten van interventies die langer doorwerken bevorderen. Zie berichtgeving hierover van de RVZ.
 

 

NVAB feliciteert
Kring Amsterdam
met 50-jarig bestaan!


 

TV-programma
‘Werk & Parkinson’

Iedere maand zendt ParkinsonTV live online tv uit voor parkinsonpatiënten, mantelzorgers, betrokkenen en zorgverleners. De uitzending van 6 maart ging  over ‘Werk & Parkinson’.
Wat is de invloed van de ziekte van Parkinson op dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie, maar ook als zelfstandige? Hoe gaat een patiënt om met de druk en stress die het werk met zich meebrengen? Bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige Jacqueline Janssen en neuroloog dr. Bas Bloem praatten hierover op ParkinsonTV samen met een parkinsonpatiënte. De uitzending van 6 maart is terug te zien via deze link. 

Bedrijfsartsen gevraagd voor themanummer TBV over DSM-V

 

 

Dit jaar hebben het TBV-themanummer en het TBV-congres als thema 'De betekenis van DSM 5 voor de bedrijfs- en verzekeringsarts'. Bij de voorbereiding wil de redactie graag bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en psychiaters betrekken. Ook is de redactie op zoek naar potentiële auteurs die een bijdrage kunnen leveren aan het themanummer.
Op 6 mei om 15.00 uur is de eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep in Utrecht. Dan worden een eerste opzet voor het themanummer besproken en afspraken gemaakt voor het benaderen van potentiële auteurs. De vervolgbijeenkomst is voorlopig gepland op 1 of 6 juni.
Heeft u belangstelling voor en ervaring met psychische problemen en mogelijk DSM-V en wilt u een bijdrage leveren aan dit themanummer in de voorbereidingsgroep en/of als auteur? Stuur dan een bericht aan TBV-redacteur Wim Otto wimcotto@gmail.com (werkzaam als verzekeringsarts/ beleidsmedewerker bij UWV). 


 

Van de tuchtrechter


Aantal tuchtzaken waarbij bedrijfsartsen betrokken zijn
In het  jaarverslag 2014 van de Tuchtcolleges staat vermeld dat er In totaal 39 klachten tegen bedrijfsartsen zijn afgehandeld. Daarvan zijn er 7 ook bij het Centraal Tuchtcollege terecht gekomen. De cijfers over 2013 waren 45 resp. 16 en over 2012 54 resp. 18.

Bedrijfsarts moet soms behandelaren raadplegen
Het Centraal Tucht College deed eind maart 2015 een uitspraak over  de vraag of de bedrijfsarts bij het vaststellen van de belastbaarheid van een werknemer contact had moeten opnemen met de behandelaren of dat hij op zijn eigen oordeel kon varen. Het CTG oordeelt dat voor de bedrijfsarts dezelfde norm geldt als voor de verzekeringsarts. Dat wil zeggen dat een bedrijfsarts op zijn eigen oordeel kan varen als het gaat om het vaststellen van beperkingen. De behandelend sector moet geraadpleegd worden als een behandeling in gang wordt gezet of plaatsvindt die een beduidend effect zal hebben op de belastbaarheid of als de behandelaren daarover een beredeneerd ander oordeel hebben.
CTG 31 maart 2015,
nr. C2014.197, ECLI:NL: TGZCTG:2015:111


Opdrachtgever kan bedrijfsarts voor tuchtcollege aanklagen
Uit uitspraken van het tuchtcollege blijkt dat een opdrachtgever (werkgever)  die geen directe overeenkomst met de bedrijfsarts heeft, maar met diens werkgever (de arbodienst), toch de bedrijfsarts voor het tuchtcollege kan aanklagen.
CTG 31 maart 2015,
nr. C2014.052, ECLI:NL: TGZCTG:2015:106
 

 
Copyright © 2015
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp