Copy

E-learning over vaccineren en het handelen van de bedrijfsarts bij de preventie van infectieziekten

De NVAB biedt u deze geaccrediteerde nascholing gratis aan op NVAB TV. Accreditatie in GAIA gaat automatisch op basis van uw BIG-nummer. Deze nascholing werd mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline. Naar NVAB TV.

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding (herziening 2013)


 
Deze leidraad biedt een duidelijk overzicht over de posities van bedrijfsarts en casemanagers ten opzichte van elkaar. Verder geeft de leidraad op hoofdlijnen aan wat wel en niet kan en mag. De leidraad vindt u op de NVAB-website.

Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden (herziening 2013)


De bedrijfsarts vervult een centrale rol bij Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hij is dé medisch expert bij uitstek om werkgevers en werknemers te adviseren over periodiek ingezet, doelgericht PMO. De Leidraad PMO vindt u op de NVAB-website.Jaarverslag NVAB 2012


Wat gebeurde er in 2012? Welke activiteiten vonden er plaats door bestuur, commissies, leden en medewerkers van de NVAB? Bekijk het jaarverslag 2012.

Iedere arts moet arbeidsanamnese uitvragen


Dit pleidooi houden Jacqueline Gerritsen (NVAB), Paul Smits (Coronel Instituut, AMC) en Teus Brand (NCvB) in hun artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Volgens de auteurs komt het thema ‘arbeid en gezondheid’ in wisselende mate aan bod komt tijdens de geneeskundeopleiding. Dat is geen goede ontwikkeling. Werk en gezondheid zijn nauw verbonden met elkaar. Alle artsen hebben hieraan een bijdrage te leveren.
Lees verder over het belang van ‘arbeid en gezondheid’ in de medische opleiding.

Symposium DSM 5 en Arbeid


Op 26 november organiseert de NVAB samen met Mind at Work het symposium DSM 5 en Arbeid. Thema’s:
- Wat is er nieuw aan de DSM 5?
- Welke kansen biedt de DSM 5 aan bedrijfsartsen?
Verdere informatie vindt u op de NVAB-website.


Folder over Privacy en de rol van bedrijfsartsen


 
NVAB en OVAL hebben een folder uitgebracht voor werkgevers en werknemers over privacy en de rol van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. NVAB en OVAL hebben de folder gebaseerd op hun Leidraad Privacy (2011). Lees meer over de folder en de Leidraad Privacy.Privacy werknemers weer in het nieuwsHet CBP (18-07-2013) constateerde overtredingen bij arbobedrijven: in strijd met de wet bij verstrekking gegevens zieke werknemers.

In RTL-Nieuws (18-07-2013, 19:30) gaf de NVAB een reactie op de bevindingen van het CBP.

Medisch Contact: Verbeter toezicht op arbodiensten.

Vragen aan de ministers van SZW en VWS over het CBP-rapport van Voortman (GroenLinks) en Kerstens en Tanama (beiden PvdA).“Jouw leven, jouw loopbaan”In dit filmpje van OVAL wordt de kern van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk gemaakt. De ‘ups and downs’ tijdens leven en loopbaan zijn in beeld gebracht en gekoppeld aan mogelijke interventies. Bekijk de film op de website van OVAL.

Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp