Zembla over verzuimgegevens privacy en verzekeraars


Uit de Zembla-uitzending ‘De verzuimpolitie deel III’ van 19 september jl. blijkt dat bepaalde verzekeraars de regels schenden voor het uitwisselen van verzuimgegevens. NVAB en KNMG vinden dit een zeer zorgwekkende zaak. Tijdens de uitzending zei vice-voorzitter Herman Spanjaard: "Er mag geen situatie ontstaan dat verzekeraars mensen kunnen gaan uitsluiten voor een verzekering op basis van (verzuim)gegevens”. Meer hierover op onze website.

Symposium DSM 5 en Arbeid

Samen met Mind at Work organiseert de NVAB op 26 november het Symposium DSM 5 en Arbeid. Thema’s die de revue passeren, zijn:
  • Hoe past de DSM 5 in de huidige tijd ?
  • Wat is er nieuw aan de DSM 5?
  • Welke kansen biedt de DSM 5 aan bedrijfsartsen?
  • Hoe gaan we om met de DSM 5 in de keten van bedrijfsgezondheidszorg en arbeidsdeskundige begeleiding
Verdere informatie vindt u op de NVAB-website.


Samenstelling ICT-groep


Sinds 2006 geldt dat tenminste 75% van de leden van de ICT-groep geregistreerd moet zijn in hetzelfde specialisme. Het NVAB-bestuur vindt dat een gemengde ICT-groep van verzekerings- en bedrijfsartsen niet op deze norm mag worden afgerekend en overlegt met de NVVG en RGS/CSG om deze regel te veranderen. Leden die op korte termijn hun herregistratieverzoek indienen moeten wel rekening houden met de 75% norm. Voor vragen of meer informatie kunt een bericht sturen naar kwaliteitsbureau@nvab-online.nl.

Uit de wetenschap


Job-specific workers’ health surveillance for construction workers
Het proefschrift van Julitta S. Boschman (Coronel Instituut) richt zich op de vraag of een beroepsspecifiek preventief medisch onderzoek voor bouwberoepen tot meer (beroepsspecifieke) adviezen van de bedrijfsarts en tot meer vervolgacties van werknemers leidt. De openbare verdediging is op 11 oktober om 10.00 uur in de Agnietenkapel te Amsterdam.


Ledenvergadering op 6 november

De ledenvergadering start woensdagmiddag 6 november met een (geaccrediteerd) wetenschappelijke programma getiteld ‘Gezond en duurzaam werken vanuit Gronings onderzoeksperspectief’. Aansluitend vindt het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergadering plaats.

Voordracht erelid
Op 12 september hield Frank van Dijk, hoogleraar Gezondheidkunde in het bijzonder ten aanzien van Arbeid en Milieu, een kleurrijk en inspirerend afscheidscollege.


Hij was 25 jaar verbonden aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC. Vanwege zijn betrokkenheid bij en (wetenschappelijke) inzet voor de bedrijfsartsen in ons land zal hij tijdens de ledenvergadering worden voorgedragen als erelid.
Verdere informatie vindt u op onze website.


Masterclass NVAB

De NVAB organiseert op 29 oktober een geaccrediteerde interdisciplinaire masterclass over het toepassen van de geautoriseerde richtlijnen Werkdruk, Agressie & Geweld en Preventie van rugklachten door reductie van tillen. Meer informatie en inschrijven via de NVAB-website.


Visitatie

Sinds 1 januari 2011 is het succesvol doorlopen van een visitatie onderdeel van de eisen tot herregistratie. Dit betekent dat per 1-1-2016 alle bedrijfsartsen aan deze eis moeten hebben voldaan. De ‘gemiddelde’ doorlooptijd voor een visitatietraject is 9 à 12 maanden.
Meer dan 1300 collega’s hebben hun eerste visitatie inmiddels succesvol afgesloten. Heeft u zich nog niet aangemeld voor uw eerste visitatie? Of wilt u starten met de vervolgvisitatie? Ga dan naar onze website.Nieuws van het bestuur


Angelique Meijer is sinds de zomer penningmeester van de NVAB. Zij volgt Han Ceulen op die zich zal richten op de portefeuille beroepsinhoud. Zie NVAB-bestuur op de website.Oproep voor werkgroep NVAB-RNVC

De NVAB zoekt bedrijfsartsen die willen deelnemen aan een werkgroep met de Registercasemanagers (RNVC) om verdere samenwerking en afspraken vorm te geven. Interesse? Stuur een bericht naar kwaliteitsbureau@nvab-online.nl.Gratis E-learning vaccineren en infectieziekten

De geaccrediteerde nascholing over vaccineren en het handelen van de bedrijfsarts bij de preventie van infectieziekten kunt u gratis volgen op NVAB TV. Accreditatie in GAIA gaat automatisch.

De nascholing werd mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline.Publicaties

In de afgelopen periode verschenen de volgende NVAB-publicaties:
Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp