Copy

Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2012

Dit nummer van NV@B Nieuws biedt een terugblik op de BG-dagen 2012. Onder het motto ‘Haal het beste uit jezelf’ namen per dag ruim 500 bedrijfsartsen deel aan het jaarlijks wetenschappelijk congres van de NVAB.
 
Alle informatie over voordrachten en posterpresentaties vindt u op
de NVAB-website.


 


24 mei: ‘De lat hoog leggen’

Voorzitter Pieter Rodenburg opende 24 mei het afwisselende programma. Hij schetste problemen, kansen en oplossingen voor de bedrijfsgezondheidszorg en de bedrijfsartsen: meer investering in opleiding voor bedrijfsartsen, markt èn overheid moeten verantwoordelijkheid nemen en meer werken met bedrijfsverpleegkundigen.

25 mei: ‘Houd de fakkel brandend’

NVAB-hoogleraar Carel Hulshof stelde de vraag ‘Geeft de fakkel genoeg licht?’. Hij sprak over twee paradigma-shifts: 1) van occupational health naar workers’ health en 2) van verzuimbegeleiding naar preventie. Er is meer aandacht voor preventie nodig met onderbouwing van evidence en met behulp van implementatiestrategieën en –instrumenten. Dit alles begeleid door wetenschappelijk onderzoek en ondersteund door politieke wil!

Diabetes en werk

De NVAB presenteerde afgelopen week de richtlijnmodule Diabetes en Werk. Hoe spoor je als bedrijfsarts werkgerelateerde problemen op, wat houdt het Werkplan in en hoe voorkom je als bedrijfsarts onnodige belemmeringen voor werk(zoek)enden met diabetes? Tijdens de drie drukbezochte workshops onder leiding van Ernst Jurgens en Chris Kant gingen de deelnemers met deze vragen aan de slag.


Uitdagingen voor kwaliteitsbeleid

Directeur Kees van Vliet legde het kwaliteitsbeleid van de NVAB langs de meetlat van het KNMG Kwaliteitskader. De NVAB scoort op bijna alle items voldoende tot goed. Uitdagingen voor de toekomst zijn o.a. de herziening van richtlijnen, de vervolgvisitatie en kwaliteitsindicatoren. Daarvoor zijn goede randvoorwaarden en kaders nodig.
 

Winnende posterpresentaties

Op beide congresdagen was veel belangstelling voor posterpresentaties over wetenschappelijk onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg. De winnaar van donderdag was Julitta Bosman (Coronel Instituut) met haar onderzoek ‘Fysieke belastbaarheid in kaart brengen in een Preventief Medisch Onderzoek, een voorbeeld uit de bouwsector’. Vrijdag ging de prijs naar Birgit Donker-Kools (Heliomare / Coronel Instituut) met haar onderzoek naar  ‘Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie: multidisciplinaire richtlijn voor beoordelen, behandelen en begeleiden’.Duurzame inzetbaarheid

De hoogleraren André Knottnerus en Lex Burdorf belichtten beiden het thema duurzame inzetbaarheid. Preventie, arbeidsparticipatie, zelfmanagement en innovatieve verbinding van arbeid en zorg zijn belangrijke thema’s om (duurzame) inzetbaarheid te bevorderen.Kanker en werk

'Het idee dat het ongewenst is om deel te nemen aan het arbeidsproces wanneer je niet 100% fit bent, moet verdwijnen!' Dat was de conclusie van de parallelsessie over Kanker en werk van David Bruinvels. Tijdens deze sessie kwamen de actuele inzichten over de behandeling van kanker en over kanker en werk(hervatting) aan bod. Bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol bij adviezen over werk(hervatting) aan zowel werkenden als leidinggevenden.Internationaal perspectief

Dr. Jan Pienaar en Prof. Ewan MacDonald boden de deelnemers een beeld van de bedrijfsgezondheidszorg in respectievelijk Zuid-Afrika en Schotland. Integrale zorg, preventie en duurzame inzetbaarheid in internationaal perspectief.
 
Ewan MacDonald gaf tijdens zijn workshop antwoord op de vraag What should be the future role of occupational physicians?


Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht