Copy

Jurriaan Penders nieuwe voorzitter

Op 7 november heeft de algemene ledenvergadering van de NVAB Jurriaan Penders benoemd als voorzitter.


Penders volgt hiermee Pieter Rodenburg op, die het voorzitterschap gedurende de afgelopen 7½ jaar bekleedde. Penders wil het voortouw nemen in het toekomstbestendig maken van het bedrijfsartsenvak. In zijn eerste voordracht tijdens de ledenvergadering verwoordde hij dat als volgt: "We hebben een mooi vak en dat wil ik uitdragen naar collega’s, aankomend collega’s, politiek en maatschappij. Dat betekent aandacht voor de rol van arts en adviseur zonder de klassieke arbeidsgeneeskundige basis los te laten. Dat betekent ook aansprekend beleid en directe communicatie vanuit de NVAB, gericht op de actuele knelpunten in het huidige krachtenveld. Ook jonge en zelfstandige bedrijfsartsen moeten zich in dat beleid herkennen."

Visie KNMG
op toekomst van de Zorg

Prof.dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG, pleitte voor meer aandacht voor arbeidsparticipatie en voor gezond gedrag. Hij schetste maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de zorg en legde een relatie tussen de eisen van de huidige productiemaatschappij  en de toename van het aantal werknemers met burnout.

Ontwikkeling klinische arbeidsgeneeskunde in Nederland

Voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van complexe arbeidsgeneeskundige problematiek wordt arbeidsrelevante zorg geleverd in topklinische centra, maar ook op speciale poli’s in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Deze klinische arbeidsgeneeskunde verdient structurele financiering volgens dr. Leo Elders, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde. Samen met de NVAB schreef de NVKA daarover in oktober een brief aan de ministeries van SZW en VWS.


 

Persoonlijke terugblik en aanbevelingen voor de toekomst

In zijn terugblik vertelde mr. Pieter Rodenburg, ex-voorzitter NVAB, over zijn persoonlijke missie: mensen in hun eigen maatschappelijke omgeving meemaken en zelf in aanraking komen met verschillende werkorganisaties en –plekken. Zo kun je als bedrijfsarts je rol vervullen bij het bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden EN organisaties. "Blijf in beweging en maak ruimte voor bezinning", besloot hij. De aanwezigen gaven met een staande ovatie hun blijk van waardering voor 7½ jaar NVAB-voorzitterschap.


Bedrijfsarts in Beweging

Op 7 november nam Pieter Rodenburg afscheid als voorzitter. Ter gelegenheid daarvan vond het symposium ‘Bedrijfsarts in Beweging’ plaats. In deze NV@B Nieuws bieden we u een korte impressie van de presentaties.Relatie curatieve gezondheidszorg – bedrijfsgezondheidszorg

"Het hebben van werk is een cruciale randvoorwaarde voor gezondheid en welzijn" stelde dr. Peter Buijs (bedrijfsarts, ex-huisarts,  senior-onderzoeker bij TNO) in zijn presentatie. Hij sprak verder over samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgaanbieders: "1 op de 3 bedrijfsartsen werkt structureel samen met fysiotherapeuten en psychologen".

Beleidsontwikkeling NVAB in de afgelopen 8 jaar

Dr. Kees van Vliet, directeur NVAB,belichtte 7½ jaar voorzitterschap van Pieter Rodenburg aan de hand van acht belangrijke beleidsdocumenten die in deze periode verschenen. Met zijn columns in Medisch Contact leverde Pieter Rodenburg bovendien steeds een belangrijke bijdrage aan de profilering van de bedrijfsarts. En steeds droeg hij uit dat de bedrijfsarts voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Visie op de bedrijfsarts vanuit maatschappij en werknemers

Drs. Paul van Kruining, beleidsmedewerker Vakcentrale FNV schetste de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van en voor de bedrijfsarts. Ook ging hij in op de rol van werknemers en werkgevers. De bevindingen van het Astri-onderzoek (juli 2011) leiden volgens hem tot de conclusie dat toegankelijkheid en vertrouwelijkheid, preventie, en samenwerking de richtsnoer voor het handelen van de bedrijfsarts vormen.Meer lezen?

De volledige presentaties van
7 november kunt u lezen op de NVAB-website.

Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp