Copy

NVAB op de bres voor positie bedrijfsarts

Medio 2012 adviseerde de NVAB de ministeries van SZW en VWS over verbetering van de bedrijfs­gezondheidszorg. Een groot deel van deze adviezen is door de SER overgenomen in haar advies over het stelsel voor gezond en veilig werken. Tevens wijst de Raad er op dat de situatie nijpend is door een drastische afname van het aantal bedrijfsartsen. Het SER-advies werd 21 december jl. aangeboden aan minister Asscher van SZW.

Financieel Dagblad: “Preventie een belangrijke plaats geven”

In vervolg op het SER-advies heeft het FD NVAB-voorzitter Jurriaan Penders geïnterviewd over het dreigend tekort aan bedrijfsartsen. Citaat:
NVAB en de SER willen allebei het vak ‘aantrekkelijker maken’ door juist die preventie weer een belangrijke plaats te geven. De NVAB wil dat de overheid branches verplicht te investeren in preventie. Penders: ‘In de bouw werpt een stimuleringsprogramma tegen lage rugklachten zijn vruchten af. Iedereen betaalt een klein bedrag en verdient dat terug door minder verzuim. Zo’n branchefonds moet worden verplicht, want de bouw en de landbouw daargelaten komen zulke initiatieven niet vanuit de branches zelf.’ Ook SER-kroonlid Grapperhaus verwacht dat op die manier het beroep aantrekkelijker kan worden gemaakt. ‘Maar vooral is het belangrijk dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts geborgd is.’NVAB ….. op televisie en radioDe uitspraken in het Financieel Dagblad hebben tot veel media aandacht geleid. Op televisie, radio en in de geschreven pers was het vak van de bedrijfsarts onderwerp van gesprek. Jurriaan Penders was te zien in het RTL-4 Journaal en gaf interviews aan o.a. BNR Nieuwsradio en RTV-NH. In Limburg stond Kring-voorzitter Gonnie Meijer L1 te woord.

Via deze link kunt u de items zien en beluisteren.….. in de geschreven pers

Een bloemlezing van de koppen:
 • Actie nodig tegen tekort bedrijfsartsen (ANP, De Telegraaf,  e.v.a.)
 • Bedrijfsgeneeskunde op de schop (Arts en Auto)
 • Beroep van bedrijfsarts sterft uit (Brabants Dagblad)
 • SER wil onafhankelijke bedrijfsarts en betere arbeidsinspectie (Nederlands Dagblad en FNV)
 • Tekort aan bedrijfsartsen dreigt (NRC)
 • NVAB en Kamer: ‘Meer bedrijfsartsen nodig” (Intermediair)
 • Steeds minder bedrijfsartsen (NOS)
 • Tekort aan Haagse bedrijfsartsen (Omroep West)
 • Dreigend artsentekort benauwt bedrijfsartsen (Reformatorisch Dagblad)
 • Beroep van bedrijfsarts sterft uit (Wegener)
 • Cruciale rol voor de bedrijfsarts (Eindhovens Dagblad)
 • Financiering opleiding bedrijfsartsen moet anders (MedNet)


Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer

Het Nivel bracht een rapport uit over de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen. Een klein aantal huisartsen en bedrijfsartsen werd geïnterviewd en het Nivel formuleerde aanbevelingen aan het ministerie van VWS. Conclusie: Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer. Onderzoeker Batenburg: “Maak over de verschillende domeinen heen de winst van de ‘arbocuratieve samenwerking’ beter zichtbaar. Dat is minder ziekteverzuim en langere arbeidsparticipatie, doordat zij elkaars expertise aanvullen en daarmee zowel de kwaliteit van leven als het werk van patiënten en werknemers kunnen verbeteren. ……. Het is goed dat verschillende partijen zich nu gezamenlijk verantwoordelijk voelen en het Ministerie van VWS en SZW daarin samen optrekken. Het recent uitgebrachte advies van de Sociaal Economische Raad (SER) is ook een belangrijke stap.”

Download hier het rapport.

De Volkskrant en het Nederlands Dagblad publiceerden dit artikel over het rapport.
Helaas is in dit artikel een feitelijke onjuistheid terecht gekomen. De NVAB is NIET van mening dat zelfstandig werkende bedrijfsartsen meer onder druk staan dan bedrijfsartsen in loondienst.

SER adviseert nieuwe bedrijfsgezondheids­zorg

Wat moet er verbeterd worden?   
• Betere toegankelijkheid van bedrijfsartsen voor alle – potentieel- werkenden.
• Betere afstemming met de curatieve zorg.
• Een opleidingsfonds voor het medisch specialisme arbeids- en bedrijfsgeneeskunde zodat het aantal bedrijfsartsen op peil blijft en niet afhankelijk is van marktmechanismen.
• Branchegericht organiseren en financieren van de bedrijfsgezondheids­­zorg zodat een onafhankelijke positie van de bedrijfsarts gewaarborgd blijft.
• Meer preventieve maatregelen op de werkvloer die er aan bijdragen dat duurzame inzetbaarheid geen kreet blijft maar beleid wordt.
Instroom van bedrijfsartsen moet omhoog

In april 2012 organiseerde de NVAB de werkconferentie ‘De bedrijfsarts werkt!’ Deze conferentie was een vervolg op de bijeenkomst onder de titel ‘Is de bedrijfsarts met uitsterven bedreigd?‘ georganiseerd door de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO. De bijeenkomsten hadden tot doel de alarmbel te luiden over het forse tekort aan bedrijfsartsen en activiteiten in gang te zetten om de instroom te verhogen.
 
Verder lezen?
 
Download hier de Nieuwsbrief ‘De bedrijfsarts werkt!“Als zelfstandig bedrijfsarts kom je echt overal”

Monique Willems, bedrijfsarts met een bloeiende praktijk met 3.000 patiënten, werkte mee aan de reportage “Spreekuur in sociale werkplaats’.


Maandagochtend 08:00 uur begroette Willems de Volkskrant-journaliste op haar spreekuurlocatie bij Sociale Werkplaats Op/Maat in Hoorn. Na een rondleiding volgde er een gesprek over het vak van bedrijfsarts. Tevens werd een tipje van de sluier gelicht tijdens een spreekuur. Willems: “je bent dokter, adviseur en sparringpartner”.

Publicatie van deze rapportage was op 8 januari jl in de Volkskrant.

Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp