Gezond en duurzaam werken vanuit Gronings perspectief


 
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van 6 november jl. gaven onderzoekers uit Groningen hun visie op gezond en duurzaam werken. In zeven presentaties kwamen verschillende thema’s aan bod zoals het meten van duurzame inzetbaarheid, de oudere werknemer en werken met (psychische) gezondheidsklachten. Lees meer op de website.

Afscheid Els van der Putten


 
Na ruim 30 jaar zal Els van der Putten haar werkzaamheden voor het NVAB-bestuur per 1 januari 2014 beëindigen. Jurriaan Penders kondigde dit aan tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 november jl. en bedankte alvast voor haar jarenlange activiteiten voor de NVAB. Het officiële afscheid vindt plaats tijdens de Bedrijfsgeneeskundige Dagen van 2014 die Els nog zal organiseren. De werkzaamheden van het Secreteriaatsbureau worden vanaf 1 januari 2014 overgenomen door het Kwaliteitsbureau.

Herbenoeming voorzitter

Jurriaan Penders is op 6 november jl. voor een periode van vier jaar herbenoemd als voorzitter van de NVAB. Tijdens de Algemene Ledenvergadering besprak het NVAB-bestuur ook een nieuwe procedure voor het werven en benoemen van een nieuwe voorzitter. Een voorstel daartoe zal verder worden uitgewerkt (bijvoorbeeld voordracht van meerdere kandidaten, mogelijkheid tot stemmen via internet) en wordt in het voorjaar van 2014 voorgelegd aan de ledenvergadering.

Contributie NVAB 2014


 
De Algemene Ledenvergadering van 6 november 2013 heeft ingestemd met een contributieverhoging voor 2014. De verhoging voor gewone leden bestaat uit een bedrag van € 10 (vanwege inflatiecorrectie, conform CBS) en € 10 bestemd voor de ontwikkeling van een hulpmiddel voor het gebruik van multidiscipinaire richtlijnen in de dagelijkse praktijk. De contributiebedragen voor 2014 zijn:
- gewone leden € 340
- leden in opleiding € 242
- buitengewone leden € 242
- seniorleden € 139

Meld problemen met verwijzen


 
NVAB-leden ervaren steeds vaker problemen bij het verwijzen van cliënten/patiënten. De NVAB wil dit aan de orde stellen bij CVZ en VWS en heeft daarvoor  concrete  voorbeelden uit de praktijk nodig. Ervaart u problemen bij verwijzingen? Meld het dan zo spoedig mogelijk via het meldpunt op onze website.

Veilig werken met bedrijfsgeneeskundige informatiesystemen

De NVAB heeft een notitie opgesteld om bedrijfsartsen te informeren over hoe ze veilig kunnen werken met computers en informatiesystemen. Heeft u vragen over de NVAB-notitie, stuur dan een mail aan vraagbaak@nvab-online.nl. Het systeem Humannet is inmiddels gecertificeerd volgens ISO 27001 en kan volgens deskundigen als veilig worden beschouwd.

Hoorzitting verzuimbegeleiding
op 12 decemberDe Tweede Kamer houdt op 12 december a.s. een hoorzitting over de (knelpunten van) verzuimbegeleiding, de privacy van zieke werknemers en de positie van de bedrijfsarts. Aanleiding is het FNV-rapport over de resultaten van hun Meldpunt Verzuimbegeleiding. De NVAB is uitgenodigd om ter vergadering een toelichting te geven op haar visie: zie ook onze website.UEMS Sectie Occupational Medicine

De Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), opgericht in 1958 met een zetel in Brussel, heeft tot doel de harmonisatie en kwaliteitsbevordering van de specialistische praktijkvoering in Europa, in het bijzonder via onderwijs. Het doel van de sectie ‘occupational medicine’ is het bevorderen van de ontwikkeling van het specialisme ‘Occupational Medicine’ in Europa te bevorderen met het doel om de gezondheid van werknemers te verbeteren. Van 10 t/m 12 oktober werd in Luzern de najaarsbijeenkomst van de UEMS sectie Occupational Medicine gehouden. Uit 19 landen namen 24 collega’s hieraan deel, uit ons land was dat collega Jacques van der Vliet. Hij gaf een kort verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het officiële verslag is te vinden op de website van de UEMS.Gemeente Rotterdam wil gesprek met NVAB

De Gemeente Rotterdam schreef een aanbesteding uit over dienstverlening door bedrijfsartsen bij verzuim. De NVAB is van mening dat in deze aanbesteding geen ruimte is om te werken volgens de gangbare richtlijnen en professionele kaders zoals de Kernwaarden van de bedrijfsarts en het Professioneel Statuut. Zie berichtgeving daarover op de website. Inmiddels heeft de Gemeente Rotterdam de NVAB uitgenodigd voor een gesprek.Oproep: bedrijfsarts voor project ‘Mensen met mogelijkheden’

 


De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) organiseert samen met 18 andere beroepsgroepen het project ´Mensen met mogelijkheden´. Dit project wil de participatie van mensen met psychische problemen bevorderen. Om dit doel te realiseren is de NVvA voor de regio Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en West-Gelderland ) op zoek naar een bedrijfsarts die zich bezig houdt met de behandeling/begeleiding van mensen met angststoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen, adhd, autisme en verslavingsproblemen. Het gaat om deelname aan drie bijeenkomsten:
- 9 december van 15.30 – 20.00 uur
- 13 januari van 16.00 – 20.00 uur
- 3 maart van 16.00 – 20.00 uur

Aanmelden kan per email: vraagbaak@nvab-online.nl

Meer informatie over het project: www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl

Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp