Leve(n) lang werken! 

Al ingeschreven voor de BG-dagen?

 
 

De CNN is er ook dit jaar weer in geslaagd om een gevarieerd en interessant programma samen te stellen met inspirerende sprekers. We noemen enkele namen: Erik Scherder, Jacobine Geel, Ard Schenk en dagvoorzitter Michiel Peereboom. Voor meer informatie over sprekers, programma en om u in te schrijven verwijzen we naar onze website.

Vroegboekkorting
Als u zich inschrijft en betaalt vóór 15 april a.s. ontvangt u een vroegboekkorting van € 20 op het totaalbedrag.
 

NVAB verheugd over SER-advies 'werken met een chronische ziekte'

 

De NVAB is verheugd over het SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte'. De SER heeft geanalyseerd welke interventies nodig zijn om naar vermogen aan het werk te blijven met een chronische ziekte. De meeste speerpunten van de NVAB komen in dit advies ter sprake.
De bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor informatie over gezondheid in relatie tot het werk. Net als bij werkenden zonder een chronische ziekte is het vooral de vraag hoe werkenden met een chronische aandoening naar hun werkvermogen kunnen worden ingezet en hoe zij tot op hogere leeftijd kunnen blijven doorwerken. De taken en de positie van de bedrijfsarts worden door de SER onderschreven.  Lees verder op onze website.
 

Voorkómen is beter

Over niet-medische oorzaken van verzuim

 

Ruim een week geleden werd in de media aandacht besteed aan de bijdrage van niet-medische oorzaken van verzuim door werknemers. Te denken valt aan zaken in de privésfeer zoals intensieve mantelzorg, financiële problemen of echtscheiding, maar ook aan problemen in de werksfeer zoals pesten, conflicten of hoge werkdruk. Dan kunnen kleine medische klachten al leiden tot overbelasting waardoor men tijdelijk niet in staat is te werken. NVAB-voorzitter Jurriaan Penders heeft in Trouw, RTL4 Nieuws, De Volkskrant, VRT1 en Intermediair aandacht gevraagd voor deze problematiek. Lees verder op onze website.
 

Leidraad participatieve aanpak op de werkplek

 

De ‘participatieve aanpak op de werkplek’ bestaat uit een aantal processtappen die bij voorkeur begeleid worden door een procesbegeleider zoals de bedrijfsarts. Doel is de bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk en/of de terugkeer naar werk van mensen die verzuimen.
Binnenkort wordt de Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek ter accordering aangeboden aan de NVAB. De leidraad is voorzien van trainingsmateriaal en tot stand gekomen in samenwerking met zeven beroeps- en brancheverenigingen, waaronder de NVAB. Na accordering door de NVAB zullen leidraad en trainingsmateriaal via de NVAB-website beschikbaar worden gesteld.
 

Beroepsziekten voorkómen

Samen maken we het verschil!

 
 

‘Mijn missie als bedrijfsarts is beroepsziekten vroegtijdig te diagnosticeren, te behandelen en proberen te voorkomen. Puur vanwege gezondheidsbevordering en proactieve ondersteuning van werknemers, gericht op maatschappelijke participatie. Zoals we in onze kernwaarden hebben vastgelegd, zorgen we voor goede bedrijfsgeneeskundige zorg. Er zijn naar schatting 22.000 nieuwe beroepszieken per jaar. Het zou mooi zijn de voorwaarden te verbeteren om dit aantal verder terug te dringen. Samen maken we het verschil.’
Dit is een fragment uit de NVAB-voorzitterscolumn van februari jl. U vindt de column van Jurriaan Penders op onze website.
 

Algemene Ledenvergadering
6 april 2016 - 17.30

Wij stellen uw aanwezigheid en uw inbreng zeer op prijs!


Naast huishoudelijke agendapunten (jaarverslag en jaarrekening) komen onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de toekomst van ons vakgebied. Zo staat ‘Visie, missie en strategie van de NVAB’ op de agenda en informeert het bestuur u over het proces en de stand van zaken m.b.t. de herziening van hetCompetentieprofiel van de bedrijfsarts’. U krijgt ook informatie over: voorstel wijziging Arbowet, Kwartiermaker SZW om instroom te bevorderen, en de NVAB-lobby. U kunt zich aanmelden tot 31 maart via deze link naar onze website.
 

Magere uitwerking preventie in nieuwe Arbowet

 

 

‘De nieuwe Arbowet gaat te veel uit van verzuimaanpak en te weinig van preventie' zegt Jurriaan Penders in SC, de redactionele voortzetting van de Staatscourant, ‘Ik zou op een aantal vlakken verder willen gaan. Je moet nu investeren in preventie om te zorgen dat mensen kunnen blijven participeren. Ons idee is om preventie veel meer op brancheniveau of nationaal niveau aan te pakken. Dan investeer je met z’n allen in maatregelen en heb je ook met z’n allen het rendement ervan.’ U kunt het hele interview lezen via onze website.


Kijk goed naar de ‘kleine lettertjes’ van de aansprakelijkheids-
verzekering

 De Commissie Wet- en Regelgeving van de NVAB wil de zelfstandige leden graag wijzen op de kleine lettertjes van de aansprakelijkheids-verzekering. Er zijn namelijk signalen dat de verzekeraar niet in alle gevallen schade dekt, bijvoorbeeld in de situatie dat een zelfstandige bedrijfsarts via een arbodienst voor een klant werkt. Wanneer de klant een loonsanctie krijgt, kan hij de claim doorschuiven naar de arbodienst. De arbodienst schuift die dan weer door naar de bedrijfsarts. Die doet een beroep op zijn beroepsaansprakelijkheids-verzekering, maar die wil niet betalen om reden dat ‘er een arbodienst tussen zit’. De CWR raadt zelfstandig werkende bedrijfsartsen aan om hun aansprakelijkheidsverzekering goed na te lezen en goed te regelen.
 Nieuwe beroepsziekte bij volleyballers ook relevant voor bedrijfsarts
 


Het proefschrift ‘Spike the PCHA. Overuse injury of the Posterior Circumflex Humeral Artery in elite volleyball’ van AMC arts-onderzoeker Daan van de Pol laat zien dat niet alleen topvolleyballers of andere bovenhandse sporters risico lopen zoals honkbalpitchers of tennissers maar ook ‘gewone werknemers’ zoals monteurs. Bij ischemische vingers en herhaalde krachtige bovenhandse activiteiten kunnen patiënt, sport- en bedrijfsarts niet zonder echografische analyse door een vaatlaborant. Lees verder op onze website.
  

Copyright © 2016
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp