Copy

Werk niet met verzuimbedrijven waar je de NVAB-richtlijnen niet kunt toepassen

Deze oproep deed Pieter Rodenburg, voorzitter van de NVAB, in de uitzending van ZEMBLA van afgelopen vrijdag.


NVAB-leden moeten niet met verzuimbedrijven samenwerken 'als je de NVAB-richtlijnen niet kan toepassen en als je niet de momenten zoals die zijn gedefinieerd in de Wet verbetering Poortwachter kan toepassen.’
De uitzending ‘De verzuimpolitie’ is terug te zien via deze link.

Deze NV@B Nieuws staat in het teken van deze Zembla-uizending en de reacties daarop.


Regie over zorg werkenden terug bij de bedrijfsarts

Werkenden de dupe van huidige situatie

De zorg voor werkenden hoort bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is in juridische zin verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding van werkenden.Het probleem bij de inzet van een casemanager is dat voor bedrijfsartsen in veel gevallen niet geborgd is dat zij deze verantwoordelijkheid waar kun­nen maken.
Lees hier de volledige reactie van de NVAB.


Tweede Kamer wil opheldering over commerciële verzuimbedrijven

Kamerleden van de SP, D66, CDA, GroenLinks en PvdA hebben vragen gesteld over de werkwijze van commerciële verzuimbedrijven. Zij vinden dat er einde moet komen aan schending van de privacy en het overtreden van regels. Lees hier verder.

Kamerdebat en hoorzitting

In de uitzending van De Gids (26 maart, radio 1) kondigt Paul Ulenbelt (SP) een debat aan in de Kamer en zegt een voorstel in te gaan  dienen voor een hoorzitting. In dezelfde uitzending meldt Gea Lotterman (FNV) dat het stormloopt met klachten over meerdere verzuimbedrijven. Luister hier naar de uitzending.
Staatssecretaris De Krom heeft op 27 maart toegezegd dat er een grondig onderzoek komt naar verzuimbedrijven.


Meldpunt FNV Bondgenoten

Je bent ziek en wordt begeleid door een verzuimbedrijf dat al jouw gegevens doorspeelt aan je baas. Heb jij dit meegemaakt? Met deze oproep opende FNV Bondgenoten een meldpunt voor werknemers.


 

NVAB-Leidraad bedrijfsartsen – casemanagers
Discussieer mee op 4 april!

De NVAB signaleerde al eerder een wildgroei en diversiteit van personen die zich casemanager noemen: casemanagers werken niet alleen bij verzuimbedrijven, maar ook bij en voor werkgevers zelf. Daarom ontwikkelde de NVAB een leidraad die bedrijfsartsen een wettelijk kader biedt voor het samenwerken met casemanagers. 

Kom op 4 april naar Utrecht en discussieer mee!
Klik hier voor het programma
 Bedrijfsarts: preventief, onafhankelijk en toegankelijk

CNV voorzitter Jaap Smit vindt dat ziekteverzuim structureel anders aangepakt moet worden. Het werkelijke probleem van de uitwassen zoals ZEMBLA liet zien, zit veel dieper. Volgens Smit hebben werkenden recht op een onafhankelijke arts die toegankelijk is, zorgvuldig omgaat met medische gegevens en die zich ook inzet voor verbeteringen van de werksituatie. Eén op de vijf werkenden moeten het nu zonder zo'n arts stellen. Hij roept staatssecretaris De Krom op om het systeem van de bedrijfsgezondheidszorg ‘op de schop te nemen.’ Lees verder.Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat onderzoek doen

Kohnstamm (CBP) kondigde in de ZEMBLA-uitzending aan: “Wij gaan indringend onderzoek doen om vervolgens vast te kunnen stellen:  is het rechtmatig of onrechtmatig?”.
Op de website van het CBP is een signaalformulier te vinden dat mensen kunnen gebruiken als ze een melding willen doen over onzorgvuldige omgang met medische gegevens.

Copyright © 2012 *|LIST:COMPANY|*.