Copy

NVAB-voorzitter ondersteunt oproep OESO

"NL, doe meer aan psychische
problemen"


Nederland moet meer doen om mensen met psychische problemen aan het werk te krijgen of houden. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. EenVandaag sprak maandag 1 december hierover met NVAB-voorzitter Jurriaan Penders, met Iris Arends - auteur van het OESO rapport - en met Marieke Sweens en Karin den Oudsten die beiden met psychische klachten thuis kwamen te zitten. Lees verder op onze website.

Menzis: geen verwijsfunctie bedrijfsarts, maar wel onafhankelijke arts werk&gezondheid

 

In NV@B Nieuws van november gaven wij een update inzake de verwijsfunctie van de bedrijfsarts en informeerden wij u dat Menzis de enige zorgverzekeraar is die bedrijfsartsen (maar ook medisch specialisten)  niet accepteert als verwijzer voor de GGZ. Tegelijkertijd biedt Zorgcollectief FNV / Menzis de gratis FNV Zorgservice die bestaat uit: “vrije toegang tot een onafhankelijke bedrijfsarts voor adviezen over werk en gezondheid. De onafhankelijke bedrijfsartsen komen op 35 plekken in het land. De artsen zijn onafhankelijk en vrij toegankelijk. Ze zijn bevoegd om door te verwijzen naar de fysiotherapeut, eerstelijns psycholoog of diëtist”.
Het NVAB-bestuur vindt het onwenselijk dat Menzis tweedeling in de bedrijfsgezondheidszorg in de hand wekt en de schijn wekt dat de bedrijfsarts geen goede verwijzer is. Vanuit de besturen van NVAB en Kring Noord worden afspraken gemaakt met de directie van Menzis om deze knelpunten te bespreken en hen te wijzen op de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wat betreft de verwijsbevoegdheid van de bedrijfsarts.
 

App voor alle zwangeren van NVAB-richtlijn Zwangerschap en Werk

Hoe kun je zorgen dat vrouwen die niet bij een bedrijfsarts terecht kunnen, toch kunnen profiteren van de aanbevelingen uit de NVAB-richtlijn Zwangerschap en Werk? Bedrijfsarts Monique van Beukering en haar collega’s van het AMC in Amsterdam besloten om dit probleem eigentijds aan te pakken. In het kader van het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte ontwikkelen zij de komende tijd een app. Deze wordt via de verloskundige aangeboden aan werkende zwangere vrouwen. Lees verder via deze link naar ZonMw.
 
 

Zes stappenplan beroepsziekten pakt goed uit


De evaluatie van het nieuwe zes-stappenplan voor het signaleren, diagnosticeren, melden en de preventie van beroepsziekten is positief. Het NCvB breidde het stappenplan niet alleen uit met een extra preventiestap, maar slaagde er ook in de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Bedrijfsartsen die het  stappenplan testten, onderbouwden hun beoordeling van beroepsziekten beter  en ondernamen meer preventieve activiteiten. Meer informatie op de website van het NCvB.
 

Meetinstrument werkfunctioneren klaar voor de bedrijfsgezondheidszorg

Voor bedrijfsartsen en andere gezondheidsprofessionals heeft het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC, Amsterdam) een methode ontwikkeld om het werkfunctioneren van werkenden met gezondheidsproblemen te meten. De methode informeert niet alleen over het werkfunctioneren, maar geeft ook adviezen over verbetering van het functioneren bij gezondheidsproblemen. Het digitale instrument meet: kwaliteit van geleverd werk, mate van herstel na werk, hoeveelheid geleverd werk en capaciteit voor de lichamelijke en psychologische werkvereisten. Het digitale meetinstrument is kosteloos beschikbaar via dr. Karen Nieuwenhuijsen: K.Nieuwenhuijsen@amc.uva.nl.
 

 

Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten  


Op 15 oktober verscheen de nieuwe versie van de Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten. Daarin lezen we dat de bedrijfsarts een centrale rol heeft, terwijl de NVAB niet betrokken was bij het opstellen van dit document en ook niet gevraagd is om advies of bestuurlijke goedkeuring. Het NVAB-bestuur is van mening dat deze werkwijzer alleen met instemming van de NVAB een bindende status kan hebben. Het bestuur heeft de werkwijzer inmiddels voorgelegd aan de NVAB-commissies CROW en CWR, en zal op basis van hun adviezen binnenkort een standpunt innemen. 


Op 29 januari 2015 organiseert de NVAB een interdisciplinaire MasterClass (accreditatie AbSg: 3 punten). In responsiecolleges met casuïstiek wordt behandeld:

Computerwerk Succesvolle interventies voor een optimale preventieve aanpak van gezondheidsproblemen bij computerwerk

Lichaamstrillingen Interventies en oplossingen die een bijdrage leveren aan primaire en secundaire preventie van het risico op rugklachten door trillingen.
Verdere informatie vindt u op onze website.


 

Bedrijfsarts voor onderwijs over werk en gezondheid

Het onderwijsteam van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid zoekt een enthousiaste bedrijfsarts die voor een deel werkt in de praktijk en die wil meewerken aan het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van aansprekend onderwijs over werk en gezondheid aan medische studenten in het AMC. Goed onderwijs is van belang voor de ontwikkeling en profilering van ons vak. Daarom  vindt de NVAB het belangrijk dat de vacature wordt vervuld door een inspirerende collega. Meer informatie via deze link naar onze website.
 
Leden voor de CROW
om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het bedrijfsartsenvak


De Commissie Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap (CROW) zoekt NVAB-leden die geïnteresseerd zijn in de beleidsmatige aspecten van kwaliteitsbevordering en wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening. Er zijn momenteel twee vacatures (door vertrek en behoefte aan uitbreiding). We zoeken kandidaten met een achtergrond van praktiserend bedrijfsarts (in opleiding) en/of van onderzoeker / wetenschappelijk medewerker. Meer informatie via deze link naar onze website.

Copyright © 2014
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp